Схвалено на засіданні

педагогічної ради ЗОЕНЦ

31 серпня 2018 року

ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ЗОЕНЦ

____________О. Геревич

31 серпня 2018 р.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді


Стратегічні завдання розвитку

· Освоєння простору цінностей (моральних, естетичних, духовних, праці) та сприяти у формуванні позитивних життєвих якостей вихованців.

· Забезпечення фізичного, психічного, соціального розвитку, формування здорового способу життя вихованців.

· Залежність рівня кадрового забезпечення і професійної підготовки фахівців на якість освітніх послуг та відповідно престиж і конкурентоспроможність закладу.

· Формування здатності та протидії негативним суспільним явищам, деструктивним впливам середовища.

· Розвиток психологічної культури, психологічної стійкості вихованців.

· Створення можливостей для здійснення та реалізації життєвого вибору гуртківців, виховання відповідальності за власний вибір.

· Забезпечення умов розкриття, розвитку та реалізації творчого потенціалу вихованців.

· Пошук, розвиток і підтримка обдарованих дітей. Організація змістовного дозвілля для вихованців.

· Сприяння самореалізації учнівської молоді шляхом розкриття та реалізації їх здібностей, розвитку природних задатків.

Реалізація завдань потребує здійснення взаємообумовлених цілей:

· Розвиток життєвого потенціалу та життєвої компетентності вихованців.

· Виконання еколого-натуралістичним центром функцій соціального інституту.

· Захист і підтримка дитини у вирішенні її соціальних, життєвих проблем.

· Участь педагогів ЗОЕНЦ у вирішенні проблем громади, суспільства.

ОСНОВНА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

1. Надання учнівській молоді додаткових поглиблених знань із природничих дисциплін та практичних навичок у вивченні, дослідженні охороні і примноженні природних ресурсів, зокрема у:

- вирощуванні сільськогосподарської продукції на навчально-дослідній земельній ділянці;

- вирощуванні квіткової продукції, створення (влаштування, оформлення) клумб, рабаток, альпійських гірок, рокаріїв;

- утриманні та догляді за тваринками – мешканцями кутка живої природи, навчально-декоративної водойми, пташника, створення необхідних умов для їх розмноження;

- підгодівлі птахів взимку, приваблювання їх весною у власно виготовлені штучні гніздівлі встановлені не території ЗОЕНЦ в зелених зонах міста, біля своїх осель.

- заготівлі кормів та допомозі лісовим і мисливським господарствам у зимовій підгодівлі звірів в лісових масивах та на водоймах підгодівлі водоплавних і коловодних птахів;

- посадці й збереженні саджанців декоративних і плодових дерев та кущів;

- благоустрої та очистці зелених зон, територій біля водойм для можливості екстенсивного (природного) розмноження фауни і флори, а отже й збільшення їх популяцій.

2. Вдосконалення роботи Воловецької філії ”Арніка” в напрямі поліпшення ефективності проведення відпочинкових змін у таборі.

3. Виховання засобами навчання у дитячих об’єднаннях в ЗОЕНЦ та під час відпочинку у філії ”Арніка” життєво компетентної творчої особистості, здатної успішно реалізуватися в соціумі як Громадянин – патріот України, у дорослому віці - сім'янин, професіонал в обраній справі, носій екологічної культури, відповідно захисник довкілля.

План реалізації цілей та завдань діяльності ЗОЕНЦ:

- Вдосконалення державно-громадської моделі управління закладом, освітнім (навчально-виховним) процесом та подальше формування позитивного іміджу закладу;

- Забезпечення оптимальної реалізації педагогічним колективом завдань державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти;

- Збереження, при фінансовій можливості збільшення мережі дитячих творчих об’єднань - гуртків, клубів, секцій, оптимізація їх діяльності на основі результатів освітнього маркетингу, як інструменту системного відстеження соціальних запитів споживачів освітніх послуг;

- Формувати й реалізовувати механізми залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів для результативності, ефективності та вдосконалення діяльності ЗОЕНЦ;

- Розробка і втілення прогностичної моделі особистості вихованця закладу;

- Науково-методичне забезпечення системної діяльності ЗОЕНЦ у процесі співпраці із НАПН України, НЕНЦ, ЗІППО, іншими обласними, районними, міськими ЕНЦ/СЮН;

- Посилення виховних функцій закладу, забезпечення інтеграції виховних впливів на дітей і молодь шляхом удосконалення, модернізацї виховної системи, створення ефективного й продуктивного освітнього простору;

- Удосконалення змісту психолого-педагогічної, науково-методичної підготовки педагогічних працівників, здатних працювати в умовах інтенсивного інформаційного розвитку суспільства та змін, що відбуваються в галузі освіти взагалі та в діяльності ЗОЕНЦ зокрема;

- Удосконалення роботи методичної служби, як інструменту модернізації екологічної освіти і виховання учнівської молоді у контексті сталого розвитку суспільства;

- Розробка і втілення компетентнісної моделі професійного зростання педагогічних кадрів в умовах розвитку позашкільної освіти;

- Забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів з метою розвитку ЗОЕНЦ, як відкритої соціально-педагогічної системи (структури);

- Розвиток міжнародного партнерства, співпраці із закладами неформальної освіти, з міжнародними освітніми та природоохоронними організаціями і фондами, які функціонують на території України;

- Розвиток освітнього середовища шляхом впровадження в практику роботи закладів позашкільної освіти в області педагогічних інновацій, новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, що розширюють можливості для розвитку особистості та форм організації освітнього процесу, зокрема, еколого-натуралістичного напряму;

- Удосконалення педагогічної майстерності керівників творчих дитячих об’єднань ЗОЕНЦ, сприяння в цьому педагогам закладів позашкільної освіти і в області, узагальнення та поширення прогресивного педагогічного досвіду з еколого-натуралістичного напряму;

- Розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учнівської молоді, організація участі школярів та вихованців юннатівських гуртків у дитячих науково-практичних конференціях, конкурсах-захистах Малої академії наук, олімпіадах, профільних конкурсах;

- Залучення учнівської молоді до участі в науково-освітніх та екологічних проектах, масово-виховних еколого-натуралістичних заходах з вивчення, дослідження, охорони природи. Сприяння, посильна допомога науковцям Карпатського біосферного заповідника, Національних природних парків, „Синевир”, „Ужанський” та „Зачарований край” у збереженні фауни і флори природо заповідного фонду Закарпаття;

- Впровадження системи демократизації і гуманізації освітнього процесу в ЗОЕНЦ та відпочинковому таборі у Воловецькій філії „Арніка”, сприяння впровадженню таких факторів серед профільних та інших позашкільних закладах області.

- Організовувати в ЗОЕНЦ та філії „Арніка” проведення масово-виховних заходів із відзначення державних свят, всесвітніх, міжнародних і державних екологічних дат „зеленого”, (природоохоронного) календаря.

- Взяти до уваги зауваження департаменту освіти і науки ОДА щодо виявлених недоліків у роботі філій „Нарцис” та „Едельвейс”, проаналізувати й усунути їх (недоліки) та відновити належну діяльність Хустської і Рахівської філій відповідно до Статуту ЗОЕНЦ та Положень про філії, як такі, що сприяють ефективному розвитку еколого-натуралістичної творчості, залученню до неї більшої кількості педагогів та учнівської молоді.

Програма розвитку державно-громадської моделі управління ЗОЕНЦ

· Модернізація державно-громадського управління діяльністю закладу через залучення до спільної роботи представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій, батьківської громади, керівників підприємств, організацій, комерційних структур та широкого кола осіб, причетних до розвитку закладу;

· Вдосконалення координаційної освітньої ради при ЗОЕНЦ, до складу якої додатково можуть увійти представники обласного управління лісового та мисливського господарства, басейнового управління водними ресурсами річки Тиса, закладів освіти, вчителі, батьки, фахівці природоохоронних, комерційних структур, представники державних установ і громадських організацій;

· Забезпечення стабільного функціонування цілісної освітньої системи, дотримуючись принципу раціонального поєднання державних та громадських засад в управлінні закладом;

· Модернізація державно-громадського управління діяльністю закладу через залучення до спільної роботи представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій, батьківської громади, керівників підприємств, організацій, комерційних структур та широкого кола осіб, причетних до розвитку закладу;

· Забезпечення стабільного функціонування цілісної освітньої системи, дотримуючись принципу раціонального поєднання державних та громадських засад в управлінні закладом;

Особливості освітнього процесу

· Враховувати, що право не тільки держави, а й усіх зацікавлених сторін – учасників освітнього процесу формувати освітнє замовлення, сприяти його реалізації й контролювати хід його виконання.

· Залучення всього соціуму до вирішення проблем соціалізації дітей та підлітків шляхом реалізації програм продуктивного дозвілля, створення суспільного лобіювання в протистоянні антигромадської практики, зокрема виробництва й поширенню алкоголю, тютюну, наркотиків, насадження молоді елементів злочинності: вульгарності і насильства, потурання правопорушенню через ЗМІ, натомість наполеглива й системна діяльність щодо боротьби з криміналізацією юнацької свідомості.

· Забезпечення умов і механізмів здійснення ефективного навчання і виховання в умовах інтенсивного використання новітніх інформаційних технологій навчання.

· Партнерство педагогічного, учнівського колективів, батьків та громади для вдосконалення освітнього процесу, збереження й зміцнення здоров’я всіх вихованців, формування культури здоров’я, позитивної мотивації щодо навичок здорового способу життя, превентивного виховання.

· Створення ефективного виховного середовища, яке позитивно впливає на життя дітей та їхніх батьків на засадах родинної педагогіки, етнопедагогіки в сучасних економічних умовах.

· Здійснення соціально-правового захисту життя, здоров’я, прав дитини від насилля, експлуатації, торгівлі людьми.

· Створення оптимальних умов для розвитку здібностей вихованців і вияву їхнього творчого мислення, потреб і вмінь самовдосконалюватись.

· Орієнтація на інноваційний тип навчання, побудований на активних та інтерактивних методах: учень – суб’єкт, партнер у освітньому процесі.

· Орієнтація педагогів на оптимізацію освітнього процесу, шляхом створення найбільш сприятливих умов для отримання бажаних результатів без додаткових, не виправданих затрат часу і надмірних, непосильних дітям фізичних зусиль.

· Відображення (визначення) напрямів та підтримка прагнення учнівської молоді отримати допрофесійну підготовку для участі у продуктивній діяльності, зокрема в науковій, виробничій аграрно-дослідницькій та еколого-природоохоронній сферах.

· Удосконалення змісту форм і методів навчання та виховання юннатів, забезпечення високої якості освітнього процесу шляхом впровадження нових, інноваційних та прогресивних педагогічних технологій і навчальних програм нового покоління.

Науково-методичне забезпечення системи роботи ЗОЕНЦ

· Трансформування наукових ідей у педагогічну практику, організацію пошукових досліджень у сфері позашкільної освіти, зокрема науково-методичної, дослідно-експериментальної, природоохоронної діяльності, яку здійснюють педагогічні працівники закладу. Прагнути підвищення ефективності роботи шляхом створення на базі ЗОЕНЦ, експериментального майданчика НАПН Українита реалізації науково-освітніх проектів.

· Вдосконалення постійного моніторингу якості роботи педагогів та впровадження його нових видів для вчасного реагування, коригування та прийняття раціональних управлінських рішень щодо удосконалення діяльності педагогічного колективу.

· Вивчення, узагальнення, впровадження, пропагування та поширення прогресивного педагогічного досвіду, наукових ідей, нових педагогічних технологій та методик з еколого-натуралістичного напряму.

· Визначення нових підходів до професійного розвитку педагогічних працівників, удосконалення їхньої фахової майстерності шляхом поглиблення співпраці із науковими, природоохоронними установами та вищими навчальними закладами.

· Вдосконалення системи професійної компетентності педагогів закладу в умовах особистісно-орієнтованого навчання: аналіз джерел інформаційно-методичного супроводу самоосвітньої діяльності педагогів, набуття навичок аналізу власної педагогічної діяльності, навчання прийомів науково-методичної роботи, вироблення вмінь оформляти і представляти (презентувати) педагогічній громадськості результати індивідуальної праці.

· Консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку позашкільної освіти, організації освітнього процесу і впровадження в практику досягнень психолого-педагогічної науки.

· Створення системи адресних диференційованих методичних послуг неперервної освіти педагогічних і керівних кадрів, що надаються відповідно до запитів суб’єктів позашкільної освіти.

· Підвищення інноваційного потенціалу науково-методичної діяльності шляхом високої

інформаційної насиченості змісту методичної роботи, її відповідності поставленій меті та завданням.

· Використання оптимальних форм і методів методичної роботи з педагогічними кадрами, адекватних сучасним цілям і змісту науково-методичної роботи профільного позашкільного закладу яким є ЗОЕНЦ.

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу – необхідна умова забезпечення якості освіти. Модернізація матеріально-технічної бази ЗОЕНЦ як складової першочергових стратегічних напрямів розвитку.

Від рівня забезпечення матеріально-технічних ресурсів залежить рівень якості й ефективності здійснення освітнього процесу в ЗОЕНЦ, для чого дирекції і колективу необхідно:

• Постійно аналізувати стан матеріально-технічної бази ЗОЕНЦ, приводити її у відповідність до вимог освітніх програм, санітарно-гігієнічних норм, техніки безпеки в користуванні, підтримувати динаміку її оновлення;

• Проаналізувати, визначити й реалізувати нові підходи до забезпечення новітніх технологій навчання технічними засобами (комп’ютери, ноутбуки, мультимедійні проектори, інтерактивні дошки, розмножувальні пристрої, фото, відеотехніка);

• Підвищити рівень використання матеріальної бази в освітньому процесі, забезпечити необхідним навчально-лабораторним оснащенням, обладнанням, інвентарем;

• Раціонально використовувати наявне обладнання інноваційні та інші технічні засоби, сільськогосподарський реманент, експедиційний, туристичний інвентар для проведення гурткових занять, дитячих дослідницько-експериментальних робіт, семінарів, науково-практичних конференцій, польових практик, наметових таборів, комплексних експедицій еколого - краєзнавчих подорожей, конгрес-турів тощо.

• Створювати і вдосконалювати систему взаємодії, фахової дієвої співпраці ЗОЕНЦ із базовими навчальними закладами, природоохоронними організаціями, установами, в тому числі з використанням їх матеріальних баз і кадрового потенціалу для ефективної реалізації освітнього процесу.

Інформаційне забезпечення ЗОЕНЦ

полягає в забезпеченні педагогів та юннатів навчальними посібниками, науково-популярною літературою, що є у відділах, виставковій (конференц) залі, забезпечення учасників освітнього процесу фаховими періодичними виданнями, можливістю доступу до інтернету та інше. В цьому напрямі даною програмою розвитку закладу передбачено:

· Створення сучасного довідкового апарату, електронних каталогів, виготовлення власних інформаційних продуктів, зокрема, збірника методичних матеріалів „Вісник ЗОЕНЦ”, „Бібліотечка позашкільника”, буклетів, плакатів, ліфлетів, інструктивно-методичних порад, відеофільмів, фрагментів тематичних телепередач.

· Введення у користування інтелектуальних інформаційних технологій, максимальне використання існуючих інформаційних, науково-методичних матеріалів для Статутної діяльності, забезпечення ефективного доступу учасників освітнього процесу та широкого кола користувачів (партнерів, батьків вихованців, громадськості) до інформаційного продукту ЗОЕНЦ: ВЕБ-сайту та фейсбуку.

· Організація ефективної системи забезпечення вихованців змістовною навчальною і додатковою, в тому числі спеціальною та науково-популярною пізнавальною літературою біологічного, екологічного і природоохоронного змісту.

· Створення у відділі біології та дослідницько-експериментальної роботи та відділі екології і природоохоронної роботи електронної бібліотеки з розгалуженою структурою, яка компенсуватиме книжкову та інформаційну недостатність для занять творчих дитячих об’єднань і забезпечить потреби користувачів освітніх послуг у різноманітній інформації.

· Формування та об’єктивний і справедливий розподіл серед учасників освітнього процесу всіх матеріальних ресурсів ЗОЕНЦ (науково-методичних, технічних, господарських) із врахуванням залежності від рівня фінансового забезпечення, що повною мірою впливатиме на ефективність діяльності еколого-натуралістичного центру та буде невід’ємною складовою його належного функціонування.

Впровадження в діяльність ЗОЕНЦ інноваційних методик і технологій.

Навчальні інноваційні технології – комплекс операційних дій педагога з вихованцем в результаті яких суттєво посилюється його мотивація до освітнього процесу:

· Педагогіка М. Монтессорі. ,,Дім вільної дитини”.

· Система розвивального навчання (автор Л. Занкова).

· Освітня система ,,Довкілля” (автор В. Ільченко).

· Система проблемного навчання (автори М. Махмутов та інші).

· Технологія колективного способу навчання (автор А.Рівін).

· Технології проектного навчання (авт. К. Баханов та ін.).

Виховні інноваційні технології – прийоми впливу педагогів на свідомість особистості дітей з метою формування в них особистісних цінностей таких як справедливість, чесність, відкритість, толерантність тощо:

· Технологія ,,Створення ситуації успіху”.

· Технологія розвитку критичного мислення.

· Технологія формування творчої особистості.

· Технологія особистісно орієнтованого виховання.

Управлінські інноваційні технології – організаційно-структурні, економічні, психологічні, діагностичні, інформаційні технології, які створюють умови для оперативного й ефективного прийняття управлінського рішення керівником, заступниками директора, завідувачами відділами:

· Методика експертного оцінювання власного педагогічного досвіду (Анкета).

· Інформаційно-телекомунікаційні технології.

Педагогічні інноваційні технології – якісно нова сукупність форм, методів і засобів навчання, виховання й управління, що вносять суттєві позитивні зміни в результат освітнього процесу, зокрема:

· Ігрові технології (авт. Д. Єльконін, Б. Нікітін та ін.).

· Інтерактивні технології (О. Пометун, Л. Пироженко).

· Технології проектного навчання (авт. К. Баханов та ін.).

Очікувані результати

За наслідками виконання освітньої програми дирекція та педагогічний колектив ЗОЕНЦ розраховують на:

· створення в закладі ефективного освітнього середовища, яке б дало можливість вихованцям засвоїти на належному рівні теоретичні матеріали навчальних програм та практичні навики з вирощування сільськогосподарської продукції, декоративних та плодових дерев і кущів, розведенні й біологічно правильному утриманні тваринок у своїх домашніх куточках живої природи, створенні й естетичному оформленні альпійських гірок, квітників, дослідженні й охороні природи.

· створення педагогічним колективом у співпраці з батьками, на засадах родинної та етнопедагогіки ефективного виховного середовища, яке позитивно впливатиме на життя дітей, становлення їх високо моральними, духовно, естетично, екологічно зрілими, фізично здоровими громадянами України - гідними патріотами Батьківщини.

· підвищення науково-методичного потенціалу екоцентру, досягнення педагогами високої інформаційної насиченості змісту роботи, відповідності освітнього процесу державним стандартам, поставленій меті та завданням.

· належне, необхідне для реалізації статутної діяльності забезпечення всіх відділів та філії ”Арніка” новітніми технологіями навчання й змістовного відпочинку, зміцнення творчих лабораторій методичними та матеріально-технічними засобами, зокрема спеціальною фаховою та науково-популярною літературою, комп’ютерною, фото, відео, мультимедійною і розмножувальною технікою, сільськогосподарським реманентом, експедиційним обладнанням та туристсько-спортивним інвентарем;

· задоволення інтересів вихованців та їх батьків, відтак, бажання гуртківців продовжити навчання в дитячих об’єднаннях ЗОЕНЦ в наступному і подальших навчальних роках.

· виховання в юннатів прагнення до свідомого вибору майбутньої професії пов’язаної із роботою в галузі лісового, водного господарства, зеленого, екологічного туризму та рекреації, в агродослідницьких комплексах і природоохоронних структурах.

· вдосконалення діяльності Воловецької філії ”Арніка”, створення дирекцією ЗОЕНЦ, педагогічними та господарськими працівниками філії ефективних, цікавих, багатогранних програм, належних санітарно-гігієнічних та безпечних умов для змістовного, повноцінного відпочинку дітей у таборі.

· прагнення нинішніх вихованців не залежно від подальшого вибору професій та роду занять в дорослому житті, завжди бути свідомими природоохоронцями, брати активну участь у громадських екологічних організаціях таких як товариство охорони природи, всеукраїнська екологічна ліга, інших.

· підвищення ефективності розкриття інформаційних матеріалів про діяльність ЗОЕНЦ та філії ”Арніка” у соціальних мережах: ВЕБ-сайті, фейсбуці, ютубі.

При підготовці освітньої програми використанінаступні інформаційні джерела:

Закон України ”Про позашкільну освіту”/ Освіта України. Нормативно-правові документи. –К.: Міленіум, 2001.

Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 р. № 433,

Типова освітня програма закладу позашкільної освіти МОН України. 14.06.2018

Позашкільна освіта в Україні: Навч. посіб./ За ред. О.В. Биковської.- К.: ІВЦ АЛКОН, 2006, - 224 с.

Позашкільна освіта в Україні (нормативно правові акти) за редакцією Вербицького В.В.- К НЕНЦ, „Тіпок-С„ 2002 - 304с.

Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Наук.-методичний посіб,- К.: ІЗМН, 1998.- 204с.

Теоретико-методичні основи екологічної освіти і виховання учнів 1- 9 класів у позашкільних навчальних закладах Пустовіт Г.П. – К, Луганськ. ЛНПУ ім. Т.Шевченка „Альма-матер” 2004 - 540с.

Книга керівника позашкільного закладу /нормативні і довідкові матеріали МОН України для організації діяльності позашкільного навчально-виховного закладу/. Відповідальний редактор Н.В. Томашевська ПП „Торсін плюс”. Харків – 2006 – 507 с.

З врахуванням цієї програми складено:

- річний план роботи ЗОЕНЦ;

- навчальний план;

- структуру ЗОЕНЦ та навчального року, режим роботи;

- освітні програми відділів.

Додатком до освітньої програми є Програма розвитку ЗОЕНЦ до 2019 року

схвалена педагогічною радою 05 лютого 2015 року

Кiлькiсть переглядiв: 406