Педагогічна рада ЗОЕНЦ


30 серпня 2017 року відбулося чергове засідання педагогічної ради Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

У порядку денному розглядалися наступні питання:

1. Про завдання працівників ЗОЕНЦ із забезпечення організованого початку нового 2017-2018 навчального року. (Геревич О.В., директор ЗОЕНЦ);

2. Про роботу відпочинкового табору «Арніка» Воловецької філії ЗОЕНЦ. (Куспляк Н.П., старший вихователь);

3. Аналіз виконання планів роботи відділів за 2016/2017 навчальний рік та плани роботи відділів на 2017/2018 навчальний рік. (Завідувачі відділів);

4. Обговорення та прийняття Плану роботи на 2017/2018 навчальний рік. (Кузьма В.Ю., заступник директора ЗОЕНЦ).

Геревич Олександр Васильович у своїй доповіді проаналізував роботу педагогічного колективу за 2016/2017 навчальний рік та літній період, а також окреслив основні завдання і перспективи роботи в наступному 2017/2018 навчальному році.

Куспляк Наталія Павлівна, старший вихователь відпочинкового табору «Арніка» Воловецької філії ЗОЕНЦ, ознайомила присутніх із роботою закладу за період із січня до серпня 2017 року, докладно зупинилася на виховній роботі, що проводилася із дітьми протягом табірних змін..

Керівники структурних підрозділів екоцентру, завідувачі та методисти відділів інформаційно-методичної (Бурак Галина Йосипівна), організаційно-масової роботи (Яхимець Ірина Миколаївна), біології та дослідницько-експериментальної роботи (Величканич Ольга Михайлівна), екології та природоохоронної роботи (Трацевська Любов Михайлівна), детально проаналізували виконання річних планів відділів у минулому навчальному році, відмітили об’єктивні причини, що стали на перешкоді у виконанні окремих пунктів, а також поділилися планами та задумками на наступний навчальний рік.

Кузьма Василь Юлійович у своєму виступі вказав на особливості навчально-виховного процесу в позашкільному закладі. Доповідач зачитав План роботи ЗОЕНЦ на 2017/2018 навчальний рік.

На розгляд педагогічного колективу було винесено наступні рішення педагогічної ради, за які проголосували одноголосно:

1. Взяти до уваги виступ Геревича О.В., директора ЗОЕНЦ, інформації Кузьми В.Ю., заступника директора з навчально-виховної і методичної роботи, завідувачів відділів Величканич О.М., Яхимець І.М., методистів Бурак Г.Й., Трацевської Л.М., Куспляк Н.П., старшого вихователя відпочинкового табору «Арніка».

2. Завідувачам відділів до 5 вересня 2017 року завершити підготовку приміщень, навчально-методичних кабінетів, творчих лабораторій, території ЗОЕНЦ до нового навчального року.

3. Керівникам гуртків до 12 вересня завершити комплектацію гуртків, подати дані про юннатів та розклад занять завідувачам відділів.

4. Завідувачам відділів Самойловій А.В., Величканич О.М. подати узагальнений банк даних про юннатів та розклади занять Кузьмі В.Ю., заступнику директора, не пізніше 12 вересня 2017 року.

5. Завідувачам відділів, методичній службі до 1 листопада 2017 року завершити Річний звіт про роботу ЗОЕНЦ у 2016/2017 навчальному році і здати заступнику директора Кузьмі В.Ю.

6. Педагогам ЗОЕНЦ, філій вдосконалювати навчально-виховний процес через реалізацію Концепції позашкільної еколого-натуралістичної освіти на основі компетентнісного підходу.

7. Затвердити План роботи Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді на 2017/2018 навчальний рік.

Робота Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у 2017/2018 навчальному році буде спрямована на забезпечення відповідного рівня біологічної підготовки учнівської молоді в умовах стрімкого розвитку сучасної біології.

Діяльність закладу буде спрямовано на реалізацію наступних напрямів роботи:

- подальшу організацію роботи профільних творчих учнівських об'єднань біологічного та природоохоронного спрямування;

- організацію системи заходів, спрямованих на розвиток навчально-творчої, пошуково-дослідницької та природоохоронної діяльності учнівської молоді;

- створення умов для науково-дослідницької діяльності учнів (індивідуальна, групова та масова);

- реалізацію компетентнісного підходу до розвитку, виховання та навчання вихованців через модернізацію змісту біологічної освіти і впровадження нових освітніх та інформаційних технологій на всіх етапах навчання;

- надання інформаційно-методичної допомоги педагогічним працівникам позашкільних закладів, вчителям біології області;

- організацію роботи вихованців на навчально-дослідних земельних ділянках, учнівських аграрних об’єднаннях області, екологічних стежках;

- участь вихованців у еколого-натуралістичних масових заходах біологічного та природоохоронного спрямування;

- вдосконалення форм і методів надання додаткової біологічної освіти;

- розробка та впровадження інноваційних форм і методів гуманістичного навчання та виховання учнівської молоді.

/Files/images/bologya/P83008121.JPG/Files/images/bologya/P8300805.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 455