Річний звіт за 2017/2018 навчальний рік

Закарпатського обласного еколого-натуралістичного

центру учнівської молоді

(ЗОЕНЦ)

Адреса: 88017

ЗОЕНЦ

вул. Загорська, 126

м.Ужгород

Телефон: (03122) 64-12-33,

64-18-78

Тел/факс: 64-12-33

Ужгород 2018

Зміст

Вступ........................................................................................................................3

I. Координаційно-методична робота…………………………………….................6

II. Навчально-методичне забезпечення змісту позашкільної освіти………...14

III. Науково-методична робота з педагогічним кадрами……………………...15

IV. Популяризація еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти у засобах масової інформації, у соціальних мережах; робота сайту……………20

V. Видавнича діяльність…………………………………………………………...23

VI. Організаційно-масова робота з дітьми та учнівською молоддю…………25

VII. Науково-дослідницька робота та практична природоохоронна

робота.......................................................................................................................34

VIII. Аналіз роботи профільних таборів……………………………………........48

IX. Аналіз роботи організаційних форм освітнього процесу за основними профілями діяльності в закладах позашкільної освіти та в закладах загальної середньої освіти…………........................................................................54

X. Неформальна екологічна освіта та виховання…………………………..…..60

XI. Реквізити обл, рай ЕНЦ (СЮН)........................................................................61

XII. Педагогічний склад обласних, районних, міських ЕНЦ (СЮН)………..62

XIII. Загальні висновки та пропозиції…………………………………...............65

Вступ

Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (надалі ЗОЕНЦ) у 2017/2018 освітньому році спрямував свою діяльність на реалізацію державної політики у сфері позашкільної освіти, визначеної Законами України: „Про освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про виховання дітей та молоді”, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, „Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді” (2015), „Концепції позашкільної еколого-натуралістичної освіти на основі компетентністного підходу ” (2017), „Концепції екологічної освіти в Україні”, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №785, Програми розвитку позашкільних закладів, Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти, нормативних актів Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України, шляхом реалізації пріоритетних напрямів розвитку позашкільної еколого-натуралістичної роботи; активізації організаційно-координуючої ролі еколого-натуралістичних закладів у розвитку додаткової освіти з біології, екології, співпраці з районними, міськими управліннями, відділами освіти і науки, навчально-виховними закладами в проведенні еколого-натуралістичної та дослідницької роботи.

Систематично ЗОЕНЦ надавав методичну та практичну допомогу, консультації районним еколого-натуралістичним центрам, станціям юних натуралістів, відділам природничого спрямування районних міських Будинків дитячої творчості, Дитячим центрам позашкільної роботи у проведенні освітньої, дослідницько-експериментальної, природоохоронної роботи, вивченню змісту роботи керівників гуртків.

ЗОЕНЦ - один з освітньо-виховних позашкільних закладів області, який виконує завдання позашкільної освіти з екологічного виховання учнівської молоді, спільно із загальноосвітніми школами області, реалізовує державну політику в галузі освіти і науки, сприяє розвитку творчої особистості учнів.

Важливим завданням обласного еколого-натуралістичного центру є проведення різноманітних заходів з підвищення педагогічної майстерності працівників, удосконалення змісту, форм та методів роботи учнівських об’єднань еколого-натуралістичного, природоохоронного напряму.

ЗОЕНЦ забезпечував професійний розвиток педагогів шляхом підвищення рівня професійної майстерності керівників гуртків (курси підвищення кваліфікації в ЗІППО, самоосвіта, методичні дні, тижні педагогічної майстерності, школа молодого педагога, взаємовідвідування занять, виїзди в СЮН, ЕНЦ з метою обміну досвідом роботи тощо.

Розширення мережі позашкільних навчально-виховних закладів та кількості дитячих об’єднань еколого-натуралістичного спрямування в області здійснювалось шляхом збільшення кількості натуралістичних гуртків у навчальних закладах області.

Велика увага приділялася формуванню національної свідомості юннатів на заняттях засобами рідної мови, культури, народних традицій та звичаїв.

Комп’ютери ЗОЕНЦ підключені до мережі Інтернет, є ВЕБ – сторінка, відділи мають свої електронні пошти, Skype.

Проблемне питання над яким працював педагогічний колектив ЗОЕНЦ протягом навчального року: „Використання інтерактивних форм та методів навчання як засіб удосконалення й модернізації навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі”.

ЗОЕНЦ тісно співпрацює з УжНУ, Закарпатським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Карпатським біосферним заповідником, обласним управлінням лісового та мисливського господарства, департаментом екології та природних ресурсів ОДА, басейновим управлінням водних ресурсів річки Тиса, обласною державною екологічною інспекцією, обласною організацією товариства охорони природи. Представники цих структур постійно запрошуються дирекцією педагогами таюннатами як почесні гості, співорганізатори, експерти, учасники масово-виховних заходів, які проводяться в ЗОЕНЦ.

Щороку на базі екоцентру проходять педагогічну практику студенти біологічного факультету УжНУ. Студенти знайомляться із структурою закладу, з педагогами, запрошуються на засідання методичних днів, педагогічних рад тощо. Педагоги ЗОЕНЦ навчають практикантів методам роботи із дітьми в позашкільних закладах.

На базі ЗОЕНЦ Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти проводяться теоретичні та практичні заняття з курсантами різних категорій: директорами, заступниками директорів шкіл з виховної роботи, вчителями біології, хімії, географії, педагогами-організаторами загальноосвітніх шкіл, вихователями груп продовженого дня, керівниками гуртків позашкільних закладів освіти. До проведення занять із курсантами, як лекційних, так і практичних запрошуються і педагоги закладу. Обов’язковим елементом практичних занять є проведення екскурсій у творчі лабораторії ЗОЕНЦ, у відділи: екології та природоохоронної роботи, біології та дослідницько-експериментальної роботи, організаційно-масової роботи, інформаційно-методичної роботи, відеостудію „Дивосвіт”, куток живої природи, юннатівську пасіку, дендрарій, до штучної навчально-декоративної водойми та пташника.

Педагогічний колектив ЗОЕНЦ протягом навчального року використовував інтерактивні форми та методи навчання, як засіб удосконалення й модернізації освітнього процесу.

Протягом навчального року тісна співпраця проводилася із Закарпатською обласною держтелерадіокомпанією, яка систематично висвітлювала на каналі „Тиса-1” у телепередачах „Шовкова косиця”, „Телевіконечко”, „Дивосвіт”, „Дитяча година” матеріали про масово-виховні заходи екологічного спрямування, участь юннатів у різних природоохоронних акціях, конкурсах, екологічних експедиціях, польових практиках, що проводив ЗОЕНЦ.

Продовжується співпраця в плані екологічної освіти та природоохоронного виховання учнівської молоді з біологічним факультетом, ботанічним садом, зоологічним музеєм УжНУ, Закарпатським краєзнавчим та етнографічним музеями, Карпатським біосферним заповідником, національним природним парком ”Ужанський”, національним природним парком „Синевир”, українськими і зарубіжними державними та громадськими освітніми, екологічними організаціями та природоохоронними структурами і фондами (Угорщина, Румунія, Чехія, Словаччина, Польща).

Основні напрями роботи з НЕНЦ здійснюються через його відділи: інформаційно-методичної роботи, організаційно-масової роботи, екології, біології, сільського господарства, кафедрою теорії та методики позашкільної освіти, школою народних ремесел, Природничою школою учнівської молоді тощо.

Отримано від НЕНЦ:

- законодавчі Акти, розпорядчі, методичні матеріали щодо закладів освіти, якими у свою чергу забезпечено рай ЕНЦ, СЮН та методкабінети і відділи освіти;

- консультації інструктивно-методичного, інформаційного характеру, програми та іншу літературу, яка розкриває юннатівський рух в Україні.

Протягом 2017/2018 навчального року у Закарпатській області працювало чотири позашкільні заклади еколого-натуралістичного спрямування, це – обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, Тячівський, Виноградівський рай ЕНЦ, Хустська рай СЮН (див.табл.1, ).

Табл. 1.Кількість позашкільних навчальних закладів

еколого-натуралістичного спрямування (ПІБ директорів обл, рай,

міськ ЕНЦ, СЮН, динаміка директорів за 5 років)

№ з/п

Назва

ПІБ директора

Динаміка директорів за

5 років

1

Закарпатський обл ЕНЦ

Геревич Олександр Васильович

Без змін

2

Виноградівський рай ЕНЦ

Чабрун Галина Василівна

Без змін

3

Хустська рай СЮН

У вересні 2018 року реорганізована в районний еколого-туристичний центр

Вербицька Надія Миколаївна

Без змін

4

Тячівський рай ЕНЦ

Ткач Ігор Михайлович

Без змін

І. Координаційно-методична робота

Координаційно-методична робота ЗОЕНЦ спрямовувалась на вдосконалення та урізноманітнення форм, змісту і методів роботи, надання систематичної, своєчасної допомоги керівникам гуртків, вчителям біології; активізації творчої діяльності керівників гуртків; впровадження в навчальн0-виховний процес новітніх, освітніх, педагогічних технологій; підвищенням освітнього, інформаційного та науково-методичного рівня педпрацівників; розробкою та виданням рекомендацій, інструктивно-методичних матеріалів для керівників гуртків; здійсненням постійної самоосвіти педагогів.

1.1. Організація та зміст роботи з педагогічними кадрами

Головними напрями роботи інформаційно-методичного відділу ЗОЕНЦ у 2017/2018 навчальному році були:

- здійснення заходів щодо підвищення освітнього, науково-методичного рівня педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів області;

- вдосконалення навчально-виховного процесу, поліпшення його методичного забезпечення;

- впровадження новітніх теоретичних розробок, прогресивного педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій;

- планування і організація роботи з підвищення професійної компетентності педагогів;

- підтримка інноваційної діяльності педагогів, підготовка до атестації;

- здійснення редакційно-видавничої діяльності.

Пріоритетними завданнями методичної роботи є:

- оптимальний вибір моделі методичної роботи з педагогічними кадрами позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування;

- модернізація змісту, форм розвитку професійної компетентності та культури педагога позашкільника;

- інформаційно-видавнича діяльність, зміцнення навчально-методичної бази, розробка та видання інформаційно-методичних матеріалів, рекомендацій щодо діяльності еколого-натуралістичних центрів, станцій юних натуралістів, роботи методистів, керівників гуртків, творчих учнівських об’єднань;

- впровадження ефективних індивідуальних та групових форм роботи з педагогічними кадрами із використанням технологій, що забезпечують належні умови для безперервного професійного росту і майстерності педагогів;

- вдосконалення форм і методів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи;

- упровадження в навчально-виховний процес освітніх технологій, теоретичних розробок перспективного педагогічного досвіду.

Виходячи із тематики доповідей можна зробити висновок, що методичні дні для всіх педагогів навчального закладу та області є апробованою ефективною формою методичної роботи, націленою на підвищення рівня педагогічних компетентностей керівників гуртків, методистів, завідувачів відділів, що, як наслідок, сприяє покращенню ефективності освітнього процесу ЗОЕНЦ.

Із 12 до 19 березня 2018 року в ЗОЕНЦ під гаслом „Творчість. Здобутки. Пошук”проводився щорічний методичний захід „Тиждень педагогічної майстерності”.

Тиждень представив собою калейдоскоп відкритих гурткових занять, круглих столів, педагогічного аукціону, тренінгів та масово-виховних заходів, під час яких педагоги прагнули показати свою майстерність і знання опанованих інтерактивних, проектних та інформаційно-комунікативних технологій.

В рамках Тижня проведено:

- методичну нараду, ознайомлення з планом проведення Тижня педагогічної майстерності;

- засідання методичного дня, на якому із доповідями виступили: Яхимець І.М., завідувач відділу організаційно-масової роботи з темою: „Формування в гуртківців бережливого ставлення до природи на гуртку „Юні ентомологи”; Павко М.М., керівник гуртків відділу – „Використання сучасних інноваційних технологій на заняттях гуртка „Природа рідного краю”; Кремінь О.І., завідувач відділу інформаційно-методичної – методичні рекомендації до проведення гурткового заняття на тему: „Бережімо великодні традиції!”;

- виставку педагогічних доробок та напрацювань „Педагогічний вернісаж - 2018”, на яку педагоги ЗОЕНЦ та філій представили змістовні методичні матеріали, розробки занять, поширені конспекти занять, презентації, портфоліо педагога та гуртка, дослідницькі роботи, постери, тематичні папки із дидактичними, ілюстративними, демонстраційними матеріалами для гурткових занять, відеоматеріали та видавничу продукцію;

- калейдоскоп методичних розробок гурткових занять, на який керівники творчих учнівських об’єднань представили:

розширені плани-конспекти та розробки гурткових занять:

- „Історія виникнення свята Пасхи” (Кремінь О.І.);

- „Великодні писанки: візерунки, символи їх значення”. (Кремінь О.І.);

- „Як бути здоровим взимку?” (Токарєва О.І.);

- „Збір і монтування гербарію” (Величканич О.М.);

- „Використання елементів народознавства на гуртку „Юні охоронці природи”?” (Фляшко В.В.);

- Робочий зошит „Навчальна практика із зоології” (Величканич О.М., Токарєва О.І.);

сценарії масово-виховних заходів:

- „Міс Юннаточка” (Яхимець І.М.);

- „Новий рік вже на порозі?” (Яхимець І.М.);

- „Як бути здоровим взимку?” (Токарєва О.І.);

- „Всесвітній день домашніх тварин” (Величканич О.М.);

- „Зустріч зими з весною. Стрітення Господнє.” (Кремінь О.І.);

- „Екоквест – ефективна інноваційна технологія навчання” (Величканич О.М..);

- „Зустрічаємо птахів” (Самойлова А.В.).

дидактичні матеріали:

- „Цікаве про тварин” , „Сад чудес”, „Цікаві факти про воду” , „Народний календар”, „Кладові вітамінів”, „Цікаве про Україну”, „Ігри і розваги біля ялинки” „Дивовижні дерева” (Кремінь О.І.);

- „Все про комах”, „Кращі стрибуни” , „Рекордсмени світу комах”, „Загадки про комах”, „Кращі будівельники” (Яхимець І.М.);

- „Пташині гнізда”, „Факти про ліс”, „Годівничка своїми руками”, „Екологічні ігри” (Самойлова А.В.);

- „Планета Земля”, „Хвилинки цікавинки”, „Легенди про рослин”, Сканворди „Бал квітів”, „Дерева в мініатюрі” (Величканич О.М.);

- „Чудеса природи”, „Цікаве про ліс”, „Весняні прислів’я ”, „Зелена аптека”, „Вікторина про тварин” (Павко М.М.);

- показовий майстер-клас: „Виготовлення вітальних листівок до Великодня в техніці квілінг”, мета якого – залучення юннатів до вивчення великодних традицій, звичаїв, розвиток творчих здібностей, уяви та фантазії (Величканич О.М., Токарєва О.І.).

Програма Тижня педагогічної майстерності поєднала різні напрями роботи педагогів. Проведені заходи та заняття були цікавими і пізнавальними, сприяли всебічному творчому, інтелектуальному та естетичному розвитку

Також педагогами ЗОЕНЦ надавалися консультації та методичні рекомендації педагогам-позашкільникам та вчителям загальноосвітніх шкіл з підготовки матеріалів до Всеукраїнських заходів, конкурсів та виставок.

1.2.Координаційно-методична робота в освітніх округах

Хустська райСЮН є координаційно-методичним осередком зі здійснення методичної, природоохоронної, дослідницької роботи в школах району. З метою активізації даної роботи колективом СЮН - запроваджено проведення спільних нарад з районними методичними об’єднаннями вчителів природничих дисциплін, заступниками директорів з навчально-виховної роботи, семінарів, виїздів, консультацій, співпраця із науковими установами, навчальними закладами, громадськими організаціями.

Методична робота велася згідно з вимогами та планами, які спрямовані на вдосконалення та урізноманітнення форм, змісту і методів роботи, надання систематичної, своєчасної допомоги керівникам гуртків СЮН, вчителям біології шкіл району, аналізу педагогічної та результативності інноваційної діяльності, активізації творчої діяльності керівників гуртків; впровадженням в навчальний процес новітніх, освітніх, педагогічних технологій; підвищенням освітнього, інформаційного та науково-методичного рівня педпрацівників рай СЮН, розробкою та виданням рекомендацій, інструктивно-методичних матеріалів для керівників гуртків, вчителів біології ЗОШ району, здійсненням постійної самоосвіти педагогів. З метою підвищення кваліфікації, вдосконалення педмайстерності педагогів проведено фаховісемінари:

1.Готовність педагога до інноваційної діяльності-вимога часу.” (грудень 2017р., 30 осіб. Дано рекомендації щодо використання різноманітних інноваційних технологій, нових форм і методів в гуртковій роботі).

2. „Виховання особистості в позашкільній та позакласній роботі” (березень 2018р, 29 чол., розглянуто та надано рекомендації по організації виховної роботи з вихованцями гуртків СЮН);

семінари-практикуми –„Реалізація проекту «Зробимо Хустщину чистою ” в рамках проведення Всеукраїнської екологічної акції „Україна без сміття”

(жовтень 2017р., 30 осіб. Розроблено рекомендації із сортування сміття (скло, папір, пластик), проведено виставку „Друге життя використаних речей”.

Організація навчально – дослідницької роботи на НДЗД шкіл району: планування роботи, тематика дослідів та документація. (травень 2018р., 30 осіб., розкрито суть, форми, методи дослідницької роботи учнів в природі, НДЗД, презентовано кращі науково-дослідницькі роботи вихованців СЮН.)

З метою інформування педагогічних працівників, оперативного вивчення і обговорення нормативних документів, поточних навчально-виховних та методичних завдань, а також проведення інструктажу працівників систематично проводяться інструктивно-методичні наради (щотижня).

За звітний період методистом, завідувачами відділів проведено консультації:

- для вчителів біології, керівників гуртків ЗОШ району:

-Оформлення й написання науково-дослідницьких робіт;

- Інновації в роботі з обдарованими учнями;

- Організація та проведення масових натуралістичних заходів з учнями;

- для класних керівників, керівників гуртків:

· Планування виховної роботи в гуртках;

· Використання електронних освітніх ресурсів при підготовці до занять;

· Гра в навчальному процесі;

- для завідувачів НДЗД:

· Правила ведення польових журналів, щоденників спостережень;

· Тематика дослідницьких робіт на шкільних НДЗД.

З метою вивчення стану екологічної освіти і виховання та надання методичної, практичної допомоги ЗОШ району крім семінарів-практикумів, фахових семінарів, консультацій проведено виїзди в школи району для вивчення:

- стану дослідницької роботи – у Боронявську, Монастирецьку ЗОШ І-ІІІст;

- роботи гуртків по озелененню, квітництву – у Сокирницьку; Н Селищенську ЗОШ І-ІІІ ст.

- залучення юннатів до масових природо-охоронних заходів – у Рокосівську, Горінчівську ЗОШ І-ІІІст.

Тячівський райЕНЦ згідно з планом інформаційно-методичної роботи на 2017/2018 навчальний рік здійснив 44 тематичні виїзди в освітні заклади району, у яких організовано роботу гуртків еколого-натуралістичного профілю з метою надання методичної допомоги керівникам гуртків у організації та проведенні гурткових занять, масово-виховних заходів, практичної дослідницької роботи на НДЗД в учнівських лісництвах, оформленні документації керівника гуртка.

Відвідано 17 відкритих занять.

Виноградівський райЕНЦ проводивзасідання методичних об’єднань, семінари, методичні посиденьки, виставку „Панорама методичних знахідок”, методичні дні, тренінги, консультації.

1.3. Конкурси педагогічної майстерності, творчі конкурси тощо

Закарпатським обласним еколого-натуралістичним центром підготовлено матеріали (мультимедійна презентація, описовий матеріал) про роботу екоцентру та подано на Перший тур відкритого рейтингу якості позашкільної освіти „Золота когорта позашкільників”. За підсумками ЗОЕНЦ визнано переможцем в категорії „Заклади позашкільної освіти обласного підпорядкування” (серед профільних закладів позашкільної освіти) та нагороджено Дипломом НЕНЦ.

У 2017/2018 н.р. керівник гуртків Хустської райСЮН Продан Ірина Василівна стала призером Всеукраїнських Позашкільних педагогічних читань-виставки видавничої продукції з питань позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму. Вона нагороджена дипломом НЕНЦу ІІІ ступеня в номінації „Модернізація змісту позашкільної освіти” за методичну розробку „Використання ігрових технологій на заняттях гуртків молодшого шкільного віку”.

Методист СЮН Ковтун Єлизавета Юліусівна посіла друге місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності педпрацівників позашкільних навчальних закладів „Джерело творчості” в номінації „Методист-2018”.

Переможцем обласного етапу в номінації „Методист еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти - 2018” стала Мошкіна Тетяна Федорівна, методист з інформаційно-методичної роботи Тячівського рай ЕНЦ.

1.4. Соціальне партнерство центрів еколого-натуралістичної творчості з державними науковими установами та вищими навчальними закладами

Колектив ЗОЕНЦ й надалі продовжує підтримувати дієві та взаємовигідні зв’язки із державними установами та вищими навчальними закладами і протягом тривалого часу плідно співпрацює й вдосконалює їх. Зв’язки ці трьох напрямів: освітнього, природоохоронного та інформаційно-пропагандистського, зокрема із:

- департаментом освіти і науки обласної державної адміністрації. Вагома компетентна допомога з боку керівництва: консультації із різних управлінських, адміністративно-правових і фінансово-господарських питань, організації освітнього процесу, проведенні атестації педагогічних кадрів;

- Закарпатським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти /ЗІППО/. Співпраця налагоджена як на рівні керівників (директорів, заступників), що проявляється у взаємній підтримці в проведенні всеукраїнських освітніх заходів – педагогічних конференцій, семінарів-практикумів, так і з співробітниками окремих кабінетів: біології, географії, хімії, виховної роботи. Педагоги ЗОЕНЦ запрошуються до читання лекцій і проведення практичних занять із курсантами, як на базі ЗІППО, так і в творчих лабораторіях еколого-натуралістичного центру, в напрямі організації позаурочної, позакласної, позашкільної дослідницької та природоохоронної роботи, екологічної освіти і виховання учнівської молоді, реалізації Концепції екологічної освіти в Україні, освітніх засад Сталого розвитку;

- Ужгородським національним університетом. Ці зв’язки близькі, зрозумілі й цілком логічні вже тим, що більшість педагогів і є випускниками Ужгородського державного (нині національного) університету. Педагоги і юннати ЗОЕНЦ мають змогу протягом року систематично відвідувати зоологічний музей та ботанічний сад біологічного факультету, знайомитися з їх науково-дослідницькою роботою. У свою чергу науково-педагогічні працівники університету, зокрема біологічного (кафедри ботаніки та зоології), географічного (кафедра лісівництва) факультетів проводять виробничу, частково і педагогічну практику із своїми студентами на базі творчих лабораторій ЗОЕНЦ. Також науковці УжНУ залучалися до розробки робочих зошитів практик, запрошувалися для проведення практикумів, екскурсій з учасниками експедиційно-польових зборів та юннатами екоцентру;

- Закарпатським обласним центром туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту, Закарпатським обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді, Закарпатським обласним палацом дітей та юнацтва (ПАДІЮН), а також обласними, районними, еколого-натуралістичними центрами та станціями юних натуралістів інших регіонів України. Це найбільш споріднені партнери щодо впровадження позашкільної освіти. Зв’язки вирізняються оперативною компетентною підтримкою в реалізації основної статутної діяльності ЗОЕНЦ. Здійснюється обмін педагогічним досвідом роботи, видавничою продукцією. Характерними є спільна участь у науково-практичних конференціях, семінарах, педагогічних читаннях, практикумах „Світ творчості”;

- Закарпатською обласною організацією товариства охорони природи;

- громадською організацією „ФОРЗА”;

- громадською організацією ВЕЛ. Саме тут зосереджена діяльність Всеукраїнської дитячої спілки „Екологічна Варта”, яку в Закарпатті очолює Кремінь О.І., методист відділу інформаційно-методичної роботи ЗОЕНЦ;

- Карпатським біосферним заповідником (КБЗ), Національним природним парком „Синевир”, Національним природним парком „Ужанський”, Національним природним парком „Зачарований край”, державним підприємством „Ужгородське лісове господарство”, дендрарієм „Березинка” ДП „Мукачівське лісове господарство”. Ці природоохоронні установи систематично надають можливість реалізовувати практичні аспекти освітнього процесу, зокрема виїзні форми роботи на територіях (об’єктах) природно-заповідного фонду Закарпаття.

Діти, які відпочивають в таборі „Арніка”, мають змогу відвідувати центр реабілітації бурих ведмедів та побувати на о. Синевир;

- Закарпатським обласними краєзнавчим ім. Легоцького та етнографічним музеями. Відвідування протягом року цих музеїв дає можливість глибоко знайомитися педагогам та учням з історико-культурними цінностями краю, архітектурою, народними звичаями, природними об’єктами, рослинним і тваринним світом рідного краю.

Спільно з науковими працівниками відділу природи краєзнавчого музею педагоги відділу екології та природоохоронної роботи ЗОЕНЦ організовували і проводили масово-виховні заходи до Всесвітнього дня зустрічі птахів, у якому беруть участь науковці-орнітологи біологічного факультету УжНУ, Дня вторинної переробки відходів, а також до Дня музею.

Вихованці екоцентру відвідують експозиції музею про події Революції Гідності та АТО;

-дитячими міською та обласною бібліотеками. Протягом навчального року юннати та педагогічні працівники відділу біології та природоохоронної роботи брали участь у відзначенні Дня лісу та Дня мисливців спільно з громадськими організаціями міста;

- департаментом екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА, Закарпатським обласним управлінням лісового й мисливського господарства, екологічною інспекцією, басейновим управлінням водними ресурсами річки Тиса, Закарпатським обласним центром з гідрометеорології. Зв’язки з цими інстанціями дають можливість педагогам отримувати оперативні дані про стан навколишнього природного середовища, екологічні проблеми та позитиви в охороні природи, як в цілому на планеті, в Україні, так і в різних районах області. Надають інформації про природно-заповідний фонд, різні видавничі матеріали, кадастри, карти, буклети, сучасні технології ведення лісового господарства та водного природо-ресурсного користування, юридично-правові консультації з екологічного законодавства;

- зарубіжними державними та громадськими освітніми закладами, природоохоронними організаціями. Зв’язки з цими партнерамидають змогу педагогам ЗОЕНЦ знайомитись, вивчати й переймати досвідколег-освітян, природоохоронців із сусідніх країн, що межують із Закарпатською областю: Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Чехією. Крім обміну методичними, видавничими матеріалами: буклетами, плакатами, фото- та відеоматеріалами, є можливість здійснювати виїзди педагогів та юннатів до колег, брати участь у вишколах-тренінгах, роботі лісових шкіл, наметових освітньо-природоохоронних таборах. Практикується поміж партнерами й проведення такої виїзної форми, як конгрес-тури у складі окремих груп педагогів та спільних делегацій разом із учнями, студентами, членами громадських організацій /NGO/. Транскордонне партнерство дало можливість педагогам та юннатам ЗОЕНЦ брати участь в міжнародних екологічних конференціях, акціях та природоохоронних грантових проектах, що проводили Tacis, міжнародний фонд охорони природи WWF, Програма європейського союзу – „HUSKUA”, „Interreg” та інші.

Хустська райСЮН тісно співпрацювала з працівниками Карпатського біосферного заповідника (екскурсії, конференції, дослідницька робота учнів в Долині нарцисів); спеціалістами ДП „Хустське лісове господарство, спеціалістами Закарпатського лісотехнічного коледжу Державного вищого навчального закладу „Національний лісотехнічний університет України” – допомога в роботі шкільних лісництв. В районі продовжувалася робота Товариства охорони природи, до якого залучено працівників природоохоронних організацій, лісництв, екологічно свідомих громадян, учнівську молодь. Це конкретна практична робота з покращення довкілля, патрулювання в Долині нарцисів, розчищення русел та прибережних смуг малих річок, посадка лісу: участь в акціях „Ліси для нащадків”, „Майбутнє лісу в твоїх руках ”. Важливим складником співпраці було чітке бачення результатів освітньої діяльності: випускник СЮН – абітурієнт (біологічний напрям) у минулому юннати СЮН зараз є студентами коледжів -18 учнів, ВУЗів – 10.

Тячівський райЕНЦ продовжував співпрацю з науково-дослідними установами Ужгородського, Львівського національних університетів (кафедрами зоології, ботаніки, орнітології), Карпатським біосферним заповідником м. Рахів, УТОП м. Київ, ЗОЕНЦ м.Ужгород, НЕНЦ м.Київ, інститутом ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України, Інститутом бджільництва ім. І.Прокоповича, ЗІППО м.Ужгород.

Підписано офіційні договори про співпрацю у напрямі позашкільної освіти із 19 закладами загальної середньої освіти, де працюють педагогічні працівники Тячівського рай ЕНЦ.

1.5. Заходи щодо підвищення кваліфікації педагогів (курси підвищення кваліфікації, майстер-класи, дистанційне навчання, школа молодого педагога, креатив-студія тощо)

Досягнення мети сучасної позашкільної освіти пов’язане з особистісним потенціалом педагога-позашкільника, його загальною та професійною культурою, саме тому особливої актуальності набувають питання підвищення й розвитку рівня професійної компетентності керівників гуртків.

З метою підвищення професійної компетентності педагогічних працівників педагоги ЗОЕНЦ пройшли курси підвищення кваліфікації та взяли участь у педагогічних форумах:

Яхимець І.М. та Фляшко В.В. пройшли курси при Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти згідно з графіком курсової перепідготовки педагогічних працівників ЗОЕНЦ. Яхимець Ірина Миколаївна - підтверджено 12 тарифний розряд, Копанчук Дарина Василівна - 12 тарифний розряд.

Кремінь О.І. брала участь у ІІІ Форумі українських патріотичних справ „Ми – українці”. Також навчалась у Всекраїнській Школі для тренерів із національно-патріотичного виховання. Отримала сертифікат тренера.

Школа молодого спеціаліста працювала в Хустській райСЮН та Тячівському райЕНЦі.

Молоді керівники гуртків під керівництвом наставників – досвідчених керівників гуртків, методистів вдосконалювали свою майстерність шляхом тренінгів, практичних занять, участі в тижнях гуртків, виставках, круглих столах. Щомісячно проводилися засідання Школи молодого спеціалвста. Теоретична та практична підготовка молодих спеціалістів реалізовувалася під час консультацій, практикумів, тренінгів.

Педагоги Хустської райСЮН удосконалювали свою педмайстерність різними формами, зокрема:

- плановими курсами підвищення кваліфікації (5 педагогів СЮН пройшли курси підвищення кваліфікації керівників гуртків на базі Закарпатського інституту вдосконалення кваліфікації педагогів);

- атестаціями, які є безпосереднім показником професійної майстерності керівника гуртка( в 2018 році атестовано 4-х керівників гуртків СЮН);

- заняттям в школі молодого спеціаліста СЮН „ Пошук ” (7 чол.).

Педагоги Тячівського райЕНЦу пройшли курси підвищення кваліфікації та взяли участь у педагогічних форумах:

- курсах керівників гуртків на базі ЗІППО, м.Ужгород пройшли керівники гуртків Тячівського райЕНЦ – Ферима А.І., Мадар Н.І., Малешко М.С., Копинець О.В., Куцин Г.Ю., Мацола Т.М., Декет О.Д.;

- Міжнародному проекті „Навчання дітей зі сталого поводження з твердими побутовими відходами” м.Ужгород – Мошкіна Т.Ф., методист з інформаційно-методичної роботи;

- ІІІ Форумі українських патріотичних справ „Ми – українці”, взяла участь Поп Л.М., завідувач відділу організаційно-масової роботи. Отримала сертифікат.

ІІ. Навчально-методичне забезпечення змісту позашкільної освіти

Відповідно до статті 16 Закону України „Про позашкільну освіту” навчально-виховний процес в ЗОЕНЦ здійснюється за типовими навчальними програмами з відповідним грифом МОН України.

У відділі інформаційно-методичної роботи започатковано облік надання методичних та інших видів послуг, консультацій, інструктивно-методичні матеріали для підготовки до гурткових занять, масово-виховних заходів та засідань методичних днів у ЗОЕНЦ. Для позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму області також надаються методичні рекомендації, інформаційно-методичні матеріали для використання у педагогічній діяльності.

Для покращення роботи учнівських об’єднань ЗОЕНЦ педагогами відділу екології та природоохоронної роботи підготовлені методичні матеріали, мультимедійні презентації, рекомендації на допомогу керівникам гуртків.

Щорічно відділом інформаційно-методичної роботи здійснюється підписка періодичних видань, фахових газет і журналів. Зокрема, цього навчального року періодична медіатека була поповнена наступними новими виданнями: журнал для вихованців „Барвінок”, „Веселі саморобки”, „Веселий супержурнал Кенгуру”, фаховий науково-методичний журнал для педагогів „Біологія” видавництва „Основа”, та газета „Юний натураліст” (видавництва НЕНЦ). Систематично проводився огляд методичної літератури, з метою обговорення питань передового досвіду, інноваційних, креативних форм і методів педагогічної діяльності на методичних днях та педагогічних нарадах, зокрема, наступні видання: газета „Освіта”, „Юний натураліст” (НЕНЦ), газета для вчителів „Біологія” (видавництва „Шкільний світ”), журнали: „Біологія” (Основа), „Біологія” позакласна робота”, „Педагогічна майстерня”, „Методист”, „Позакласний час”, „Колосок”, „Юний натураліст”, „Яблунька”, „Пасіка”, „Комп’ютер у школі та сім’ї”, „Рідна школа”, „Паросток”, „Позашкілля”. „Веселі саморобки”,.„Кенгуру”, „Виховна робота в школі”, „Барвінок”.

Освітній процес у Виноградівському, Тячівському райЕНЦ, Хустській райСЮН забезпечувався типовими навчальними програмами з відповідним грифом МОН України, термін дії яких - 5 років з дня офіційного затвердження. У 2017 році за погодженням Ради районних методичних кабінетів, відповідно до наказів відділів освіти Виноградівської, Тячівської, Хустської РДА була затверджена низка навчальних програм гуртків з позашкільної освіти, затверджених МОН, і яких п`ятирічний термін дії не закінчився.

ІІІ. Науково-методична робота з педагогічними кадрами

Педагогічний колектив ЗОЕНЦ з метою подальшого удосконалення дидактичних, методичних, технологiчних та морально-психологiчних аспектiв навчально-виховного процесу, підвищення якості знань, загальнокультурного рiвня, психолого-педагогiчної пiдготовки, професiйної майстерностi педагогiчних працівників та науково-методичного забезпечення розвитку освiти в закладі працював над реалізацією науково-методичної проблеми: „Використання інтерактивних форм та методів навчання, як засобу вдосконалення й модернізації навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі” та пріоритетних напрямів:

· підвищення якості навчально-виховного процесу;

· створення та розвиток організаційно-педагогічних умов для профільного навчання;

· впровадження здоров’я зберігаючих технологій;

· упровадження ППД, освітянських інновацій;

· створення умов для підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів, розвиток педагогічної творчості на основі вдосконалення і саморозвитку особистості.

Протягом 2017/2018 навчального року проведено 3 засідання педагогічної ради закладу, на яких висвітлювалися наступні питання:

- Завдання працівників ЗОЕНЦ із забезпечення організованого початку нового навчального року;

- Про роботу відпочинкового табору „Арніка”, що діє у Воловецькій філії ЗОЕНЦ;

- Аналіз виконання планів роботи відділів за 2016/2017 навчальний рік та плани роботи відділів на 2017/2018 навчальний рік;

- Обговорення та прийняття плану роботи на новий навчальний рік;

- Про підсумки роботи учнівських об’єднань у І, ІІ півріччях 2017/2018 навчального року;

- Про підсумок роботи із юннатами у період зимових канікул;

- Про представлення до нагородження відомчими нагородами МОН України педагогічних працівників закладу із нагоди 100-річчя позашкільної освіти в Україні;

- Про організацію роботи педколективу ЗОЕНЦ у період літніх канікул;

- Про попереднє педагогічне навантаження на 2018/2019 навчальний рік.

Згідно з річним планом роботи Центру, протягом 2017/2018 навчального року, проведено 3 засідання педагогічної ради, на яких висвітлювалися наступні питання:

- Завдання працівників ЗОЕНЦ із забезпечення організованого початку нового навчального року;

- Про роботу відпочинкового табору „Арніка” Воловецької філії ЗОЕНЦ;

- Аналіз виконання планів роботи відділів за 2016/2017 навчальний рік та плани роботи відділів на 2017/2018 навчальний рік;

- Обговорення та прийняття плану роботи на новий навчальний рік;

- Про підсумки роботи учнівських об’єднань у І, ІІ півріччях 2017/2018 навчального року;

- Про підсумок роботи із юннатами у період зимових канікул;

- Про представлення до нагородження відомчими нагородами МОН України педагогічних працівників закладу із нагоди 100-річчя позашкільної освіти в Україні;

- Про організацію роботи педколективу ЗОЕНЦ у період літніх канікул;

- Про попереднє педагогічне навантаження на 2018/2019 навчальний рік.

8 засідань методичних днів, на яких були розкриті та обговорені наступні питання:

- Концепція позашкільної еколого-натуралістичної освіти на основі компетентісного підходу. Закон України Про освіту. (Кузьма В.Ю., заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОЕНЦ);

- Організація та проведення літнього екологічного практикуму. (Трацевська Л.М., методист відділу екології та природоохоронної роботи ЗОЕНЦ);

- Екоквест – ефективна інноваційна технологія навчання. (Величканич О.М., завідувач відділу біології та дослідницько- експериментальної роботи ЗОЕНЦ, керівник гуртків);

- Формування практичних знань, умінь і навичок вихованців гуртка „Юні лісівники” під час навчально-пізнавальних екскурсій. (Павлючок М.І., керівник гуртків Рахівської філії ЗОЕНЦ);

- Екологічний тренінг на тему: „Твоя планета у твоїх руках” (Самойлова А.В., завідувач відділу екології та природоохоронної роботи ЗОЕНЦ, керівник гуртків);

- Виховання екологічної культури у юннатів засобами народознавства на гуртках „Юні користувачі ПК”. (Біляк О.В., керівник гуртків ЗОЕНЦ).

- Методика проведення ентомологічної екскурсії з гуртківцями „Юний ентомолог”. (Яхимець І.М., завідувач відділу організаційно-масової роботи ЗОЕНЦ, керівник гуртків);

- Досвід формування екологічної компетентності учнів на заняттях гуртка „Юні друзі природи”. (Павко М.М., керівник гуртків ЗОЕНЦ);

- Формування в гуртківців навиків практичної роботи під час вивчення теми: „Лікарські рослини”. Практична робота: „Приготування фіточаю”. (Фляшко В.В., керівник гуртків Хустської філії ЗОЕНЦ);

- Впровадження в позашкільну роботу еколого-натуралістичного спрямування нестандартних форм проведення масових заходів з дітьми, як важливий засіб підвищення ефективності освітнього процесу.( Токарєва О.І., методист відділу біології та дослідницько-експериментальної роботи ЗОЕНЦ);

- Ознайомлення із взаємозв’язками рослин лісу і навколишнього середовища. Світлолюбні і тіньовитривалі рослини. (Копанчук Д.І., керівник гуртків Рахівської філії ЗОЕНЦ);

- Національно-патріотичне виховання засобами еколого- натуралістичної творчості. Елементи тренінгу. (Кремінь О.І., методист відділу інформаційно-методичної роботи ЗОЕНЦ).

Виходячи із тематики доповідей можна зробити висновок, що методичні дні для всіх педагогів навчального закладу та області є апробованою ефективною формою методичної роботи, націленою на підвищення рівня педагогічних компетентностей керівників гуртків, методистів, завідувачів відділів, що, як наслідок, сприяє покращенню ефективності освітнього процесу ЗОЕНЦ.

3.2. Науково - методична робота з педагогічними кадрами в районних закладах позашкільної освіти

Хустська райСЮН

Щоквартально згідно плану роботи проводилося засідання методичного об’єднання керівників гуртків СЮН:

- „Організація професійної орієнтації учнів в гуртках біологічного напрямку”(13вересня 2017р.) ;

- „Реалізація національно – патріотичного виховання учнів на заняттях гуртків квітково – декоративного напряму ”(30 листопада 2017 р.);

- „Розвиток дослідницької компетентності учнів в гуртках СЮН ”(13 березня 2018 р);

- „Організація масових заходів із дітьми з використанням сучасних педагогічних технологій ”(18 травня 2018 р.) .

Виноградівський райЕНЦ

У 2017-2018 навчальному році проведено такі засідання методобєднань:

- Обговорення і затвердження плану роботи на 2017-2018 навчальний рік;

- Перелік документів і методичних матеріалів керівників гуртків, посадові обов’язки керівників гуртків;

- Компоненти іміджу педагога позашкільної освіти;

Відкрите гурткове заняття в гуртку „ Природа рідного краю”, тема : „Вода. Властивості води .Дослідницький практикум”;

- Огляд новинок методичної та науково-популярної літератури.

- Аналіз педагогічних ситуацій;

- Відкрите гурткове заняття в гуртку „Юні друзі природи ”, тема: „Подорож з лікарськими рослинами ”;

Зміст форми і методи роботи педагога з батьками;

Робота вчителів екоцентру спрямовувалась на створення й координацію системи пошуку, розвитку, навчання, формування індивідуальності.

Педагоги екоцентру брали участь у районних семінарах вчителів біології. У 2017- 2018 році було проведено семінарина такі теми:

- організація навчально-виховного процесу з біології та організація позашкільної роботи в 2017-2018 н.р.;

- аналіз-підсумок гурткової роботи з біології в районі;

- методика проведення уроку, засвоєння нових знань;

- майстер-клас „Етапи уроку”.

Педагогічний колектив Тячівського райЕНЦ протягом 2017-2018 навчального року провів такі засідання педагогічної ради:

- Про результати діяльності Тячівського районного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у 2016-2017 навчальному році та шляхи вирішення завдань розвитку закладу в 2017-2018 навчальному році.

- Організація та зміст освітнього процесу в ПНЗ еколого-натуралістичного спрямування у 2017-2018 навчальному році.

- Вдосконалення методичної роботи Тячівського рай ЕНЦ для підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

- Про вивчення стану викладання в гуртках натуралістичного профілю(основного рівня) у І семестрі 2017-2018 навчального року.

- Організація роботи педколективу рай ЕНЦ у зимовий канікулярний період. Затвердження плану роботи.

- Професійна компетентність педагогів-позашкільників як важлива складова розвитку сучасного позашкільного закладу еколого-натуралістичного профілю.

- Портфоліо як засіб самооцінки професіоналізму педагога-позашкільника.

- Про підсумки атестації педпрацівників Тячівського райЕНЦ.

- Про підсумки роботи закладу у 2017-2018 навчальному році.

- Моніторинг якості навчальних досягнень вихованців за підсумками проведення занять в гуртках. Звітність педагогів Тячівського райЕНЦ.

- Організація роботи педколективу у літній період. Затвердження плану роботи на літній канікулярний період.

Методичні ради проведені протягом 2017-2018 навчального року:

- „Організація тат зміст освітнього процесу в еколого-натуралістичному навчальному закладі”

- „Стратегічні орієнтири розвитку позашкільного навчального закладу”

3.3. Інноваційна діяльність педагогів

Педагоги ЗОЕНЦ постійно вдосконалюють рівень володіння комп’ютерною технікою, використовують власні мультимедійні презентації та можливості мережі Інтернет під час проведення занять та масово-виховних заходів, майстер-класів відповідно тематики. Використання ІКТ допомагає урізноманітнити процес навчання, збільшити (продуктивність) ефективність навчальної роботи, поліпшити якість наочності та інтерес учнів на заняттях.

З метою урізноманітнення проведення масово-виховних заходів, внесення в них елементу змагання, азарту, зацікавленості практикується їх проведення у форматі екоквестів (як із юннатами екоцентру, так і з дітьми, що відпочивають у таборі „Арніка”).

Екологічні квести сприяють розширенню і поглибленню знань з біології, екології, географії, розвитку ініціативи та творчої активності учнів, формуванню інтелектуально розвиненої особистості. Діти вільно спілкуються між собою, вчаться цінувати свій час, підвищують рівень сприйняття природного середовища.

Квест дозволяє розвивати активне пізнання на заняттях, сприяє розвитку мислення, допомагає долати проблеми та труднощі, а саме: вирішити, розплутати, придумати, уміти застосовувати свої знання на практиці у нестандартних ситуаціях, тобто актуалізувати знання, вчить мислити логічно, розвиває інтерактивні здібності.

Лісова педагогіка – це вчення про екосистему лісу та сталого розвитку на прикладі лісу.

Майстер-класиз виготовлення вітальних листівок, іграшок, писанок з природного матеріалу та побутових відходів.

Тренінги: з національно- патріотичного виховання - „З Україною в серці” (23 квітня - „Арніка”, 16 травня -ЗОЕНЦ), та екологічного - до Дня довкілля (23 квітня – „Арніка”).

Гра :

- Гра „Пошук пасхального скарбу”. Завдання дітей - відшукати заховані писанки на території центру та дендропарку. Підказкою слугувало екологічне питання або назва рослини, для цього необхідно знати, як рослина виглядає, де росте. Таким чином вихованці гуртків пригадали назви рослин дендропарку ЗОЕНЦ та відповіли на запитання біологічної вікторини.

- Гра „Повітря, вода і ґрунт”- ознайомлення юннатів з біорізноманіттям природи та багато інших ігор.

Викорстання аудіовізуальних засобів:

- „Інфотейнмент” (граємось в умовну телестудію). Вихованці відеостудії „Дивосвіт” на заняттях, розважаючись, засвоюють ази професій телебачення. Почергово виступають у ролях теле-журналіста, - оператора, - режисера і кожен бере участь у створенні відеорепортажу. Тут діти вчаться працювати творчо і в групі (в команді).

Ляльковий театр „Екознайки”: постановка вистав на екологічну тематику. Новорічно-різдвяна вистава „Збережи ялинку”, „Ялинка та сніговик” та „Пригоди нарциса”.

Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес, педагогами Хустської райСЮН здійснювались за напрямами:

- організація відкритих занять, проведених в нетрадиційні формі: майстер-класи, бінарні, інтегровані заняття;

- еколого-краєзнавчі експедиції до мінеральних джерел Шаяну, Замкової гори м. Хуст, Городилівських водоспадів, екскурсії до господарств з розведення плямистих оленів, страусів, буйволів;

- використання музеїв, як лабораторій для занять гуртків. Такою філією Хустської райСЮН еколого-краєзнавчого напряму є Горінчівський музей «Берегиня». Тут діти займаються декоративно-прикладним мистецтвом та народними ремеслами. Як елементи, на заняттях використовуються різні ігрові, проектні, комп’ютерні (інформаційні) технології, робота з обдарованими дітьми, робота в малих групах, мозковий штурм, проблемне навчання.

3.4. Вивчення та узагальненняпередового педагогічного досвіду

В обласному еколого-натуралістичному центрі у 2017/2018 освітньому році, атестаційною комісією було вивчено та узагальнено наступний педагогічний досвід:

- Яхимець І.М. – Впровадження інноваційних технологй в навчально-виховний процес;

- Копанчук Д.В. – Організація професійної орієнтації вихованців в гуртках юних лісівників.

Вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду педагогів Хустської райСЮН

Вивчено досвіди роботи педагогів-керівників гуртків СЮН, які атестувалися у 2018 році:

- Курятник Любов Михайлівна – Організація професійної орієнтації учнів в гуртках біологічного напрямку.

- Гобан Ганна ВасилівнаРозвиток дослідницької компетентності учнів в шкільних лісництвах.

- Вахріна Валентина Олександрівна– Організація та проведення майстер – класів як ефективної форми відкриття творчих здібностей гуртківців.

IV. Популяризація еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти у ЗМІ, у соцмережах; робота сайту ЗОЕНЦ

Впроваджуючи інноваційні методи, як інформаційного центру, відділом інформаційно-методичної роботи постійно висвітлювалась діяльність ЗОЕНЦ у засобах масової інформації. Так, у програмі „Дивосвіт” регіонального каналу „Тиса-1” з вересня до березня включно виходили програми, присвячені приророохоронній тематиці, які готували гуртківці дитячої екологічної відеостудії „Дивосвіт”, що діє на базі ЗОЕНЦ. Всього вийшло в ефір 14 телепрограм, Це такі, як:

вересень- зафільмовано, змонтовано і озвучено проведення заходів: День відкритих дверей, День юнната та акцію „Голуб Миру” в ЗОЕНЦ (ефір 30.09.2017);

жовтень - зафільмавано, змонтовано і озвучено свято, яке проходило в ЗОЕНЦ і приурочене Всесвітньому дню захисту тварин (ефір 17.10.2017);

Гуртківці разом із педагогами екоцентру здійснили поїздку у філію ЗОЕНЦ „Арніка”, де відпочивали діти з нашої області. Знаходиться філія у селі Нижні Ворота Воловецького району. Юні кореспонденти зафільмували екоквести, які проводили педагоги і підготували програму на телеканал про змістовний і цікавий відпочинок. (ефір 31.10.2017);

листопад – завершення міні-проекту про гусей, автор Роберт Свалявчик. Роберт сам підготував (написав сценарій, начитав його за кадром. Також виступив

як ведучий у кадрі, змонтував відео, озвучив музикою і зтитрував (ефір 04.11.2017);

підготовка студійцями відеорепортажу про День вторинної переробки (ефір 21.11.2017);

грудень – фільмування тренінгу із психологом управління ДСНС України у Закарпатській області, який проходив під назвою „Вогонь - друг чи ворог” (ефір 12.12.2017).

Також зафільмували виїзд лялькового театру ЗОЕНЦ „Екознайки” у реабілітаційний центр до дітей з інвалідністю „Дорога життя”. Тут юні ляльковики показали природоохоронну виставу „Ялинка та сніговик”. А потім подарували діткам солодкі ведмедики, які самі виготовили в ЗОЕНЦ.

Майстер-клас з виготовлення солодких мішок теж зафільмували студійці. Про ці два заходи гуртківці змонтували програму „Дивосвіт”, яку побачила широка дитяча аудиторія (ефір 16.12.2017).

Фільмування обласної новорічно-різдвяної виставки „Збережи ялинку” та підготовка відеоматеріалу для показу на телеканалі „Тиса-1” (ефір 30.12.2017).

Січень – завершення тематичного пізнавального міні-проекту про виховання німецьких вівчарок, оскільки 2018 – рік собаки, автор Євгенія Гаряча. Євгенія сама склала план фільмування відеорепортажу та виступила як ведуча у кадрі.

Також Євгенія Гаряча та Олександра Дімич склали план фільмування та провели майстер-клас з виготовлення собаки у техніці орігамі (ефір 02.01.2018),

лютий - завершення міні-проекту „Досліджуємо улюблені чіпси”, автор Софія Бізіля. Софія сама склала план фільмування відеосюжету та виступила як ведуча у кадрі. А Роберт Свалявчик змонтував відео, озвучив музикою і зтитрував (ефір 11.02.2018);

також гуртківці разом із педагогами здійснили поїздку у філію ЗОЕНЦ „Арніка”, де відпочивали діти з Луганської області. Юні кореспонденти зафільмували екоквести, які проводили педагоги і підготували програму на телеканал про змістовний і цікавий відпочинок на Закарпатті школярів із прифронтової зони (ефір 15.02.2018);

завершення міні-проекту „Що легше: вода чи олія”, автор Софія Бізіля. Софія сама склала план фільмування відеосюжету та виступила як ведуча у кадрі. Співведучими були також Євгенія Гаряча та Рената Свалявчик. А Роберт Свалявчик змонтував відео, озвучив музикою і зтитрував (ефір 22.02.2018),

березень – відеофільм „Доля природних ресурсів залежить і від нас”, виготовлений на фестиваль „В об`єктиві натураліста – 2018” продемонстровано на „Тисі-1” у програмі „Дивосвіт”. (ефір 29.03.2018).

Відеорепортаж, присвячений „Дню захисту річок” (ефір 17.03.2018).

Фільмування природоохоронного заходу, приуроченого „Всесвітньому дню лісів”, який проводився в ЗОЕНЦ (ефір 24.03.2018);

квітень – фільмування природоохоронного заходу, приуроченого Дню птахів, який проводився в Ужгородському замку-музеї. Відеорепортаж виставлений в ютубі під рубрикою: „Дивосвіт представляє”:

- фільмування обласного фестивалю „Воскресни, писанко”, приуроченого Великодню. Відеорепортаж виставлений в ютубі під рубрикою: „Дивосвіт представляє”

- фільмування природоохоронного заходу, приуроченого Дню землі, який проводився в ЗОЕНЦ. Відеорепортаж виставлений в ютубі під рубрикою: „Дивосвіт представляє”;

травень - фільмування освітньо-виховного заходу, приуроченого Дню матері, який проводився в ЗОЕНЦ. Відеорепортаж виставлений в ютубі під рубрикою: „Дивосвіт представляє”,

- фільмування природоохоронного фестивалю „Золотий нарцис”, приуроченого 100-річчю позашкільної освіти. Проводився фестиваль у філії ЗОЕНЦ ”Нарцис”, яка розташована неподалік знаменитої долини нарцисів. Відеорепортаж виставлений в ютубі під рубрикою: „Дивосвіт представляє”. Всього виставлено в ютубі з квітня по травень 5 відеорепортажів, у виготовленні яких активну участь брали гуртківці відеостудії.

Особисто керівником відеостудії зафільмовано і викладено в ютуб відеорепортаж із суботника, приуроченого благоустрою території.

Також керівником відеостудії зафільмовано масово-виховні заходи, присвячені 100-річчю позашкільної освіти, які проходили у місті Луцьк Волинської області. Виготовлено відеофільм, який виставлено на сайті НЕНЦу, ЗОЕНЦ та в ютубі.

Також відділ постійно інформував громадськість про діяльність ЗОЕНЦ на своєму сайті та сайтах департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА, НЕНЦу. Зокрема, виставлені такі інформаційні матеріали:

„День відкритих дверей”, "Наш талант і творчість тобі, Україно!", „Діти з Придністров’я на Закарпатті”, „Юннатівський "Дунайчик" переміг у пластиковій регаті”, „Розважаючись вивчаємо навколишнє природне середовище”, „Барви рідної землі”, „Наші юннати брали участь у Всеукраїнському фестивалі патріотів”, „Юні ентомологи повернулись переможцями”, „Улітку в ЗОЕНЦ теж вирує життя, Збір команд юних ботаніків”, „В об`єктиві натураліста - 2018”, „Екоквестом відзначили в „Арніці” Всесвітній день охорони навколишнього середовища”, „Екскурсія до Бронецького замку”, „Підсумкове засідання методичного дня в ЗОЕНЦ”, „Золотий нарцис” заяскравів на Закарпатті”, „День матері в ЗОЕНЦ”, „Конгрес-тур колег із Дніпропетровщини”, „День Землі в „Арніці”, „Чорнобиль: наш біль і тривога”, „Екскурсія в „Стару Вагу”,

„Педагоги екоцентру відзначили 100-річчя позашкільної освіти України і еколого-краєзнавчим сплавом по Тисі”.

Протягом звітного періоду матеріали про діяльність ЗОЕНЦ друкувалися в „Інформаційному бюлетні НЕНЦ”. Зокрема: „День Землі”, „День зустрічі птахів” (№ 4, квітень 2018), „День матері відзначили в ЗОЕНЦ”, конгрес-тур „Педагогам і юннатам про Карпати”, „Золотий нарцис заяскравів на Закарпатті” (№ 5, травень 2018).

Матеріали про роботу Хустської райСЮН, природоохоронні, масово-виховні заходи висвітлювались на сторінках районних, обласних газет - „Вісник Хустщини”, „Нарцисова долина, „Новини Закарпаття”, по телебаченню РТК „Хуст”, „М-студіо”. Всі події та досягнення Хустської рай СЮН висвітлюються на веб-сторінці Хустської районної станції юних натуралістів та соціальній мережі Facebook (статті: „Свято зимуючих птахів”, „Про районний етап Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти”, „Вшанування призерів Всеукраїнський конкурсів, акцій”, „Свято Лісу, „ День Мисливця”)

Тячівський райЕНЦ

Умови та положення конкурсів, рекомендації до написання та оформлення науково-дослідних робіт, організації досліджень в природі та навчально-дослідній земельній ділянці, накази про проведення та підсумки розміщені на сайті центру та доступні широкому загалу педагогів та учнівської молоді.

Виноградівський райЕНЦ:

Вся організаційно-масова робота, методична робота висвітлюється та поширюється на Веб-сторінці „Виноградівський Екоцентр” в соціальній мережі Facebook та на сторінках сайту екоцентру https://sevlushenc.jimdo.com/ та має багато відвідувачів та підписувачів.

V. Видавнича діяльність

Протягом освітнього року в ЗОЕНЦ випущено методичні розробки: „Бережімо Великодні традиції”, „Дзвони Чорнобиля”, „Я громадянин України – європейської країни”, „Національно-патріотичне виховання засобами еколого-натуралістичної творчості”, „З Україною в серці” (методист КреміньО.І.); „Особливості зимового харчування. Як бути здоровим взимку?”, „Барви рідної землі”, „22 квітня – Міжнародний День Землі”, „30 листопада – Всесвітній День домашніх тварин”, „Міжнародний день рослин” (методист Токарєва О.І.) окремі інформаційні матеріали про ЗОЕНЦ, виїзні форми роботи, польові практитки, екологічні табори, експедиції, що увійшли в енциклопедію позашкільної освіти. (Геревич О.В.)

Відповідно до теми методичних днів Хустською райСЮН випущено рекомендації: „Розвиток інтересу до професійної діяльності через навчання у гуртках ”Юні фермери” (Курятник Любов Михайлівна), „Профорієнтаційна робота з учнями в шкільних лісництвах (Гобан Г.В.), „Національно-патріотичне виховання учнів на заняттях гуртків „Флористика” (Вахріна Валентина Олександрівна.), „Організація та проведення масових природоохоронних заходів в гуртках СЮН ”(Волошин Р.Ю.), „Використання екологічних ігор на заняттях гуртків молодшого віку” (Продан Ірина ВАсилівна).

У 2017-2018 н.р. керівник гуртків Хустської райСЮН Продан Ірина Василівна стала призером Всеукраїнських Позашкільних педагогічних читань-виставки видавничої продукції з питань позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму.

Протягом навчального року педагогічні працівники Тячівського райЕНЦ представили наступні доробки:

1. Літопис проведення природоохоронної акції „День юного натураліста” у Тячівському райЕНЦ, автор Малешко Е.Й - заввідділу екології та природоохоронної роботи;

2. Збірник „Дитячо-юнацька еколого-патріотична гра „Паросток”, автори Поп Л.М.- заввідділу оргмасової роботи, Маджара Василь Васильович, Малешко Марія Степанівна, Копинець Ольга Вікторівна, Декет Ольга Дмитрівна, Мадар Наталія Іванівна, Ферима Аліна Іванівна, Горничар Ярослава Іванівна – керівники гуртків;

3. Брошура „Щоденник спостережень”, автор Сасин О.В.- заступник директора з навчально-виховної роботи;

4. Навчальна програма „Природа крізь призму англійської мови”, автор Мошкіна Т.Ф. – методист;

5. Навчальна прогрма „Юні валеологи”, автор Поп Л.М.- заввідділу оргмасової роботи;

6. Брошура „Організація експериментально-дослідницької роботи з учнями молодшого шкільного віку”, автор Бердар Н.В. - керівник гуртків;

7. Брошура „Екологічне виховання дітей молодшого шкільного віку в гуртку „Основи екологічних знань”, автор Ковач С.М - керівників гуртків;

8. Брошура „Традиції святкування Великодня в селі на Тячівщині”, автор Сасин О.В., заступник директора з навчально-виховної роботи;

9. Брошура „Розвиток творчих здібностей учнів в гуртках”, автор Копинець О.В. – керівник гуртків;

10. Брошура „Художнє конструювання штучних квітів на заняттях гуртка", автор Кирита М.В. – керівник гуртків;

11.Брошура „Зимуючі птахи у прислів’ях та приказках”, автор Мошкіна Т.Ф.- методист;

12. Брошура „Акваріум. Акваріумні рибки”, автор Копинець О.В.- керівник гуртків;

13. Брошура „Професійна орієнтація учнів під час занять гуртка „Юні лісівники”, автор Ферима А.І.- керівник гуртків;

14. Брошура „Виховання естетичних смаків гуртківців на заняттях гуртка декоративно-ужиткового мистецтва”, автор Мадар Н.І. - керівник гуртків.

Виноградівським райЕНЦ випущено методичні розробки гурткових занять вдля гуртка„Природа рідного краю”.

У методичному кабінеті закладу зосереджено такі методичні матеріали: методична література, педагогічні журнали, фахова і періодичнпа література, підбірка навчальних програм та календарних планів, зразки розробок кращих гурткових занять та виховних заходів, творчі звіти.

VI. Організаційно-масова робота з дітьми та учнівською молоддю

6.1. Участь у міжнародних, всеукраїнських заходах з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти

З 1 вересня до 4 жовтня юннати ЗОЕНЦ взяли участь у Міжнародному Міжрелігійному громадському природоохоронному форумі Східної Європи. Кращі роботи відзначені Сертифікатами. У Заході взяло участь понад 30 юннатів ЗОЕНЦ.

30 червня міністерство екології та природних ресурсів України організувало дванадцятий Міжнародний природоохоронний фестиваль „День Дунаю”. який проходив на березі Боржави, правої притоки ріки Тиса, поблизу села Квасово Берегівського району. Крім того “Дунайчик” виконав ще одну умову конкурсу – надійно йшов по воді 500 метрів. Отож, виконавши всі конкурсні умови, команда ЗОЕНЦ гідно зайняла перше місце. У фестивалі взяло участь 10 юннатів.

З 28 вересня до 18 жовтня юннати екоцентру, вихованці гуртків „Людина і довкілля” Кузьма Ян, Кузьма Микита та „Юні акваріумісти” Костелей Олена взяли участь у Всеукраїнському форумі учнівських трудових об’єднань, який проходив під час Х тематичної зміни „Козацького роду нащадки” в Українському дитячому центрі „Молода гвардія”.

4 – 6 жовтня було організовано участь юннатів області у Всеукраїнському фестивалі „Україна – сад”: Сливка Даніела, учениця 11 класу Сторожницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Попович Руслан, вихованець Виноградівського райЕНЦ та Дубровка Даніелла, вихованка Тячівського райЕНЦ. Було представлено дослідницьку роботу „Вплив позакореневого підживлення на врожайність смородини червоної” (Попович Руслан), яка була відзначена журі грамотою за ІІ місце. Команда від Закарпатської області була нагороджена грамотою за І місце на виставці-презентації досягнень творчих учнівських об’єднань садівничого профілю.

На фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу з квітникарства та ландшафтного дизайну „Квітуча Україна”, що відбувся у НЕНЦ 15 – 17 травня, область представляла команда ЗОЕНЦ у складі: Товтин Юлія, вихованка гуртка „Людина і довкілля” (кер. Павко М.М.), Бідзіля Вікторія та Бєлова Вікторія, вихованки гуртка „Юні користувачі ПК” (кер. Біляк О.В.). За підготовку проекту та команди відповідала Токарєва О.І. За підсумками проект „Великодні традиції від давнини до сучасності” посів ІІІ місце, всі учасники та команда нагороджені Грамотами НЕНЦ.

У фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму для дітей віком 12 – 15 років (22 – 24 травня) взяла участь Товтин Юлія, вихованка гуртка „Людина і довкілля” (кер. Павко М.М.) з роботою „Дослідження принципів фізіогноміки на прикладах аналізу особистостей відомих людей”. Нагороджена грамотою НЕНЦ за ІІІ місце у фінальному етапі конкурсу.

6 – 8 червня юннати екоцентру взяли участь у VІІ Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі команд юних ботаніків, що проводився на території регіонального ландшафтного парку „Тилігульський”, розташованому у Миколаївській області. Команду від Закарпаття представляли Пашко Анастасія і Левчак Оксана, вихованки гуртка „Юні акваріумісти”, Величканич Єлизавета, вихованка гуртка „Юні садівники” ЗОЕНЦ.

Вихованці відеостудії „Дивосвіт” Євгенія Гаряча, Катерина Фрайтик і Софія Бізіля брали участь у Всеукраїнському фестивалі „В об`єктиві натураліста -2018”, де посіли два других і одне третє призові місця.

Вихованці гуртка „Людина і довкілля” Товтин Юлія, Кузьма Микита та Гладиш Микола, керівник гуртка Павко М.М., взяли участь у VІ Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі команд юних зоологів (12 – 14 червня, м. Харків). За підсумками Збору юннатів нагороджено Грамотою за І місце в номінації „Кращий ентомолог” та за ІІІ місце у фотовиставці „Червонокнижні тварини рідного краю”.

У І Всеукраїнському юннатівському природоохоронному русі „Зелена естафета”, що проходив в м. Черкаси впродовж 22 – 24 травня 2018 року, взяла участь команда з 4 учасників: учнів Великолазівського закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Баранинської сільської ради, Ужгородського району – Герцумс Вероніка та Фленько Богдан, та вихованці ЗОЕНЦ: Тихоновська Катерина та Кілякова Катерина. Діти готували презентацію-звіт про свою природоохоронну діяльність, змагались під час квесту та відповідали на тестові запитання у індивідуальному порядку. За загальними підсумками журі наші команди посіли ІІІ місце.

З 30 квітня до 20 травня, на базі Державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія” (Одеська область), під час тематичної зміни „Збережемо рідний край” було проведено Всеукраїнський форум юних екологів України. 2 юннатів з обласного екологічного центру та 2 з Хустської райСЮН стали учасниками вищезазначеного заходу. Діти брали участь у квестах, вікторинах, тренінгах, різноманітних виступах.

Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді МОН України спільно із Івано-Франківським обласним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді з 5 до 7 червня 2018 року на території Карпатського національного природного парку було проведено ХІІ Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних екологів. До участі у зльоті юннати Кілякова Катерина та Демич Олександра підготували науково-дослідну роботу „Дерева патріархи, екзоти та ендеміки міста Ужгород.” За рішенням журі робота посіла ІІІ місце.

Юннати та педагоги ЗОЕНЦ взяли участь у Всеукраїнських конкурсах та акціях:

- День зустрічі птахів;

- Годівниця;

- Міжнародний екологічний конкурс;

- Великий зимовий облік птахів.

14 – 16 березня у Національному еколого-натуралістичному центрі м. Київ відбулась ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Відтворимо ліси разом”. Тема конференції: „Науково-педагогічні та лісогосподарські основи організації діяльності учнівських лісництв”. Завідуюча відділу Самойлова А.В. взяла участь у заході та виступила з доповіддю на тему „Співпраця педагога позашкільника, лісівника та громадської організації у напрямку екологічної освіти і виховання” під час роботи круглого столу.

6.2.Організація та зміст обласних заходів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти. Приклади найцікавіших та найпотужніших масових заходів

16 вересня педагоги та юннати Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді взяли участь у відзначенні Дня працівника лісового господарства та 25-річчя від дня заснування Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства. Було підготовлено виставку досягнень екоцентру, а також ігровий майданчик для дітей різного віку, де підібрані завдання, які розкривають знання про ліс в цікавій ігровій формі.

22 вересня в Закарпатському обласному еколого-натуралістичному центрі відбулось свято – „День відкритих дверей”, „День натураліста”.На святіюннати ЗОЕНЦ також приєднались до Всесвітньої акції „Голуб миру”, випустивши голубів у мирне і безкрайнє небо. У святі взяло участь 70 юннатів.

Обласна новорічно-різдвяна виставка „Новорічна композиція” та виставка-конкурс „Український сувенір”. Найкращі роботи вихованців представлені у різних номінаціях та надіслані на Всеукраїнський етапи конкурсу.

Вже декілька років підряд обласні етапи Всеукраїнських конкурсів проводяться у заочній формі. Так обласний (заочний) етап конкурсу колективів екологічної просвіти „Земля – наш спільний дім”. (тема „Раціональне природокористування”) проведено у квітні 2018 року. На конкурс було представлено відеозаписи 5 колективів екологічної просвіти з 5 районів Закарпатської області, а саме екологічні колективи: „Терра Нова” Липчанської ЗОШ І-ІІІ ст. Хустського району, „TERRAKARPATIA” Великолазівської ЗОШ І-ІІІ ст. Баранинської ОТГ, „Екологічний патруль” Ясінянської ЗОШ І-ІІІ ст. Рахівського району, „3-D” Чертезьської ЗОШ І-ІІ ст. Ужгородського району та „Арніка” Великоберизнянської гімназії Великоберизнянського району. До м.Київ, 29-31 травня, на Всеукраїнський етап поїхала команда „TERRAKARPATIA” Великолазівської ЗОШ І-ІІІ ст. Баранинської ОТГ.

Обласний фестиваль „Воскресни, писанко!” Вихованці екологічного центру стали активними учасниками фестивалю і представили великодні композиції у формі дерев та кошиків із писанками, виконаними у різних техніках: традиційна писанка розтопленим воском (батикова техніка), „Дряпанка”, „Мальованка”, „Зернівка”, писанка прикрашена бісером, писанка в техніці квілінг, писанка, виготовлена з глини, а також в інших техніках.

У березні було проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу „Зоологічна галерея”.

На обласний етап конкурсу було представлено 54 роботи учнів із Великоберезнянського, Свалявського, Ужгородського районів, вихованців Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, Виноградівського та Тячівського райЕНЦ.

Роботи учасників конкурсів виконані різними техніками: олівці кольорові та графітні, гуаш, акварель, пастель, воскова крейда. Кращі 22 роботи 11 учасників відправлено для участі у фінальному етапі конкурсу.

13 квітня для юннатів екоцентру проведено масово-виховний захід „День здоров’я”. Мета заходу: пропаганда здорового способу життя та виховання позитивного ставлення до здорового способу життя і свідомого ставлення до власних вчинків, свого здоров’я та здоров’я інших людей як найвищої цінності.

Гостями заходу були пані Ярослава – психолог наркологічного диспансеру, а також колишній наркозалежний Валік, який розповів про шкоду алкоголю і наркотиків.

Під час заходу діти переглянули мультимедійну презентацію та відеоролик „Обирай здоровий спосіб життя”. Взяли участь 38 юннатів.

14 квітня колектив ЗОЕНЦ взяв участь в акції „Закарпаттю – чисте довкілля”. Педагоги впорядкували газони, обрізали дерева і кущі в дендрокуточку, обкопали і розпушили ґрунт у квітниках, прибрали від опалого листя, гілок, сміття. В навчально-декоративну водойму ЗОЕНЦ випустили кольорових рибок. На завершення із пташника випустили канюка, якого підлікували протягом зими. Підтримали акцію районні еколого-натуралістичні заклади.

13 травня в селі Кіреші Хустського району пройшов обласний фестиваль, „Золотий нарцис”, приурочений 100-річчю позашкільної освіти України.

11 травня відділом проведено масово-виховний захід День матері. Юннати піснями і віршами привітали своїх матусь. Домашнім завданням, було підготувати подарунок для мам, з яким вони чудово впорались.

Завершенням свята став майстер-клас, під керівництвом Біляк О.В.: „Виготовлення кашпо для квітів з побутових відходів”. Взяли участь 36 юннати.

1 червня з метою реалізації державних дослідницьких програм, концепції екологічної освіти в Україні, виховання бережливого ставлення до природи та до 100-річчя позашкільної освіти, відділом організовано і проведено навчально-пізнавальну екскурсію із юннатами ЗОЕНЦ в с. Колочава в музей „Старе село” та на Синевирське озеро. Взяло участь 38 юннатів.

Крім того, для юннатів ЗОЕНЦ організовано наступні навчально-пізнавальні екскурсії:

- в урочище Пасіки Великоберезнянського району, з метою ознайомлення з пам’ятками та об’єктами заповідного фонду, вивчення пізньоцвіту осіннього (15 учасників);

- „Лісоутворюючі породи підзамкової гори”, з метою ознайомлення з лісоутворюючими породами Карпатських лісів та осінніми змінами в природі (15 учасників);

- „Ранньоквітучі рослини Закарпаття” до околиць Невицького замку, з метою ознайомлення з ранньоквітучими рослинами Ужгородського району, червонокнижною флорою (39 учасників).

Протягом навчального року працівниками відділу біології та дослідницько-експериментальної роботи проведено масово-виховні заходи для юннатів ЗОЕНЦ, найцікавіші:

15 листопада – масово-виховний захід, присвячений Всесвітньому дню рециклінгу.

8 грудня – масово-виховний захід до Всесвітнього дня домашніх тварин. Мета Всесвітнього дня домашніх тварин – нагадати суспільству про відповідальність за кожне життя на цій планеті. 20 квітня – масово-виховний захід, присвячений відзначенню Всесвітнього дня Землі;

23 травня – масово-виховний захід до Міжнародного дня рослин. Також юннати висадили в дендропарку модрину європейську, подаровану працівниками Ужгородського держлісгоспу, приурочивши акцію до Міжнародного дня рослин, місячника саду і лісу та 100-річчя позашкільної освіти в Україні.

Заходи проведено у форматі квестів.

Також проведено майстер-класи:

20лютого – майстер-клас „Весняні ефемероїди”.

Тячівський райЕНЦ

26 травня 2018 року члени Тарасівського шкільного лісництва (Піцур С.М.- керівник шкільного лісництва) взяли участь у Міжнародному святі „День мисливця”, яке проходило в с. Шаланки, урочище Великий ліс Виноградівського району

Протягом 2017-2018 освітнього року взято участь у:

- Всеукраїнському фестивалі „Україна- сад” взяла участь Дубровка Даніела - член гуртка „Юні валеологи”, яка зайняла І місце;

- Всеукраїнській дитячо-юнацькій еколого-натуралістичній грі „Паросток”, ІІ місце.

Взято участь у Всеукраїнському заочному родинному конкурсі „Український коровай”, де надіслано 6 робіт. Приємно відмітити, що за підсумками Всеукраїнського етапу Гелебан Василь член гуртка „Природа рідного краю” Тячівського рай ЕНЦ,( керівник Сасин Оксана Василівна) та Добруник Вікторія – члена гуртка „Природа рідного краю” ( Іванюшко Марина Василівна, керівник гуртка) стали переможцями; БердарАріна - член гуртка „Юні охоронці природи” (Бердар Наталія Василівна, керівник гуртка) та Ковач Андрій – член гуртка „Основи екологічних знань” ( Ковач Світлана Миколаївна) зайняли ІІ місце; Очкан Едуард - член гуртка „Лікарські рослини” (Розман Мар’яна Степанівна) зайняв ІІІ місце.

Юннати Тячівщини взяли участь у:

- Всеукраїнській акції „Птах року”. У НЕНЦ м. Київ надіслано 13 робіт. За підсумками акції – 3 юннатів зайняли ІІ місце, 3 юннаттів зайняли ІІІ місце.

- Всеукраїнському етапі акції „Годівничка”. У НЕНЦ м. Київ надіслано 9 робіт. За підсумками акції – 1 юннат – переможець, 7 юннатів – призери.

- Всеукраїнському етапі акції „День зустрічі птахів”. У НЕНЦ м. Київ надіслано 4 роботи.

- Всеукраїнському етапі акції „День юного натураліста”. У НЕНЦ м. Київ надіслано літопис акції.

- 13 травня 2018 року команда членів гуртка ”Юні лісівники„ (керівники Мошкіна Т.Ф., Куцин Г.Ю та Мацола Т.М.) взяли участь в обласному фестивалі „Золотий нарцис”, за підсумками якого стали переможцями.

- Обласному етапі акції „День зустрічі птахів”. У ЗОЕНЦ м. Ужгород надіслано 3 роботи. За підсумками акції 1 юннат визнаний переможцем.

- Обласному етапі Всеукраїнської екологічної акції „Годівничка”. У ЗОЕНЦ м. Ужгород надіслано 2 роботи. За підсумками акції – 1 юннат визнаний переможцем.

- Обласному етапі Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху „Зелена естафета”. У ЗОЕНЦ м. Ужгород надіслано 3 роботи.

Виноградівський райЕНЦ

З метою пропаганди гуманного ставлення до тварин проводився XІ Міжнародний екологічний конкурс „Загадкове життя домашніх улюбленців”, в якому взяло участь 31 вихованець екологічного центру.

У Всеукраїнській виставці „Новорічна композиція” 5 вихованців екоцентру нагороджені грамотами НЕНЦ за ІІІ місце у наступних номінаціях:

- у номінації „Стилізована ялинка” за роботу „Лісова красуня” Лішіцькі Каріна, вихованка гуртка „Природа рідного краю”, керівник Мельник О. І.;

- у номінації „Новорічна композиція” за роботу „Довгоочікувана зустріч” Рацин Софія, вихованка гуртка „Юні друзі природи”, керівник Рацин М. Ю.;

- у номінації „Новорічна картина” за роботи „Зимова казка” та „Новорічне свято” Глушко Олександра, вихованка гуртка „Основи біології”, керівник Глушко Ю. В.;

- у номінації „Сюжетна композиція” за роботи „Різдвяний затишок” та „Новорічний букет від Ельфів” Баник Ярослава, вихованка гуртка „Юні друзі природи”, керівник Баник М. М.;

- у номінації „Новорічний подарунок” за роботу „Діда Мороза ми чекаєм і камін вже прикрашаєм” Галас Валерія, вихованка гуртка „Юні квітникарі-аранжувальники”, керівник Ожоганич Л. І.

Подякою НЕНЦ нагороджені:

- Фурик Аліна за роботу „Чарівна ніч” вихованка гуртка „Юні друзі природи”, керівник Рацин М. Ю.;

- Рацин Іванна за роботу „Новорічне диво” вихованка гуртка „Юні натуралісти”, керівник Густі Т. І.

У Всеукраїнській виставці-конкурсі “Український сувенір” 3 вихованців екоцентру нагороджені грамотами НЕНЦ за участь у конкурсі.

На заочний етап Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з природознавства „Юний дослідник” було надіслано три експериментально-дослідницькі роботи вихованців Виноградівського райЕНЦ у секції „Рослини навколо нас”:

- „Вивчення способів вирощування квасолі звичайної та салату-латуку”, Ресельник Ніколетти, учениці 6 класу, Виноградівської ЗОШ І – ІІІ ст.№8, гурток „Природа рідного краю”, керівник Маринченко Л. М.;

- „Щеплення пеларгонії”, Баник Ярослави, учениці 6 класу, Виноградівської ЗОШ І – ІІІ ст.№4, гурток „Юні друзі природи”, керівник Баник М. М.;

- „Дерево-сад” в домашній оранжереї”, Обривко Мікаелли, учениці 6 класу, Виноградівської ЗОШ І – ІІІ ст.№4, гурток „Природа рідного краю”, керівник Мельник О. І.

В обласному етапі XІ Міжнародного екологічного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості „Загадкове життя домашніх улюбленців” було надіслано 10 творчих робіт. Четверо гуртківців стали переможцями, а саме:

- у категорії оповідання „Зі щоденника моєї тваринки” - Оповідання „Барсік – найкращий песик у світі”, Густі Камілла, 9 років, 4 клас учениця Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ст. №4, гурток „Юні природознавці”, керівник Мельник О.І.;

- у категорії „Кадри з казки” – герой з улюбленого мультфільму:

-„Простоквашино”, Дідич Яна, 8 років, 2 клас учениця Великокопанської ЗОШ І-ІІІ ст., гурток „Юні природознавці”, керівник Федорнак М.І.;

- „Мої улюбленці”, Золенко Марина, 8 років, 3 клас учениця Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ст., гурток „Природа рідного краю”, керівник Мельник О.І.;

- „Секрети домашніх тварин”, Савко Віталій,7 років, 2 клас учень Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ст. №8, гурток „Юні друзі природи”, керівник Маринченко Л.М.

На обласний етап виставки „Новорічна композиція” було надіслано 12 дитячих робіт. Грамотою ЗОЕНЦ за кращу роботу у номінації „Стилізована ялинка” нагороджена Лішіцькі Каріна, вихованка гуртка „Природа рідного краю”, керівник Мельник О. І. Також нагороджені грамотами ЗОЕНЦ за змістовність і оригінальність представлених на виставку робіт 3 гуртківців:

- Болехан Олександра, вихованка гуртка „Юні природознавці”, керівник Рацин М. Ю.;

- Тесличко Валерія, вихованка гуртка „Юні природознавці”, керівникКостак Г. І.;

- Скунць Світлана, вихованка гуртка „Юні квітникарі-аранжувальники”, керівник Свищо О. М.

В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку „Зоологічна галерея” взяло активну участь 12 гуртківців. За перемогу в цьому конкурсі була нагороджена Берегі Петра, учениця 8 класу Вербовецької ЗОШ І- ІІІ ст., вихованка гуртка „Юні квітникарі”, керівник Потокі В. В.

Хустська райСЮН

Участь у XІ Міжнародному конкурсі еколого - валеологічної спрямованості „Загадкове життя домашніх улюбленців” - 1 учень став переможцем.

За 2017-2018 н.р. 9 учнів стали переможцями фінальних етапів Всеукраїнських конкурсів:

- ІІ-й етап Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу „День рослин-2017” (категорія малюнок) - 4 учнів;

- заочний етап ХІV Всеукраїнського конкурсуюних зоологів і тваринників – 1 учень;

- всеукраїнський конкурс „Новорічна композиція” - 3 учнів.

6.3. Організація та зміст заходів з патріотичного виховання

13 жовтня з метою виховання в юннатів поваги до минулого свого народу, його традицій, любов до рідної землі, до Батьківщини, в ЗОЕНЦ, відбувся масово-виховний захід День захисника України, День українського козацтва, День створення Української повстанської армії, також церквами східного обряду (православними та греко-католиками) відзначалася Покрова Пресвятої Богородиці. Взяло участь 38 юннатів.

21 листопада відбулася з юннатами бесіда на тему: „День Гідності та свободи”. Взяли участь 35 юннатів.

З метою гідного вшанування пам’яті жертв і постраждалих від голодомору та політичних репресій в Україні, виховання справжніх патріотів своєї держави, 24 листопада відбувся тематичний захід до Дня пам’яті жертв голодомору – національний день пам’яті в Україні.

19 січня відбувся національно-патріотичний масово-виховний захід присвячений Дню Соборності України.

26 січня з метою виховання у громадян, особливо молоді, поваги до історичного минулого українського народу та вічна пам’ять героїчної загибелі юнаків у бою під Крутами, виданий Указ Президента України про „День пам’яті Героїв Крут”, який відзначається 29- го січня проведено з юннатами годину спілкування до Дня пам’яті в Україні Героїв Крут. Взяли участь 43 юннати.

21 лютого проведена бесіда до „Дня Героїв Небесної сотні”. Взяло участь 39 юннатів.

8 травня педагогами з юннатами проведено бесіду до Дня пам’яті та примирення і 73-річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Взяли участь 32 юннатів.

З 18 по 21 червня 2018 року юннати ЗОЕНЦ взяли участь у Всеукраїнському фестивалі патріотичних дій.

З метою організації патріотичного виховання відділом проводилися різноманітні заходи:

- бесіди („Я – громадянин-патріот незалежної держави України”, „Пам’яті вдячні нащадки”, „Моя рідна Україна”, „Знати і поважати Герб своєї Вітчизни, її прапор і гімн”, „Наша Вітчизна – Україна”, „Державна символіка Батьківщини”, „Твої права і обов’язки”, „Патріотизм – нагальна потреба України”, „Моя земля – земля моїх предків”, „Україно, матінко моя”, „Символи України”, „І синє небо, і жовте колосся”, „Народні символи” тощо);

- уроки пам’яті („Їх славні імена в літописі Другої світової війни”, „Зростаємо громадянами-патріотами землі, що Україною зветься”);

- години спілкування („Я – громадянин і патріот держави”, „Я – українець!”, „Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки Батьківщину!”);

- відзначення визначних дат в історії нашої держави ( „День Гідності та Свободи”, „День Соборності”, „День Незалежності”, „День Конституції”);

- масово-виховні заходи („День захисника України”, „Визволення України від фашистських загарбників”, „Спогади про голодомор”, ”День матері” тощо);

- участь у акціях(„Голуб миру”, „Збирай кришечки і протези для поранених”, „Браслет нескореним”.).

За звітній період Хустською райСЮН проведено:

- зустріч з учасниками АТО та їх родичами „Герої поряд”. Виготовлення оберегів для воїнів АТО( Крайниківська ЗОШ І-ІІІ ст, 50 учнів);

- патріотична акція „Пам’ятаємо все, не забудемо ніколи” до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

- бесіда „Навіки в пам'яті народній” до річниці визволення Закарпаття;

- виховний захід „Соборна мати – Україна – одна на всіх як оберіг”;

- круглий стіл „Карпатська Україна – історія , якою маємо пишатися" з переглядом документального фільму „Хроніка Карпатської України”;

- організовано книжкову виставку та журнальних статей з документами про проголошення Карпатської України „Карпатська Україна – яскрава і трагічна сторінка української історії” (Рокосівська ЗОШ І-ІІІ ст., 135 учнів);

- конкурс на кращі колядки, щедрівки з метою відродження культурної спадщини (365 учнів)

- взяли участь у відзначенні Дня Прапора та Дня Незалежності України;

- упорядкування братських захоронень та загиблих воїнів АТО до Дня пам’яті та примирення.

Організовані і проведені такі навчально – пізнавальні екскурсії:

- У краєзнавчий музей м. Хуст;

- У музей Августина Волошина м. Хуст ЗОШ І-ІІІ ст. №1. Перегляд експозиції „Події Карпатської України 1938-1939 рр. ”, "Життя та діяльність А.Волошина”;

- до цвинтаря „Мочарь – місця поховання січовиків” (с. Рокосово);

- до пам’ятника січовим стрільцям до меморіального парку „Красне поле”;

- на Хустський замок для вивчення флори, фауни, історії та архітектури замку.

Юннати Виноградівського екологічного центру святкували Міжнародний день миру, в рамках якого проводили акцію „Голуб – символ миру на землі”. Це важливий день, який надихає багатьох людей замислитися над тим, якою мірою їхня доля залежить від миру.

Важливим чинником національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді є система роботи зі збереження народних звичаїв та обрядів українського народу. Прикладом такої роботи є проведення в екологічному центрі традиційних виставок, які присвячувались хлібові “Українська паляниця”, народній іграшці „Український сувенір”, новорічно-різдвяним святам - „Новорічна композиція”, пасхальна „Воскресни, писанко!”.

Під час виконання творчих завдань майже в кожній дитячій роботі, які представлені на виставку, прослідковуються українські національні мотиви.

Так, наприклад, картини з квілінгу на тему „Квіти українських полів”. В цих роботах квіти маків, волошок, ромашок, колоски жита та пшениці передають неповторну, барвисту красу рідної землі.

Вироби та тему хліба створені в дусі українських народних традицій. У тематичних експозиціях „Образу хліба вклонімося”, „Працьовитий вітрячок”, „Щедрість рідної землі”, „Млин на окраїні села”, „І хлібу домівка не зайва”, „Хлібом славиться земля” та багато інших акцентується увага, що хліб – це оберіг і духовний, і матеріальний.

Вражають своїм багатством, оригінальністю, вишуканістю та майстерністю вироби вихованців на Великодню тематику, в яких відображено національні звичаї святкових атрибутів.

Все це є свідченням того, що в екологічному центрі створена система виховання гуртківців, як свідомих громадян рідної держави, патріотів, що люблять і поважають історію та культуру свого народу і втілюють ці почуття в своїй творчості.

15 листопада 2017 року в творчих учнівських об’єднаннях Тячівського рай ЕНЦ проведено дитячо-юнацьку еколого-патріотичну гру „Паросток”.

Для участі у Всеукраїнському етапі подано «Літопис дитячо-юнацької еколого-патріотичної гри „Паросток” Тячів райЕНЦ» за підсумками якої зайняли ІІ місце.

Відповідно до плану проведення заходів з національно-патріотичного виховання для гуртківців середнього шкільного віку 21.02. 2018 року на базі Буштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено учнівську конференцію на тему: „Україна від А до Я” .

Протягом навчального року з юннатами проведено години спілкування:

- „Ми патріоти своєї держави”

- „Народні обряди та звичаї”

- „Соборна мати - Україна”;

- „Хліб-наша сила. Хліб – наша святість”

VІІ. Науково-дослідницька робота та практична природоохоронна робота

7.1. Робота на НДЗД, об’єктах захищеного ґрунту,

куточку живої природи тощо

Із 4 позашкільних закладів області еколого-натуралістичного спрямування, 2 з них мають НДЗД (Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, Хустська райСЮН,). Ділянка ЗОЕНЦ не повністю відповідає Положенню.

Навчально-дослідна земельна ділянка ЗОЕНЦ має наступні відділки:

- Рілля (4100 м2);

- Виноградник (80 м2);

- Ягідник (170 м2);

- Парники (3 парники загальною площею 54 м2);

- Квітково-декоративний відділ (1908 м2) – квітники, рабатки, клумби, рокарій, живопліт;

- Дендрарій (1188 м2);

- Зоолого-тваринницький комплекс (куток живої природи, крільчатник, віварій, пташник) 168,5 м2.

- Юннатівська пасіка (525 м2);

- Навчально-декоративна водойма (площа водного дзеркала 380 м2).

У виробничому відділку НДЗД вирощуються кукурудза, буряк кормовий, гарбузи, кабачки.

Квітково-декоративний відділок складається із клумб однорічних та багаторічних квіткових рослин, малих архітектурних форм, рокаріїв. На клумбах юннати вирощують чорнобривці, ротики садові та інші квітково-декоративні рослини, за якими доглядають. Восени збирають насіння для поповнення банку насіннєвого матеріалу.

У відділку плодово-ягідних культур вирощуються місцеві сорти плодово-ягідних культур: яблуні, вишні, сливи, айва, персик, виноград, смородина чорна, йошта, аронія, горобина чорноплідна. Під час практичних занять юннати опановують техніку щеплення, обрізання та формування крони, підживлення та методи боротьби зі шкідниками.

Зоолого-тваринницький відділок включає куток живої природи, крільчатник, віварій, пташники, пасіку. У внутрішньому приміщенні кутка живої природи розміщені демонстраційні акваріуми об’ємом близько 3000 л, тераріуми, акватераріуми, клітки з декоративними птахами і гризунами, інсектарні коробки. Всього нараховується близько 450 особин тварин 46 видів: 6 видів ссавців, 8 видів декоративних та свійських птахів, 6 видів плазунів, 21 вид акваріумних рибок, 5 видів місцевих річкових риб.

Основними напрямами діяльності юннатів в кутку живої природи є вирощування тварин, спостереження за їх ростом та розвитком, проведення дослідів з розмноження птахів (павичі, гуси, кури, цесарки, голуби), гризунів, акваріумних рибок тощо.

У дендрологічному відділку поповнювалась колекція рідкісних, реліктових та екзотичних деревних та кущових порід. Зокрема, метасеквойя, кипарис болотний, гінкго дволопатеве, секвоя дендрон, ясен білоцвітий, кипарисовик Лавсона, магнолія Суланжа та Кобус, тис ягідний, вишня дрібнопильчаста (сакура) тощо. За звітний період рокарій та дендрарій поповнено 4 екземплярами церциса (Іудине дерево), калиною звичайною, модриною європейською, каштаном їстівним, липами, ліріодендроном.

На навчально-дослідній ділянці ЗОЕНЦ юннати проводили досліди за затвердженими тематиками:„Вплив підживлення на врожай гарбузів”, „Вплив строків посіву на врожай гарбузових”, „Сортовивчення гарбузових”, „Вплив підживлення органічними речовинами на врожай квасолі та кукурудзи”, „Вирощування рослин радіопротекторної дії”. У зв’язку з підтопленням ділянки та несприятливими погодними умовами досліди не вдалося завершити.

При Тячівському райЕНЦ НДЗД немає. Для організації навчально-дослідницької роботи творчих учнівських об’єднань ‚‚Юні лісівники”, використовувався дендрологічний відділ Тарасівської та Калинівської ЗОШ І – ІІІ ступенів. Юннати набували навичок дослідницької роботи щодо методів вирощування саджанців дерев та кущів, догляду за ними, збору лікарської сировини, її зберігання та використання у житті людини.

У 58 загальноосвітніх навчальних закладах Виноградівського району є 33 НДЗД, з них 12 відповідають Положенню, інші НДЗД відповідають не повністю.

Науково-дослідницька робота на НДЗД проводилася на пришкільних ділянках у Сасівській, Широківській, Чорнотисівській, Королівській №2 ЗОШ І – ІІІ ступенів, Новоселицькій, Веряцькій ЗОШ І – ІІ ступенів, НВК „Хижанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – ДНЗ”, „Широківська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – ДНЗ”. Необхідна документація велася відповідно до Положення про НДЗД. В усіх загальноосвітніх школах, у яких є акти на землю, наявні: план роботи на НДЗД, затверджений педагогічною радою; план розподілу площі НДЗД; паспорт навчально-дослідної земельної ділянки; щоденники спостережень; польові журнали, плани сівозмін.

Ефективність організації роботи на пришкільних ділянках, яка виражається в якості і кількості врожаю, естетичному вигляді, оформленні, відповідно до основних вимог „Положення про пришкільні ділянки”, є найкращою у Сасівській, Широківській, Королівських №1,2, Чорнотисівській загальноосвітніх школах І – ІІІ ступенів, Новоселицькій, Веряцькій загальноосвітніх школах І – ІІ ступенів, НВК „Хижанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – ДНЗ”, „Широківська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – ДНЗ”, „Боржавська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – ДНЗ”.

Юннати проводили роботу за наступною тематикою: „Вирощування шпинату”, „Вплив різних факторів на проростання насіння”, „Вегетативне розмноження рослин”.

Робота в куточку живої природи

Стаціонарні куточки живої приодироди наявні у Закарпатському обласному еколого-натуралістичному центрі та Виноградівському райЕНЦ. Типовий склад тварин куточків живої природи: дрібні гризуни (хом’яки, лабораторні щури, монгольські піщанки), середні гризуни (кролики, морські свинки, шиншили), черепахи (середньоазіатська, червоновуха), декоративні птахи (хвилясті папужки, амадіни), пітон, гекони, акваріумні рибки, ахатіни. У пташниках і вольєрах ЗОЕНЦ утримуються декоративні голуби, фазани (срібний та мисливський), павич, кури, гуси, цесарки, качки каюги.

Юннати проводили практичні роботи з догляду за мешканцями кутка живої природи, допомагали в прибиранні кліток, годівлі тварин.

Проводячи досліди в кутку живої природи, гуртківці удосконалювали свої уміння і навички, одержували нові відомості в процесі спостереження за тваринами. Було закладено та проведено дослід із виведення курей (брама, іспанка) та гусей в умовах інкубатора та вигодовування птиці.

Юннати Виноградівського райЕНЦ проводили спостереження за наступною тематикою: „Дослідження умов утримання декоративних щурів”, „Вивчення особливостей розведення кролів”, „Шиншилки – мої домашні улюбленці”, „Вивчення реакції червоновухої черепахи на різні подразники в домашніх умовах”.

7.2 Робота учнівських лісництв

Однією з ефективних форм екологічного виховання є шкільні лісництва, в яких на заняттях прищеплюють любов до природи, розширюють та поглиблюють знання з біології, вчать раціонально та заощадливо використовувати природні багатства. Шкільні лісництва поєднують в собі як трудове виховання, так і розширення і поглиблення знань про навколишнє середовище. Поєднуючи теоретичні знання з практичними, юні лісівники заготовляють насіння дерев і кущів, створюють шкілки, в яких вирощують посадковий матеріал, висаджують ліс, доглядають за ним, охороняють від пожеж, вчаться застосовувати біологічні методи боротьби із шкідниками лісу. Школярі висаджують і закріплюють береги річок, очищують лісові джерела, ведуть облік рослин і тварин, беруть їх під свою охорону, розселяють лісових мурашок, виготовляють та розвішують шпаківні та годівниці для птахів, створюють „зимові годівниці” для тварин.

Учнівські лісництва – це осередки справжніх природолюбів, дбайливих господарів. Шкільне лісництво – це зелена лабораторія, де юні лісівники вчаться досліджувати навколишній світ. В області нараховується 28 шкільних лісництв, активно співпрацювали із нашими закладами еколого-натуралістичного напряму – 9, у яких займається 448 учнів. (Кількість учнівських лісництв та учнів вказані в таблиці.

Учнівські лісництва Закарпатської області

Хустський район

з/п

Назва учнівського лісництва

Кількість учнів

Адреса (юридична)

emeil

П. І. по Б.

Контактної особи, тел..

1.

Монастирецьке учнівське лісництво

65

Хустський район,

с. Монастирець

khust-dlg@mail.ru{/a}

моб.тел.0960602943

Антонь Маргарита Василівна „Юні лісівники”

2.

Липецько Полянське учнівське лісництво

50

Хустський район,

с. Липецька Поляна

zltk[at]ukr.net

моб.тел.0978084427

Гобан Ганна Василівна,

керівник гуртка „Юні лісівники”

Тячівський район

3.

Краснянське шкільне лісництво

30

Україна, Закарпатська область, Тячівський район, с. Красна, вул.. Миру,193.Індекс: 90523. Тел.03134-76-246, e-mail: Krasna-sch@tyachiv.net.ua.

Ферима Аліна Іванівна

+380966369762

4.

Калинівське шкільне лісництво

26

Україна, Закарпатська область, Тячівський район, с. Калини, вул.. Леніна,147. Індекс: 90532. Тел.03134-74-463, e-mail: kalyny-sch@tyachiv.net.ua

Мацола Тетяна Миклаївна

+380969259681

5.

Лопухівське шкільне лісництво

17

Україна, Закарпатська область, Тячівський район, с. Лопухів, вул.. Червоноармійська,18.Індекс: 90522.. Тел.03134-36-656, e-mail: lopukhovo-sch@tiachiv.net.ua

Косюк Володимир Михайлович

+380979667073

6.

Тарасівське шкільне лісництво

34

Україна, Закарпатська область, Тячівський район, с. Тарасівка, вул.. Жовтнева,164.Індекс: 90530. Тел.03134-64-150, e-mail: tarasivka-sch@tyachiv.net.ua

Піцур Світлана Михайлівна

+380966619098

Великоберизнянський район

8.

Учнівське лісництво Жорнавської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів,

85 учнів

7-10 класів

Великоберезнянський район, Закарпатська область, 89033

с. Жорнава, 146,

Гачкайло Юрій Андрійович, Кахнич Світлана Михайлівна, тел. +380508226195

9.

Лютянське шкільне лісництво керівник

20 учнів

7-9 класів

село Люта Великоберезнянського району Закарпатської області,

Перебзяк Марія Юріївна (моб.тел. 0505155482).

Свалявський район

7.

Дусинське шкільне лісництво

17

Вул.Миру, 85, с.Дусино, Свалявського району Електронна адреса:dusynoshkola@ukr.net

Керівник лісництва – Матенько Діана Іванівна.: 0661791077

Дусинське шкільне лісництво розташоване у с. Дусино, Свалявського району, працює під керівництвом Метенько Діани Іванівни.

Юні лісівники протягом навчального року брали участь у таких акціях:

- „Майбутнє лісу у твоїх руках”, квітень 2018 року було висаджено граби, буки, ялини, ясен на площі 1,8 га;

- „Малі річки – життя України” – було проведено прибирання берегів річки Дусинки та догляд за саджанцями, які були висаджені з метою укріплення берегів річки;

- „Годівничка” – виготовлення та розвішування годівниць, підгодівля птахів, облік птахів, конкурс на кращі плакати, малюнки, вірші;

- „Плекаймо сад” – висаджування яблунь та груш в шкільному саду;

- „Весняна толока” – загальне прибирання прилеглих території Дусинської сільської ради;

- „Операція сухе листя” – дослідницько-пошукова робота „Компостування– чудова альтернатива спалюванню листя”;

- конкурс дитячої творчості „Знай і люби свій край”, „Новорічна композиція”, „Український сувенір”.

За навчальний рік діти висадили 350 дерев, розвісили 15 годівничок та 35 шпаківень.

З метою профорієнтації провели зустріч з працівниками Свалявського та Дусинського лісових господарств, під час яких учні дізнались багато нового і цікавого про роботу лісівників, її значення та вагомість у сучасній економіці.

Лісництво Полянської ЗОШ І - ІІІ ст. створене в 2007 році (кер. гуртка Гобан Ганна Василівна)

Керівник учнівського лісництва надає велике значення залученню юних лісівників до праці та участі їх у виконанні лісогосподарських робіт. Саме тому на першому місці в учнівському лісництві – практична діяльність. За лісництвом закріплено 209 га мішаного лісу. Кількість обходів - 4. Працюючи в лісництві, юні лісівники не лише вивчають теоретичні основи й закономірності явищ природи, а й активно займаються дослідницькою роботою, завдяки якій розширюють свій екологічний світогляд, оволодівають методами дослідження. У лісництві триває робота із зеленого живцювання вічнозелених рослин: туї, самшиту, ялівців тощо.

У Тячівському районі діти займаються у Краснянському, Калинівському, Лопухівському та Тарасівському шкільних лісництвах. Юні лісівники протягом звітного періоду брали участь в акціях: „Посади дерево миру”, „Посади своє деревце”, Міжнародних осінніх днях спостереження за перелітними птахами, „Збережемо зелені красуні”, „Годівничка”, „Зелена естафета”, „Первоцвіти просять захисту”, „Закарпаттю – чисте довкілля”, „Птах року”, „День зустрічі птахів”.

Юннати учнівських лісництв працювали над науково-дослідними роботами, а саме:

- „Фітонцидні властивості хвойних насаджень”;

- „Вивчення видового різноманіття лікарських рослин лісу”;

- „Вивчення способів щеплення хвойних порід”;

- „Закладання дослідів з вирощування молодих саджанців”.

У Великоберизнянському районі протягом 2017-2018 навчального року працювало два учнівських лісництва:

- Жорнавської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів, під керівництвом Гачкайло Юрія Андрійовича та Кахнич Світлани Михайлівни;

- Лютянське шкільне лісництво, під керівництвом Перебзяк Марії Юріївни.

Протягом навчального року, в залежності від віку учнів, члени шкільного лісництв висівали насіння в шкілках, старші учні висаджували саджанці, доглядали за лісонасіннєвими плантаціями, вирощували посадковий матеріал, озеленювали населені пункти, вивчали та охороняли червонокнижні види рослин, заготовляли лікарську сировину, дикоростучі ягоди та гриби, збирали насіння деревних і чагарникових порід. Значна увага приділялася біологічним методам боротьби з комахами – шкідниками сільського господарства та лісу. З цією метою члени лісництва приділяли належну увагу охороні та приваблюванню птахів, вивченню видової різноманітності пернатих, виготовленню і розвішуванню шпаківень, підгодівлі птахів взимку, розселенню та охороні мурашників.

У навчальному році проведено повну посадку таких лісових культур: ялиця біла – 18,5 тис. шт.; дугласія – 0,4 тис. шт.; явір, ясен, дуб червоний на загальній площі 3,7 гектара. Природнє поновнення та доповнення лісових культур пройшло на площі 19,8 га. Юними лісівниками огороджено 12 мурашників, розвішано 8 годівниць та 7 шпаківень. Зібрано насіння білої ялиці – 30 кг, та явора – 10 кг.

Юні лісівники Великоберезнянського району брали участь у щорічних Всеукраїнських акціях та шкільних конкурсах: „Годівничка”, „Шпаківні і дуплянки своїми руками”, „Зоологічна галерея”, „Птахи наші друзі”, „Допоможемо братам нашим меншим”.

Багато юних лісівників після закінчення школи продовжують свою природоохоронну роботу, навчаючись у відповідних закладах, а саме:

Сусла Х.І. навчається на біологічному факультеті УжНУ;

Балаж Х.М. – географічний факультет УжНУ;

Буц Т.М – біологічний факультет (за спеціальністю садівництво і виноградарство) УжНУ;

Торола В.В. – біологічний факультет УжНУ.

За звітній період у Хустському районі працювало 2 учнівських лісництва: Монастирецьке та Липецько-Полянське. Створені та обладнані кабінети і куточки охорони природи, на територіях закріплених за шкільними лісництвами прокладено маршрути навчально-пізнавальних екологічних стежок, працюють екологічні агітбригади. У кабінетах лісоводства зібрано багатий інформаційний матеріал про лісові ресурси району, лісорозведення, лісозахист, роздатковий матеріал, колекції насіння лісових порід, шкідників лісу та гербарії лісових порід. Члени шкільних лісництв є активними учасниками всеукраїнських та обласних природоохоронних конкурсів, акцій .

Профорієнтація, яку проводять шкільні лісництва допомагає старшокласникам вибрати професію лісівника. 25 юннатів вибрали професію лісівника, навчаються в Хустському лісотехнічному коледжі, 8 навчається в Львівському лісотехнічному університеті.

Монастирецьке шкільне лісництво площею 3 га, 1 обхід, 0,02 га розсадника. На заняттях гуртка використовуються різні форми та методи роботи. Заняття проводяться з використанням ігор, конкурсів, вікторин; проводяться екскурсії та практичні заняття. Наявність у школі комп’ютерів дозволяє на заняттях використати багато наочності: презентації, слайди, відеофільми про рослинний та тваринний світ краю. Так, при вивченні тваринного світу лісу гуртківці мали можливість переглянути відеофільми про тварин, їх пристосування до умов існування. При вивченні теми „Лісопарки” юні лісівники здійснювали заочні подорожі лісопарками України, знайомилися з видовим складом рослин, що зростають там, особливу увагу надавали вивченню рідкісних та цінних. Учнями створено „Літопис Монастирецького шкільного лісництва”, розроблена екологічна стежка „Подорож селом Монастирець” з метою проведення навчальної і пропагандистської роботи з питань охорони природи, екологічного виховання учнів, ознайомлення з історією рідного села, його екологічними проблемами. Екологічна стежка довжиною 2 км, розрахована на учнів середнього та старшого шкільного віку. Учні при проходженні стежкою знайомляться із представниками місцевої флори, правилами поведінки в природі.

Гуртківці проводять дослідження грибів-паразитів деревних та кущових порід; проводять дослід „Виявлення та паспортизація рідкісних рослин Монастирецького лісництва”. Члени гуртка брали участь у акціях „Майбутнє лісу в твоїх руках”, „Збережи ялину”, „Годівничка”, „Первоцвіт”, Місячник Саду та Лісу; беруть участь у Європейських днях спостереження за птахами та Великому зимовому обліку птахів. Під час проведення акцій вони проводили озеленення села, пришкільної території, висаджували квіти на клумбах. Ними було виготовлено 25 шпаківень, 80 годівничок, розчищено 5 джерел. Восени гуртківці допомагали лісовому господарству у заготівлі насіння лісових порід (клена-явора, бука). З початку 2018 р. ведуть спостереження за лісовим голубом-припутнем – птахом року – 2018. Результати спостережень надіслано в Товариство охорони птахів Київ.

26 травня 2018 року юннати брали участь в святкуванні „Дня мисливця 2018”: в конкурсі малюнків про мисливських тварин та птахів лісів, які були представлені на загальній виставці свята.

7.3. Робота на екологічних стежках

Навчальна екологічна стежка – спеціально обладнана в освітніх цілях природна територія, на якій створюються умови для виконання системи завдань природничо-навчального характеру. Завдання виконуються під час екскурсій, а також польового практикуму.

На території дендрологічного парку ЗОЕНЦ працює екологічна стежка „Дивосвіт Закарпаття”. Щомісячно по ній проводять різноманітні екскурсії та заняття для юннатів ЗОЕНЦ і гостей екоцентру. В 2018 році екостежина поповнилась тюльпановим деревом, каштанами їстівними та липами серцелистими, калиною звичайною, Іудовими деревами.

Екологічна стежка „Дивосвіт” Костринсської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів складається з трьох зупинок:

Зупинка №1 „Шкільний барвограй”. Учні доглядали за квітковими клумбами на шкільному подвір’ї: впорядковували, пололиь бур’яни, висаджували розсаду квітів, збирали насіння, викопували кущі жоржин на зиму, а також обрізали кущі та дерева весною. За сприяння Ужанського Національного парку висадили саджанці декоративних кущів та дерев. Проводили озеленення класних приміщень та коридорів школи.

Зупинка №2 „Річка Уж”. Юні дослідники знайомляться з флорою та фауною річки Уж, вчаться робити географічний опис річки. Водойма є улюбленим місцем відпочинку багатьох наших односельчан, тому тут час від часу організовуються трудові операції з укріплення та розчищення території берегів та прибережних ділянок. На цій зупинці проводиться науково-дослідна робота: визначення напрямку річки, швидкості течії, вивчення різноманіття живого світу, визначення прозорості води, визначення домішок.

Зупинка №3 „Солотвинка”. Діти визначають властивості та склад джерельної води. З цією частиною екологічної стежки пов’язана експериментально-дослідницька робота учнів закладу.

На екологічній стежині висаджено розсаду квіткових рослин:

Петунії – 8, сальвії-8, віоли – 12, молочай (невістка) – 26, айстра – 35, чорнобривці – 37, гербера – 10, майори (цинія) – 40, Первоцвіт декоративний – 6, Ірисів – 6.Висіяли насіння чорнобривців, жоржин, маргариток. Висадили саджанці кущів туї – 6, самшиту – 4, троянд – 4. Розвішано 7 годівничок та 5 шпаківень.

В школах Хустського району створено 13 екологічних стежок, до яких включені об’єкти місцевого природно-заповідного фонду: „В Долину нарцисів”, „Замкова гора – 1” (Хустська рай СЮН), „Замкова гора – 2” (Хустська рай СЮН), „Першоцвіти с. Ракош” (Ракошська ЗОШ І –ІІІ ст.), „Липовецьке озеро (Хустська райСЮН), „Подорож селом Монастирець”, (Монастирецьке шкільне лісництво), „Зелений сільський туризм села Н.Бистрий” (Н.Бистрівське шкільне лісництво), „До цеолітової гори с.Сокирниця” (Сокирницька ЗОШ І – ІІІ ст.), До меморіального парку „Красне поле” (Рокосівська ЗОШ І – ІІІ ст.), Екологічна стежка до Закарпатського рибоводної станції (Боронявська ЗОШ І – ІІІ ст.), „Дивосвіт”

(Липецько-Полянське шкільне лісництво), „Стежка-Джерело” (Боронявська ЗОШ І – ІІІ ст.), „Татарський колодязь” (Данилівська ЗОШ І – ІІІ ст.).

У Тячівському районі екологічні стежки створено при Калинівській ЗОШ І – ІІІ ст. та на території Лопухівського шкільного лісництва.

Під час проведення занять на екологічній стежці юннати вивчали лікарські властивості рослин, фауну місцевого лісу, унікальні куточки рідного краю, проводили спостереження та дослідження в природі. Протягом року підготовлені матеріали, для участі в різних конкурсах та акціях екологічного спрямування. З юннатами проведено ряд різнопланових навчальних екскурсій: „Дерева і кущі нашої місцевості”, „Весняні явища в природі”, „Фенологічні спостереження у природі”, „Листопад та його значення”, „Лікарські рослини”, „Проведення фенологічних спостережень за флорою та фауною”, „Первоцвіти Тячівщини”, „Збір насіння та плодів дерев і кущів”, „Проведення трудового десанту та трудових акцій”.

У Виноградівському райЕНЦ розроблено навчальну екологічну стежку. За основу були взяті вже існуючі насадження. Створено єдиний документ - паспорт екологічної стежки, який включає:

- місцезнаходження;

- значення стежки, її маршрути;

- додатки (карта-схема маршруту, опис екскурсійних об’єктів).

Мета навчальної екологічної стежки – навчити учнів бережливого ставлення до природи, сприяти формуванню екологічної культури в навколишньому середовищі.

Екологічна стежка м. Виноградів містить 6 зупинок:

Перша зупинка – ЗОШ №3. Тут охороняються і є рідкісними магнолія великоквітуча, туя західна, айва японська, каштан рожевий;

Друга зупинка – релікт – гінкго дволопатеве;

Третя зупинка – сквер Шевченка. На цій зупинці охороняються калина зморшкувата, форзиція, липа серце листа;

Четверта зупинка – пам’ятник воїнам-визволителям. У цьому сквері є рідкісне дерево – виходець з Японії – японська вишня – сакура. На маршруті можна побачити дуб звичайний та катальпу.

П’ята зупинка – парк Перені. На території парку росте 37 видів дерев та чагарникових видів. З них 9 видів дерев екзотичних: горобина круглолиста, дуб бургундський, липа срібляста, сосна кедрова, тис ягідний, ялиця біла, ясен білоцвітний, бірючина звичайна. Тут можна побачити ялівець козацький, дерен справжній, бузок східнокарпатський, магонію падуболисту;

Шоста зупинка – Чорна гора. Тут оберігаються такі види рослин: ковила найкрасивіша, шафран банатський, шафран Гейфеля, білоквітковий, лілія лісова, лунарія оживаюча, еритроній собачий зуб, білоцвітник весняний, проліски.

На екологічній стежці проводяться екскурсії за темами: „Дерева і кущі”, „Лікарські рослини”, „Цілющі скарби землі”, „Сезонні явища в природі”.

Дуже цікавим для юннатів є проведення спостережень та досліджень на екологічній стежці. Зібрано багато науково-методичного матеріалу, який дозволяє брати участь в конкурсах, акціях: „Вчимося за повідувати”, „Юний дослідник”.

Юннати Виноградівського екоцентру беруть участь у суспільно-трудовій акції „Посади дерево”. На екологічній стежці здійснюють суспільно-корисну роботу:

- проводять підживлення дерев та кущів у весняно-осінній період;

- проводять обкопування дерев та кущів;

- обрізування дерев та кущів;

- здійснюють боротьбу зі шкідниками дерев та кущів;

- висаджують саджанці дерев.

Юннати виростають і йдуть у доросле життя, несучи ті знання, які отримали на екологічній стежці. Вони залишають добру пам’ять, традиції та нову зміну.

Значна і цікава робота проводилася і на створеній вихованцями учнівського лісництва „Дивосвіт” Полянської ЗОШ І-ІІІ ступ. Свалявського району. Екологічна стежка довжиною 3 км розрахована на учнів старшого шкільного віку та туристів. Маршрут пішохідний, зручний. При проходженні екологічною стежкою учні та туристи знайомляться з історією села, вивчають видовий склад місцевої флори, фауни, правила поведінки в природі. Щорічно весною у школі проводиться акція „Майбутнє лісу в твоїх руках”, у якій юні лісівники беруть участь, висаджуючи в лісі саджанці ялини звичайної, дуба. Навесні 2018 року учні висадили на територ ї школи 3 ялини, 4 берізки, 3 липи, 5 кущів форзиції.

7.4. Робота на природоохоронних територіях

У Хустському районі продовжувалася робота юннатів у знаменитій Долині нарцисів. Юні натуралісти СЮН під керівництвом науковців кафедри ботаніки біологічного факультету УжНУ, вчених КБЗ вели спостереження за 18 червонокнижними видами рослин, що зростають на цій природоохоронній території. Тут проводилися досліди з „Вивчення видового складу рідкісних і зникаючих рослин в Долині нарцисів”, „Вивчення лікарських рослин Долини нарцисів”, „Облік птахів в Долині нарцисів”. Під час цвітіння ранньоквітучих рослин загонами „зелених” патрулів проводилося патрулювання у заповіднику, а також екскурсії по екологічній стежці „В Долину нарцисів”.

Заслуговує на увагу екологічна стежка „До Липовецького озера”, де „голубими” патрулями взято на облік водні джерела лісу, ведуться спостереження за червонокнижними видами рослин та тварин прилеглої до озера території. Історія села та природоохоронні об’єкти сприяють розвитку зеленого туризму.

Педагогами та гуртківцями Тячівського райЕНЦ проводилась практична природоохоронна робота в дендропарку Тячівського райЕНЦ; в урочищах „Дубки”, „Мочарки” смт. Буштино, „Козарьки”, „Путинець”, „Кобилець” с. Тарасівка.

У рамках акції ‚‚Закарпаттю – чисте довкілля’’ на природоохоронних територіях висаджено 40555 саджанців лісових культур.

У Виноградівському екоцентрі традиційним вже стало проведення районного зльоту юних натуралістів „Екологічний експрес” у дендропарку „Березинка”. Гуртківці мандрували зупинками: „Зелене царство”, „Слідами тварин”, „Екологічні забави”, „Дешифрувальник”, „У царстві Лісовичка”, „Екологічний ланцюжок”, „Виправ помилку художника”, „Спортивна”. На зльоті гуртківці показали свої знання, які вони здобули на гурткових заняттях протягом навчального року. На завершення дійства керівники гуртків розпалили для дітей вогнище та готували смачні гостинці. Також була віднайдена „капсула часу”, яку минулого року заховали юннати за власним бажанням.

7.5 Практична природоохоронна робота

Керівники гуртків Закарпатського обласного, Тячівського та Виноградівського районних еколого-натуралістичних центрів та Хустської райСЮН при проведенні практичної природоохоронної діяльності виховували у своїх вихованців активне (дбайливе) ставлення до навколишнього середовища, перетворюючи здобуті в процесі пошуку знання, на переконання. Разом з юннатами пропагували збереження рідкісних видів флори і фауни, розробляли маршрути екологічних стежин, писали науково-дослідницькі роботи, працювали над екологічними проектами, прибирали території сіл та міст від сміття, висаджували дерева, кущі, квіти, проводили фенологічні спостереження, вивішували шпаківні й годівнички, підгодовували птахів узимку, фотографували тварин, рослин у природі – так вчилися любити і берегти свій край.

Вихованці гуртків під час екскурсій з керівниками проводили спостереження та елементарні наукові дослідження впливу порушення рівноваги на життєдіяльність навколишнього середовища загалом чи конкретного природного об’єкта. Це зосереджувало увагу дітей на об’єктах дослідження, сприяло активізації процесу екологічного виховання. Минулого освітнього року, в червні, педагогами ЗОЕНЦ проводилася навчально-польова практика для учнів шкіл міста Ужгород та юннатів ЗОЕНЦ. Під час практики діти відвідували майстер-класи, практичні заняття, де вивчали та досліджували флору і фауну м.Ужгороду та району. Зустрічалися з лісівниками та волонтерами притулку „Барбос ”.

З метою надання екологічної освіти, методичного забезпечення навчально-виховного процесу, застосування екологічних знань та навичок на практиці, виховання екологічної культури та поведінки в природі, відділом екології та природоохоронної роботи Тячівського рай ЕНЦ організовано і проведено:

- Натуралістичні, еколого-просвітницькі та практично-природоохоронні заходи у творчих учнівських об’єднаннях еколого-натуралістичного профілю в рамках Всеукраїнської акції „День юного натураліста”. Кількість учасників – 450.

- Міжнародні осінні дні спостереження за перелітними птахами. Кількість учасників – 156.

- Природоохоронну екологічну акцію „Збережемо зелені красуні”. Кількість учасників – 620;

- Районний етап екологічної акції „Годівничка”. Кількість учасників – 52;

- Районний етап Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху „Зелена естафета”. Кількість учасників – 40;

- Природоохоронну екологічну акцію „Первоцвіти просять захисту”. Кількість учасників – 235;

- Акцію „Закарпаттю – чисте довкілл”. Кількість учасників – 1425.

- Акцію „Посади дерево миру”. Кількість учасників – 32. На території с. Красна, біля пам’ятника Воїнам Другої Світової Війни, висаджено 8 саджанців ялиці білої.

У Виноградівському райЕНЦ юннати проводили свої наукові спостереження та знайомилися з екзотичними та рідкісними видами рослин на території заказника „Чорна гора”, а також дендропарку „Березинка” .

Проводилися екскурсії, вивчалися рослинний та тваринний світ. Протягом звітного періоду керівники гуртків Виноградівського ЕНЦ з вихованцями провели у лісництві збір жолудів з метою вирощування саджанців для майбутнього лісу.

Участь юннатів у природоохоронних заходах проводилася у вигляді агітаційної, пропагандистської та практичної роботи.

Юннати молодшого шкільного віку теж долучаються до практичної природоохоронної природоохоронної діяльності. Це догляд за кімнатними рослинами в зеленому куточку екологічного центру; робота в куточку живої природи; збирання насіння та плодів для пернатих; висаджуванні дерев і кущів у міському парку ім. Перені, прокладання екологічної стежини; регулярна підгодівля птахів узимку, розвішування шпаківень, дуплянок; допомога дорослим у підгодівлі лісових звірів.

Вихованці гуртків виготовляли гербарії дикорослих рослин, альбоми книжок-розкладок про рослини й тварин створення місцевої Червоної книги – книги тривоги; виготовлення іграшок та аплікацій з природного матеріалу, відеосюжетів та слайд-шоу про збереження та охорону природи.

7.6. Трудові акції, тижні, місячники до Міжнародного Дня Землі, Дня охорони навколишнього природного середовища

Напередодні Дня землі, 20 квітня, для юннатів ЗОЕНЦ було проведено масово-виховний захід, під час якого учасники дізналися про історію виникнення свята, екологічні проблеми рідного Закарпаття та причини їх виникнення, обговорили природоохоронні заходи, до яких вони можуть долучитися у справі захисту навколишнього середовища.

Відчути себе маленькими господарями Землі і продемонструвати свої знання юннати мали можливість, взявши участь в еколого-пізнавальному квесті. Команди продемонстрували обізнаність щодо правил екологічно грамотної поведінки, кмітливість, спостережливість, проходячи наступними зупинками: „Екологічні вірші та гасла”, „Прислів’я про Землю”, „Материки”, „Вгадай за описом тварин Червоної книги України”, „Гідросфера”.

Підсумовуючи конкурси, команди-переможці були нагороджені грамотами ЗОЕНЦ.

Екоквести до Міжнародного дня Землі та Дня охорони навколишнього природного середовища було також проведено для дітей, що відпочивають у таборі „Арніка”.

Також у рамках заходу юннати взяли участь у суспільно-корисній роботі із благоустрою території екоцентру, а саме: обкопували та обрізали багаторічні декоративні кущі, висаджували дерева та розсаду однорічних квітів.

На території ЗОЕНЦ та філії „Арніка” в рамках місячника лісу і саду та Міжнародного дня Землі юннатами було висаджено саджанці, отримані від ДП „Ужгородське лісове господарство”: церцис, каштан їстівний, ліріодендрон, гінкго дволопатеве, липа серцелиста, сосна чорна, модрина європейська, декоративні кущі.

Юннати Тячівського райЕНЦ взяли участь в акції ,,Закарпаттю – чисте довкілля”, кількість учасників – 1425. У рамках акції проведено ряд практичних природоохоронних акцій: „Посади своє деревце”, „Майбутнє лісу у твоїх руках”. Всього у рамках акції висаджено 40555 саджанців лісових та декоративних культур.

Вихованці учнівських лісництв Хустського району разом із ДП „Хустське ЛДГ” взяли участь у лісопосадковій кампанії 2018 року, яка проходила під гаслом „Майбутнє лісу в твоїх руках”. У рамках цієї акції в лісництвах висаджено саджанці бука, явора, ясеня та інших порід. Висаджено під час трудових акцій 35 дерев та кущів. Учнівські шкільні лісництва та гуртки брали активну участь у природоохоронних та трудових акціях: „Майбутнє лісу у твоїх руках” (92 юннати), „Місячник саду і лісу” (120 учнів), „День Землі” – „День довкілля” (320 учнів). Заготовлено 18 кг корму для тварин.

Формування у юннатів ціннісного ставлення до праці й природи зумовлює виховання в них працелюбності, поваги до своєї та чужої праці, бажання творити добро та любити природу. Саме з цією метою у квітні 2018 року на прилеглій території Виноградівського райЕНЦ проведено трудовий десант „Чисте подвір’я”, в якому взяли участь педагоги закладу та юннати 4 – 9 класів. Кожна група прибирала закріплену за нею ділянку.

З метою покращення благоустрою та санітарного стану навколишнього середовища у квітні було проведено місячник озеленення та благоустрою і День довкілля. Були впорядковані, приведені до належного естетичного та санітарного стану навчальні території біля екологічного центру, парк Перені, міський сквер.

З нагоди Дня охорони навколишнього природного середовища юннати екоцентру також взяли участь у екологічному проекті „Посади дерево – окрасу рідної землі”. Вихованці висаджували молоді дубочки та каштани у місцевому парку імені З. Перені. Усього посаджено 25 дерев. В ході цієї акції також було прибрано територію парку.

На завершення акції проведено засідання круглого столу „Я хочу жити в чистому місті”, під час якого юннати поділилися своїми поглядами про ідеальне місто та презентували власні проекти.

VІІІ.Аналіз роботи профільних таборів

Профільні табори еколого-натуралістичного спрямування у минулому звітному році не організовувалась. Працює цілодобовий, круглорічний відпочинковий табір на базі Воловецької філії ЗОЕНЦ.

Із січня до грудня 2018 року у Воловецькій філії Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді „Арніка” за рахунок коштів обласного бюджету відпочило 938 дітей. З них 840 учнів 6-8 класів із закладів освіти Закарпатської області, а саме учні із Великоберезнянського, Іршавського, Ужгородського, Свалявського, Виноградівського, Воловецького, Міжгірського, Мукачівського, Рахівського, Тячівського, Хустського районів та дітей із шкіл міст Ужгорода, Берегова, Хуста, Мукачева та з Тячівської і Вільховецької об’єднаних територіальних громад, а також обласний актив – Закарпатське учнівське самоврядування „Нове покоління” (70 дітей).

Розподіл місць для направлення до закладу було затверджено Департаментом освіти і науки облдержадміністрації пропорційно співвідношенню чисельності учнів загальноосвітніх навчальних закладів у районі, місті, об’єднаній територіальній громаді до загальної чисельності учнів шкіл області. Протягом 2018 року для відпочинку в таборі було залучено такі категорії дітей: позбавлених батьківського піклування – 17; сиріт – 12; дітей із малозабезпечених сімей – 28; із багатодітних сімей –475; дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій – 61; дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи – 4, а також 167 відмінників навчання.

Також протягом даного періоду за розпорядженням голови ОДА 26.01.18. №43 „Про реалізацію проекту „Закакрпаття очима дітей зони АТО” у рамках проведення 9-го Арт - Каравану Дружби для арт – реабілітації дітей із Луганської області, та з метою сприяння забезпеченню освітньо - культурних потреб дітей, створення умов для їх відпочинку, творчого і духовного розвитку протягом 8-15 лютого 2018 року в таборі „Арніка” відпочивали 20 дітей із Луганської обл. Також відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 5.05.2018 р. №282 „Про відпочинок вихованців національно – патріотичних клубів та об’єднань закладів освіти Луганської області” із 27 до 30 травня в „Арніці” відпочивали 26 дітей.

З 5 до 18 липня 2018 року з метою розвитку дитячого руху та учнівського самоврядування, сприяння забезпеченню освітньо – культурних потреб дітей, створення умов для їх творчого і духовного розвитку з 5 до 18 липня 2018 року на базі філії відпочивали 26 дітей з міста Бендери Придністровської Молдавської республіки.

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації 13.08.2018 р. №446 „Про відпочинок дітей із населених пунктів Луганської області, які знаходяться на лінії зіткнення”, з метою забезпечення соціальних, освітньо – культурних потреб дітей із зони АТО, створення умов для їх відпочинку, творчого і духовного розвитку протягом 23 липня – 5 серпня 2018 року відпочинком охоплено 26 дітей із Луганської області.

Під час навчального року навчання учнів здійснювалося на базі закладів загальної середньої освіти, розташованих у селі Нижні Ворота , відповідно до угоди, укладеної між керівниками Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, Нижньоворітського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів та Нижньоворітського ліцею. По завершенні відпочинкової зміни учні одержували виписку балів навчальних досягнень з предметів навчального плану, засвідчену печаткою закладу та підписом його керівника.

Дитячий відпочинковий табір „Арніка” є позашкільним виховним закладом, що створюється з метою зміцнення здоров'я, організації активного відпочинку, задоволення інтересів і духовних потреб дітей.Приїзд в табір – це щось цікаве, невідоме у житті дитини: формуються нові стосунки з дорослими та однолітками, дитина на деякий час відірвана від сім’ї. Тому, прийшовши сюди, дитина повинна багато почерпнути нового, цікавого, досі їй невідомого. Виховний процес планується і здійснюється з урахуванням того, що діти, хоч і тимчасово на 14 днів повністю відірвані від сім'ї, батьківського піклування і захисту. Тому на педагогічний колектив табору покладається завдання забезпечити повноцінне життя дітей під час їх перебування у таборі.

Вихованці – це кожний раз не лише нові обличчя, а вже й своєрідні, цікаві, часом не прості, особистості. Не уявляєш собі психологічні особливості кожного й не можеш попередити можливі конфлікти, а також продуктивно використовувати можливості учнів.

І все ж дитина - це перш за все творча особистість, яка потребує постійної реалізації своїх задумів і планів. Тільки правильно спланована з урахуванням потреб дітей у самореалізації, робота табору може дати можливість цікаво, весело та з користю для свідомості й здоров’я провести час, позбавити вихованців нудьги та відкрити в собі нові таланти.

Виховна робота в таборі включає в себе розумне поєднання відпочинку, спорту з пізнавальною, естетичною, екологічною, оздоровчою діяльністю. Зміст, форми та методи роботи будуються на принципах ініціативи й самодіяльності дітей, демократії і гуманізму, розвитку національних і культурно-історичних традицій, приорітетності загальнолюдських духовних досягнень і цінностей.

Мета нашої роботи:

*реалізувати права кожної дитини на повноцінний відпочинок, задоволення їх інтересів і духовних запитів;

*організувати відпочинок дітей у таборі;

*розвивати творчі здібності та інтереси дітей;

*забезпечити необхідні умови для змістовного та безпечного дозвілля дітей;

*сприяти формуванню навичок здорового способу життя, культурної поведінки, санітарно-гігієнічної культури;

*розвивати світогляд дітей, прагнення активно пізнавати світ і себе в ньому, виробляти навички культури спілкування і толерантності;

*розвивати дитячу ініціативу, творчість, здібності, почуття прекрасного;

*виховувати загальнолюдські моральні якості, шанобливе ставлення до людей, їхньої праці;

*виховувати любов до рідного краю, дбайливе ставлення до природних багатств України, спонукати до активної екологічної діяльності, формувати цілеспрямований інтерес до історії, народних традицій.

Для реалізації своєї мети розроблено програму виховання національної свідомості, де враховано вікові особливості школярів та можливості нашого закладу.

У плануванні виховної роботи більше включено завдань, практична реалізація яких спрямована на формування особистісних рис громадянина України, що включають в себе національну свідомість, розвиток духовності, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, економічну, екологічну культуру, які реалізуються за такими напрямами

- формування національної свідомості і самосвідомості;

- виховання духовної культури особистості;

- виховання поваги до конституції, законодавства України, державної символіки;

- формування високої мовної культури;

- утвердження принципів загальнолюдської моралі;

- формування високої художньо-естетичної культури;

- формування творчої, працелюбної особистості;

- забезпечення високої художньо-естетичної культури особистості;

- формування екологічної культури людини;

- розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді.

Формування, згодом становлення громадянина розпочинається з дитинства. Саме в цей період у дитини закладаються підвалини майбутньої свідомості, характеру поведінки, формуються риси українця. Підростаючи, дитина вбирає в себе те, чим живе родина, народ України, поступово формується свідомий громадянин і патріот. Завдання вихователя – формувати і розвивати такі особистісні якості, як повагу до прав і свобод людини, відповідальність, відкритість та критичне мислення, толерантність, готовність брати участь у соціально-культурному житті країни.

На проведених тематичних заходах в учнів виховується почуття патріотизму, національної гідності та любові до Батьківщини, адже патріотичне виховання – це основа духовного розвитку особистості, складова частина національного світогляду і поведінки людини, її ставлення до рідної країни. Ці заходи виховують справжнього громадянина, навчають бути вірними своїй державі.

Основними ланками виховної роботи є також родинне, естетичне та духовно-моральне виховання, яке планується відповідно до народного календаря. У процесі дотримання звичаїв і обрядів народного календаря учнями засвоюється культура батьків, дідів і прадідів, тобто справжня українська національна культура.

Складовою частиною народного календаря є родинний календар, який включає важливі дати, віхи життя та сім'ї і кожного її члена, тому саме родинному вихованню народна мудрість надає пріоритетне значення. Одним із найважливіших її завдань є прищеплювати любов до своєї родини, народу, бо із знання свого родоводу починається кожна людина, а коріння її закладене в батьківській домівці, в материнській пісні.

Світоглядне й розумове виховання охоплює досконале засвоєння дітьми материнської мови, як головного засобу спілкування, розвитку мислення та сприйняття культури рідного й інших народів. Важливо навчати культури розумової праці, бути кмітливими, дотепними, гнучкими й гострими розумом, уміти помічати нове, відкривати невідоме.

Ще однією настільною книгою вихователя є календар пам’ятних і знаменитих дат.

Реалізація виховання відбувається через проведення ряду заходів, які мають різні форми роботи:

- конкурсні програми;

- змагання;

- інтелектуальні ігри;

- проекти;

- виховні заходи;

- екскурсії;

- віртуальні подорожі;

- бесіди, години спілкування тощо.

Роботу в таборі розподілено, як правило, на три розділи:

- загально табірні виховні, культурно – спортивні та розважальні заходи;

- робота з проведення виховних та розважальних заходів у загонах, класах;

- відпочинок.

Короткотривалий період існування табірного колективу вимагає чіткого початку і завершення відпочинкової зміни, обов’язкової оцінки діяльності кожної дитини, надання їм можливості бачити і розуміти результати своєї праці. В кінці кожної зміни всі вихованці нагороджувались грамотами за активну участь у житті табору, а також всі переможці проведених конкурсів, турнірів та змагань.

Серед видів і форм діяльності особлива увага була приділена наступним формам: організаційно-громадській (презентація загонів табору, виконання доручень, щоденно відбувалися підсумки табірного дня); санітарно-оздоровчій (виконували санітарно-гігієнічні вимоги, дотримувалися розпорядку дня); спортивній (зарядка, спортивні змагання, естафети); пізнавальній (екскурсії, конкурси, спостереження за довкіллям); художньо-творчій (концерти, розважальні програми); трудовій; ігровій.

Усі вихователі вміло організовували роботу табірних загонів. Під час роботи було враховано та задоволено потреби кожної дитини. Педагоги зацікавлювали та розвивали творчі здібності учнів, а це головне завдання роботи табору. Завдяки таким вмінням у таборі „Арніка” були створені відносини взаємоповаги, взаєморозуміння, взаємодопомоги між дітьми та дорослими. Моральна атмосфера, доброзичливе ставлення однолітків і вихователів до кожної дитини сприяло самоствердженню тих дітей, які іноді в шкільному житті вважались важковиховуваними.

Особливою популярністю користується у вихованців художньо-естетичний напрям роботи, бо саме заходи такої спрямованості сприяють розвитку обдарованості, дозволяють учням реалізувати свої творчі можливості, спробувати себе в різних ролях, проявити свій творчий потенціал.

Всі дні в таборі були насичені, вихователями проводилися такі виховні заходи:

· виховна бесіда „Соборна мати – Україна одна на всіх, як оберіг”;

· виховний захід „Героїзм юних українців в обороні Батьківщини. 1918. Крути”;

· розважальна програма до Дня Св. Валентина;

· виховний захід: „Традиції та вірування релігійного свята – Стрітення Господнього”;

· тематична лінійка до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні;

· виховний захід „Жінка. Мати. Берегиня”;

· виховний захід „Тарас Шевченко – Великий син України”;

· виховна година „Карпатська Україна - героїчна сторінка історії нашої країни”;

· виховний захід „Живе обличчя моєї Землі”;

· виховна година з презентацією „12 квітня – Всесвітній День Авіації та Космонавтики”;

· круглий стіл на тему „Друг – це другий я”;

· виховний захід до Дня Перемоги „ Ви чисте небо зберегли для нас”;

· конкурс малюнків до Дня матері;

· виховний захід „Моя сорочка вишиванка”;

· виховний захід „Хвилина мовчання пекуча й терпка”;

· патріотичний молодіжний танцювальний флешмоб „Ми-молодь України”;

· година спілкування „Вибір є завжди у кожного з нас. Життя без наркотиків”;

· виховна година „Конституція – основний закон моєї держави”;

· година спілкування на тему „Чи ввічливий ти?”;

· відвідування обласного фестивалю коломийки „Дзвінкі перлини Верховини”;

· виховна бесіда „Мудрі та багаті літами” (до Міжнародного дня людей похилого віку і Дня ветерана);

· година спілкування „Ми відповідаємо за тих, кого приручили”;

· виховний захід, присвячений Дню захисника України „Відповідь нескореного народу ”;

· виховний захід до Дня визволення України від фашистських загарбників;

· виховний захід „До рідного слова торкаюсь душею…” ;

· година спілкування „Геть паління! Ми-за здорове покоління”;

· година пам’яті жертв голодомору „ Дзвони скорботи ”;

· виховний захід до Всесвітнього дня боротьби із СНІДом „Діти дітям. Знати, щоб жити ”.

Протягом кожної зміни проводилися пізнавальні ігри на екологічну тематику „Екологічна стежина”, „Юні знавці природи”, тематична бесіда „Охороняти природу – значить охороняти Батьківщину”, інтелектуально-розважальні ігри на патріотичну тематику „З Україною в серці”, „З любов’ю до України”, спортивно-розважальні заходи „Веселі старти”, „Козацькі розваги”, турніри із шахів, шашок та настільного тенісу, вікторини на спортивну тематику, з метою пропаганди здорового способу життя проводилися бесіди з медпрацівниками „Будь чистим і охайним. Правила особистої гігієни”, проводились профілактичні бесіди щодо попередження насильства серед неповнолітніх, конкурси юних талантів „Ми шукаємо таланти”, „Хвилина слави” та „Крок до зірок”, конкурсно – розважальна програма „Міс та містер табору”, конкурс „Юні дизайнери”, розважальна гра „Хлопці чи дівчата?”, конкурс „Вгадай мелодію”, конкурс на кращу інсценізацію казки тощо.

Під час літніх канікул в таборі проводилися різні тематичні дні: День творчості, День ввічливості, День талантів, День ігор та розваг, День охорони природи, День спорту та здоров’я, День хлопчиків та дівчаток, День художника, День казки тощо.

Протягом змін для проведення змістовного та цікавого дозвілля до вихованців з різними цікавими майстер-класами, квестами, тематичними заходами приїжджали працівники Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, працівники Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”, та засновники філії - працівники Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Програма табору включала в себе не тільки виховні заходи, а і бесіди з БЖ, заходи з оздоровлення дітей. Вихователями було організовано проведення необхідної роботи щодо попередження дитячого травматизму, дотримання дітьми правил безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки.

Протягом всієї табірної зміни для зміцнення здоров’я дітей інструктором з фізичного виховання спільно з вихователями проводилися спортивні заходи: ігри, спортивні свята та естафети. Діти багато часу перебували на свіжому повітрі, більшість ігор і спортивних занять проводилося на вулиці, мали можливість відпочити і зміцнити своє здоров’я.

Традиційними стали пішохідні пізнавальні екскурсії в ліс з метою вивчення флори рідного краю, його географічного положення, під час яких діти мали можливість поспілкуватися з природою, змогли відчути красу довкілля, поспостерігати за навколишнім середовищем.

Крім того вихованці табору „Арніка” здійснювали екскурсії та поїздки, зокрема:

· „Пізнаємо Міжгірщину” - екскурсія в музей-скансен „Старе село” в Колочаві, до НПП „Синевир”, в реабілітаційний центр бурих ведмедів, на водоспад Шипіт;

· відвідано деякі замки Закарпаття – Ужгородський, Мукачівський, Сент-Міклоша, замок-маєток Шенборна;

· побували в найбільшому в Україні бункері часів Другої світової війни та відвідали могили розстріляних героїв Карпатської України на Верецькому перевалі;

· здійснено одноденний похід на гору Пікуй (1408 м.)

· побували відпочиваючі й на екскурсії біля цілющого джерела, що на території Воловецького району.

З усіх екскурсій діти поверталися задоволені, з масою позитивних вражень та емоцій.

За відгуками самих дітей, всі з великим задоволенням перебували в таборі, адже кожного дня були нові завдання, нові свята, змагання та конкурси. Різноманітність форм та методів роботи сприяло розвитку спостережливості і творчої самостійності дітей, вихованню в них фізичної витривалості та інтересу до занять фізкультурою, зміцненню здоров’я, зміцненню відносин у колективі, взаємовідповідальності, бажання брати активну участь у спільних справах: конкурсах, змаганнях, розважальних святах, акціях, виставках, іграх, квестах, лінійках, екскурсіях. Взагалі життя у таборі дітям запам’ятається надовго і вони неодноразово захочуть бути його активними учасниками. Бо кожен день життя у ньому допомагає дітям зрозуміти, що потрібно бути не лише спритними і сміливими, а й дружніми, чесними, справедливими, добрими, творчими.

Адміністрація ЗОЕНЦ та всі працівники Воловецької філії „Арніка” протягом 2018 року забезпечували належні технічні та санітарно-гігієнічні умови для перебування та відпочинку дітей, організовували культурно-масову та спортивну роботу відповідно до вимог Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей”, а весь колектив відпочинкового табору „Арніка” намагався робити перебування та відпочинок дітей повноцінним, багатогранним, цікавим, змістовним та бажаним.

Вихователі здійснювали диференційований підхід до виховання дітей, надавали їм змогу експериментувати з фарбами, художніми матеріалами, комбінувати різні види образотворчого мистецтва. Педагоги закладу розробляли заняття з використанням нових методичних засобів і прийомів: ігри- подорожі, заняття-фантазії, заняття з музичним супроводом і технічними засобами (сучасний зоровий ряд: слайди, відео-презентації тощо). Також треба відзначити роботу медичного персоналу табору, які при співпраці з вихователями професійно та невідкладно надавали медичну та психологічну допомогу вихованцям „Арніки”.

ІХ. Аналіз роботи організаційних форм освітнього процесу за основними профілями діяльності в закладах позашкільної освіти та в закладах загальної середньої освіти (мережа, профільність, зміст)

Освітній процес позашкільних закладів еколого-натуралістичного профілю в області й надалі був спрямований на реалізацію державної політики в сфері позашкільної освіти сприянням забезпеченню потреб особистості учня у творчій самореалізації, поглибленні і розширенні шкільного базового рівня освіти з метою створення умов для розвитку творчої та наукової юної еліти нашої держави.

У 2017/2018 навчальному році в області працювали чотири заклади позашкільної освіти еколого-натуралістичного спрямування: обл ЕНЦ, Виноградівський, Тячівський рай ЕНЦ, Хустська рай СЮН, якими організовано роботу 322 гуртків у яких займалося 4910 учнів (табл. 9.2), проти 5384 учнів у 326 гуртках в минулому 2016/2017 навчальному році.

ЗОЕНЦ організував роботу 75 гуртків безпосередньо на базі Центру, навчальних закладах м.Ужгород, м.Хуст, Хустського, Іршавського, Рахівського районів у яких займалося 1100 учнів (табл. 9.1, гістограма 9.3).

В організації навчально-виховного процесу було задіяно 25 педагогічних працівників із них безпосередньо займались гуртковою роботою 21 педагог, з яких 1 сумісник.

9.1. Мережа гуртків ЗОЕНЦ

у 2017/2018 навчальному році, кількість учнів

№ з/п

Назва закладу

К-ть гуртків

К-ть учнів

1

ЗОЕЦ

24

314

2

м.Ужгород:

3

ДНЗ № 1

2

53

4

ЗОШ І-ІІІ ст. №7

1

18

5

Ужгородська загальноосвітня школа-інтернат

1

15

6

м.Хуст ЗОШ І-ІІІст. №№ 1,3

5

75

7

Хустський р-н, Копашнівська ЗОШ І-ІІІ ст.

4

60

8

Рахівський р-н, Лазещинська ЗОШ І-ІІІ ст.

6

90

9

Іршавський р-н:

10

Вільхівська ЗОШ І-ІІІ ст.

4

55

11

Приборжавська ЗОШ І-ІІІ ст.

12

180

12

Довжанська ЗОШ І-ІІІ ст.

4

60

13

Білківська ЗОШ І-ІІІ ст.

4

60

14

Броньківська ЗОШ І-ІІІ ст.

4

60

15

Малораковецька ЗОШ І-ІІІ ст.

4

60

Разом

75

1100

9.2. Профільність гуртків

Кількість гуртків біологічного, екологічного, сільськогосподарського, квітково-декоративного, декоративно-прикладного профілів, інших творчих об’єднань учнів у позашкільних закладах еколого-натуралістичного спрямування різного типу

ЕНЦ/СЮН

Напрям роботи гуртків

К-сть груп

Вікова категорія

К-сть учнів

М.ш.в.

С.ш.в

Ст.ш.в.

ЗОЕНЦ

Біологічний

4

45

45

Екологічний

9

109

25

134

Сільськогосподарський

1

15

15

Квітково-декоративний

1

2

12

14

Нетрадиційні нові форми:

Екостудія „Дивосвіт”

1

13

5

18

Інший:

Валеологія

4

60

60

Інформаційні технології

5

4

64

16

84

Природа рідного краю

27

356

58

13

427

Юні охоронці природи

10

1

123

7

131

Юні лісівники

4

15

45

60

Людина і довкілля

3

4

28

32

Основи агрохімії

4

43

7

50

Природа крізь призму англійської мови

2

30

30

Всього

75

397

585

118

1100

Виноградівський рай ЕНЦ

Біологічний

53

474

260

60

794

Екологічний

4

72

72

Квітково-декоративний

15

205

30

235

Всього

72

546

465

90

1101

Хустська рай СЮН

Біологічний

14

135

75

210

Екологічний

20

45

240

15

300

Сільськогосподарський

4

60

60

Декоративно-ужитковий

15

195

30

225

Квітково-декоративний

4

60

60

Інший:

Юні фермери

4

60

60

Всього

Всього:

61

45

750

120

915

Тячівський рай ЕНЦ

Біологічний

27

381

30

411

Екологічний

62

674

330

1004

Сільськогосподарський

5

60

15

75

Квітково-декоративний

11

165

165

Декоративно-ужитковий

4

60

60

Інші:

Інформаційні технології

1

15

15

Природа крізь призму англійської иови

2

34

34

Основи комп’ютерного моделювання

2

30

30

Всього

114

708

996

90

1794

Разом:

322

1696

2796

418

4910


9.4. Тематика досліджень та спостережень за профілями

Проводити спостереження, виконувати дослідницьку роботу – дуже захоплююче та цікаве заняття, яке сприяє розвитку особистості гуртківців. Це процес самостійної розумової роботи, який призводить до розвитку юних дослідників, формуванню дослідницької компетентності.

Юннати відділу біології ЗОЕНЦ працювали над наступними дослідницькими роботами:

- „Дослідження принципів фізіогноміки на прикладах аналізу особистостей відомих людей”;

- „Вивчення вікових дерев міста Ужгород”;

- „Реабілітаційний центр бурого ведмедя”;

- „Вплив забруднення ґрунтів на рослинність”.

Юннати Тячівського райЕНЦ відповідно до профілів гуртків проводили дослідницьку роботу за наступними темами:

- „Юні друзі природи”, „Основи екологічних знань” – „Якісний стан повітря”, „Спостереження за птахами. Дрізд”, „Сезонні фенологічні спостереження”, „Спостереження за джунгарським хом’ячком” .

- „Юні акваріумісти” – „Оптимальні умови утримання певних видів риб”, „Співіснування представників різних рядів риб в одному акваріумі”.

- „Юні лісівники” – „Дослідження способів розмноження деревних порід”, „Фітонцидні властивості хвойних насаджень”, „Вивчення видового різноманіття лікарських рослин лісу”, „Вивчення способів щеплення хвойних порід”.

- „Юні валеологи” – „Дослідження впливу кімнатних рослин на емоційний стан людини”, „Вплив різних середовищ на емаль зубів”.

- „Юні екологи” – „Рівень забруднення води річки Тересва в с. Калини”, „Дослідження джерел забруднення смт. Буштино”, „Вивчення рослин-екзотів селища Буштино”.

9.5. Приклади кращих гуртків (за профілями та за рівнями) із зазначенням конкретних досягнень у науково-дослідницькій роботі

У 2017/2018 навчальному році в ЗОЕНЦ почали діяти гуртки „Основи агрохімії”. Метою роботи гуртків було: поєднання знань з біології, хімії, екології, географії, здобутих на уроках в школі, з основами агрохімії та їх поглиблення; розвиток у гуртківців мотивації до дослідницької роботи, набуття нових практичних умінь і навичок із проведення дослідів; сприяння професійному самовизначенню.

Під час занять юннати ознайомилися з основними причинами забруднення навколишнього середовища (атмосфера, ґрунти, водне середовище). Вивчали різноманітність флори України, різноманітність угруповань (ліси, степи, луки, болота), які ґрунти є в Україні, і як вони розподіляються. Дізналися, яке значення має в охороні навколишнього середовища антропогенний вплив на природу.

Значна увага приділялася вивченню ґрунтів та добрив для вирощування сільськогосподарських рослин, рослинам-індикаторам різних типів ґрунтів. Говорили про нові технології вирощування рослин, зокрема гідропоніка і аеропоніка. Гуртківці засвоїли техніку безпеки при проведенні дослідів, самостійно проводили досліди з ґрунтами на визначення механічного складу, водопроникності, вмісту повітря, визначали рН ґрунту тощо. Вивчали лікарські рослини та їх значення у природі та житті людини, рослини радіопротекторної та антиоксидантної дій.

Багато часу відводилось виконанню практичних робіт у парку, на території ЗОЕНЦ, що сприяло ефективнішому засвоєнню практичних умінь і навичок юннатів. З метою вивчення складу ґрунтів польовим методом здійснювався збір взірців ґрунту для дослідів. Також було проведено екскурсію до лабораторій хімічного факультету УжНУ з метою ознайомлення та набуття знань про лабораторний посуд, прилади, хімічні реактиви, перегляду деяких дослідів в хімічній лабораторії, ознайомлення з технікою безпеки при роботі в лабораторії.

У 2017/2018 навчальному році на базі закладу дошкільної освіти № 1, міста Ужгород, керівником гуртків ЗОЕНЦ, Павко М.М., організовано роботу 2 гуртків юних натуралістів дошкільного віку „Природа рідного краю”, у яких займалося 53 дитини. Керівник гуртків на заняттях прищеплює навички бережливого ставлення до природи. Знайомить дітей з навколишнім середовищем, пробуджує інтерес до народних традицій і свят. Розкриває уявлення про прояви гармонії і краси у стосунках людини з природою. Поглиблює знання про різноманітність і красу природи, ознайомлює із характером природних стихій. Формує уявлення про роль повітря, землі, води та сонячного світла у житті рослин і тварин. Збагачує знання малюків про світ тварин, взаємозв’язок рослинного і тваринного світу.

На базі Горінчівської ЗОШ І – ІІІ ступенів Хустського району організовано роботу гуртка основного рівня (старшого шкільного віку) „Юні фермери” (кер. гуртка Курятник Любов Михайлівна). Юні фермери вивчали біологічні особливості страусів, косуль, буйволів карпатської породи, доглядали, вели спостереження за тваринами, які утримуються в туристичному комплексі „Райський куточок” с. Горінчево. Юннати заготовляли корми – зелені віники для зимової підгодівлі тварин.

На заняттях гуртка юні фермери проводили практичні роботи: „Визначення ваги молодняка”, „Виготовлення колекції кормів”, „Складання раціонів кормів для молодняка”, що спонукало учнів до написання науково-дослідницьких робіт, участі у всеукраїнських конкурсах та свідомого вибору майбутньої професії. На заняттях керівник гуртка використовувала різні методи навчання: бесіди, спостереження, інструктажі, демонстрування, практичні роботи, рольові та дидактичні ігри. Протягом навчального року юні фермери проводили ознайомчі екскурсії для відвідувачів комплексу.

Х. Неформальна екологічна освіта та виховання

10.1. Дитячі громадські екологічні та природоохоронні організації та об`єднання

Громадська організація „Екологічна варта” - Всеукраїнська дитяча спілка діє на базі ЗОЕНЦ, який є партнером Всеукраїнської екологічної Ліги. Юні вартові-екологи брали активну участь у різних природоохоронній акціях, зокрема: „За чисті береги”, „Збережи первоцвіти”, „Замість ялинки – букет”, „Годівничка”. Також проводили зимовий облік птахів і досліджували зимівлю лебедів в м.Ужгород.

10.2. Дитячий екологічний парламент

Закарпатські лідери – це потужна команда учнівської молоді краю, на рахунку якої чимало реалізованих проектів, акцій та низка перемог в соціально значущих заходах змагального характеру, які згуртовують дитячий колектив навколо єдиної мети. Водночас учнівське самоврядування сприяє вихованню у дітей якостей успішної особистості: впевненості у своїх силах, оптимістичного світосприйняття, бажання жити, творити, перемагати.

З 25 до 28 червня ц.р. у м. Київ Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді був проведений збір лідерів Всеукраїнської дитячої спілки „Дитячий екологічний парламент” (ВДС „ДЕП”) та юннатівських секцій товариства охорони природи.

У рамках ДЕП – відбувся круглий стіл з обміну досвіду роботи регіональних осередків ДЕП та юнсекцій товариства охорони природи„Еколого-просвітницька та природоохоронна робота в рамках діяльності дитячого парламентаризму”.

10.3. Юнацькі секції Товариства охорони природи

При ЗОЕНЦ діє юнацька секція ТОП. Її члени брали активну участь у природоохоронній акції „Майбутнє лісу в твоїх руках”, допомагали облаштовувати на території ЗОЕНЦ рокарій та висаджували деревцята під час Дня відкритих дверей.

Члени юнсекції беруть активну участь у пропагандистських природоохоронних виступах лялькового театру „ Екознайки ”

ХІ. Реквізити обл, рай ЕНЦ (СЮН)

Назва закладу

Адреса

Телефон

Електронна адреса

Всі види наявного зв’язку

1

Закарпатський

обл ЕНЦ

в.Загорська 126, м.Ужгород 88017

(0312)

641878 директор

641233 заст.дир.

zoenc.zag @

gmail.com

0667039820 директор

0667039822 заст. директора

2

Виноградівський рай ЕНЦ

в. Шевченка, 2

м. Виноградів

90300

(03143)

2 37 55

raj-enc@

ukr.net

0669917010

директор

0679349572

методист

3

Тячівський

рай ЕНЦ

в.Б.Хмельницького 86/2 смт.Буштино

90556

(03134) 69832

tyachiv.enc@i.ua

097441243 директор 0679346823 заст. директора

4

Хустська

рай СЮН

в. Слов’янська, 4

м. Хуст

90400

(031422)

42314

syun.khust@ gmail.com

0663278359 директор

ХІІ. Педагогічний склад обласних, районних, міських ЕНЦ (СЮН)

Педагогічний склад

обласного, районних ЕНЦ (СЮН)

№ з/п

ПІБ

Посада

Педагогічний стаж

Загальний стаж

Педаго гічне навантаження

1

2

3

4

5

6

Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

1

Геревич О.В.

директор

39

49

2

Кузьма В.Ю.

заступник директора

39

43

3

Величканич О.М.

завідувач відділом

23

26

8

4

Самойлова А.В.

завідувач відділом

13

21

8

5

Яхимець І.М.

завідувач відділом

12

12

8

6

Токарєва О.І.

методист

30

37

7

Кремінь О.І.

методист

11

11

12

8

Трацевська Л.М.

методист

33

33

9

Біляк О.В.

керівник гуртків

8

14

20

10

Копча М.М.

керівник гуртків

-

10

16

11

Павко М.М.

керівник гуртків

16

32

20

12

Андрусь Г.М.

керівник гуртків

-

39

16

13

Бокій Л.І. (сумісник)

керівник гуртків

10

35

4

14

Фляшко В.В.

керівник гуртків

10

16

20

15

Бошко С.В.

керівник гуртків

1

1

16

16

Копанчук Д.І.

керівник гуртків

5

5

12

17

Павлючок М.І.

керівник гуртків

2

2

12

18

Яцканич М.В.

керівник гуртків

6

6

16

19

Дичко О.В.

керівник гуртків

2

2

16

20

Косик Г.Д.

керівник гуртків

5

5

16

21

Туряниця С.М.

керівник гуртків

11

11

16

22

Кришеник О.І.

керівник гуртків

6

6

16

23

Фечка С.І.

керівник гуртків

8

8

16

24

Марчишинець О.В

керівник гуртків

15

15

16

25

Петрінко К.В.

керівник гуртків

4

4

16

Тячівський районний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

1

2

3

4

5

6

1

Ткач І.М.

Директор

32

40

12

2

Сасин О.В.

Заступник дир.

14

14

9

1

2

3

4

5

6

3

Мошкіна Т.Ф.

методист

15

15

9

4

Поп Л.М.

завідувач відділу

24

24

9

5

Малешко Є.Й.

завідувач відділу

8

8

9

6

Маджара В.В.

керівник гуртків

14

24

18

7

Деяк Т.В.

керівник гуртків

14

38

20

8

Розман М.С.

керівник гуртків

19

19

18

9

Копинець О.В.

керівник гуртків

15

15

18

10

Сойма В.В.

керівник гуртків

26

28

18

11

Ковач С.М.

керівник гуртків

6

11

18

12

Кирита М.В.

керівник гуртків

9

9

20

13

Хрипта О.М.

керівник гуртків

10

12

18

14

Бердар Н.В.

керівник гуртків

13

13

18

15

Куцин Г.Ю.

керівник гуртків

3

3

20

16

Мадар Н.І.

керівник гуртків

7

8

20

17

Мацола Т.М.

керівник гуртків

8

10

20

18

Ферима А.І.

керівник гуртків

4

4

20

19

Декет О.Д.

керівник гуртків

4

6

20

20

Малешко М.С.

керівник гуртків

12

13

18

21

Горничар Я.І.

керівник гуртків

-

-

18

22

Іванюшко М.В.

керівник гуртків

5

15

18

23

Куцин В.В.

керівник гуртків

6

6

18

Сумісники

1

Ткач Н.І.

керівник гуртків

37

39

12

2

Кубинець Г.І.

керівник гуртків

39

40

12

3

Стойка М.В.

керівник гуртків

35

36

10

4

Даруда М.І.

керівник гуртків

13

19

10

5

Мацола М.І.

керівник гуртків

15

17

12

6

Ціпіньо В.М.

керівник гуртків

31

42

10

7

Продан О.І.

керівник гуртків

22

23

8

8

Піур С.М.

керівник гуртків

17

18

8

9

Микуляк М.М.

керівник гуртків

31

31

8

10

Галац В.В.

керівник гуртків

22

23

8

11

Деяк К.М.

керівник гуртків

4

4

8

12

Ціпіньо Р.І.

керівник гуртків

3

8

8

13

Матяш В.В.

керівник гуртків

1

10

8

14

Бартош О.А.

керівник гуртків

47

49

6

15

Кручаниця Н.М.

керівник гуртків

48

48

6

16

Піцур М.М.

керівник гуртків

8

23

8

17

Олійник І.С.

керівник гуртків

34

35

8

18

Крупко В.М.

керівник гуртків

23

23

6

Виноградівський районний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

1

2

3

4

5

6

1

Чабрун Г.В.

директор

15

15

9

1

2

3

4

5

6

2

Майор Н.А.

методист

45

45

-

3

Шереш С.С.

завідувач відділом

20

20

9

4

Грабович К.Й.

практичний психолог

4

4

-

5

Федорнак М.І.

керівник гуртків

13

13

16

6

Сусік І.І.

керівник гуртків

10

10

12

7

Костик Г.І.

керівник гуртків

2

2

20

8

Маринченко Л.М.

керівник гуртків

19

19

20

9

Рацин М.Ю.

керівник гуртків

11

11

16

10

Мельник О.І.

керівник гуртків

9

9

20

11

Баник М.М.

керівник гуртків

15

15

12

12

Онисько Т.Я.

керівник гуртків

1

1

20

13

Козьма Г.А.

керівник гуртків

25

25

4

14

Густа О.Ю.

керівник гуртків

42

42

8

15

Глушко Ю.В.

керівник гуртків

16

16

8

16

Неймет І.І.

керівник гуртків

19

19

8

17

Молнар Є.Й.

керівник гуртків

39

39

12

18

Мотрунич Д.І.

керівник гуртків

1

1

4

Хустська районна станція юних натуралістів

1

2

3

4

5

6

1

Вербицька Н.М.

директор

37

43

8

2

Ковтун Є.Ю.

методист

37

42

8

3

Волошин Р.Ю.

завідувач відділу

38

43

8

4

Буковецька Н.В.

завідувач відділу

22

24

8

5

Богач Н.Ю.

керівник гуртків

1

1

12

6

Вахріна В.О.

керівник гуртків

9

12

10

7

Шуста О.В.

керівник гуртків

1

2

8

8

Потрогош О.В.

керівник гуртків

-

-

8

9

Волощук М.М.

керівник гуртків

7

7

16

10

Лопойда Н.М.

керівник гуртків

15

22

8

11

Шпір Л.І.

керівник гуртків

12

17

12

12

Петрик В.М.

керівник гуртків

8

8

10

13

Гобан Г.В.

керівник гуртків

8

19

12

14

Продан І.В.

керівник гуртків

11

11

16

15

Антонь М.В.

керівник гуртків

2

2

8

16

Даниш Т.П.

керівник гуртків

12

12

18

17

Пилип Д.В.

керівник гуртків

3

22

18

18

Кучерява-Шуптар Н.В

керівник гуртків

14

18

12

19

Кузьма Т.М.

керівник гуртків

8

8

18

20

Вербицький В.П.

керівник гуртків

41

50

12

21

Курятник Л.М.

керівник гуртків

3

3

18

22

Міклош В.В.

керівник гуртків

3

3

12

1

2

3

4

5

6

23

Губаль Л.В.

керівник гуртків

-

-

18

24

Ларь Н.Ю.

керівник гуртків

16

16

14

25

Келемен М.В.

керівник гуртків

1

1

12

ХІІІ. Загальні висновки та пропозиції

Головною метою освітнього процесу в обласному екоцентрі, як і в попередні роки, було створення умов для творчого, інтелектуального, духовного розвитку учнівської молоді у вільний від навчання час, впровадження якісно нових форм і методів організації проведення гурткових занять, масово-виховних заходів.

Основними принципами, якими керуються керівники гуртків в процесі навчання та виховання учнівської молоді і надалі залишаються:

- науковість і системність, що полягає у забезпеченні інтегруючої функції процесів навчання і виховання в досягненні основної мети позашкільної освіти та виховання;

- гуманність, що визначає творчу самореалізацію особистості, її виховання, створення умов для вияву обдарованості і талантів дітей, формування гуманної особистості, людяної, доброзичливої, милосердної;

- єдність загальнолюдських цінностей, що забезпечує у змісті освітнього процесу органічний зв’язок і духовну єдність, народні традиції українського народу та національних меншин;

- самостійність і активність особистості, що полягає у забезпеченні такої психолого-педагогічної атмосфери, яка сприяє виявленню, а також розвитку і реалізації учнями пізнавальної самостійності, творчої активності;

- практична спрямованість, що передбачає набуття учнями певних допрофесійних умінь і навичок, орієнтацію на трудову діяльність. Впроваджуючи різні моделі (форми) новітніх технологій у навчально-виховний процес, педагоги закладу дотримуються системи послідовного екологічного навчання, природоохоронного виховання учнівської молоді, а саме – дошкільне виховання, початковий, основний та вищий рівні навчання.

Діяльність наших педагогів була спрямована на те, щоб навчити дітей бачити взаємозв’язок між рослинами і тваринами, розуміти, як людина впливає на їхнє життя.

Формувати у дітей розуміння істини, що в природі не буває корисних і шкідливих тварин, натомість усі вони пов’язані одне з одним, одне одному потрібні, а отже корисні.

Розвивати у дітей почуття: небайдужості, вміння відчувати себе на місці квітки, рослини.

Розбудити у дітей емоційний відгук на різноманітні явища природи, зародити в них бажання милуватися і насолоджуватися нею.

Щоб навчити дітей любити та берегти природу, потрібно передусім дати вихованцям знання про неї. Для удосконалення навчально-виховного процесу, керівники гуртків використовували класичні та нетрадиційні форми, методи, прийоми роботи: дидактичні ігри, вправи, прогулянки, екскурсії, спостереження,

мовні логічні завдання, конкурси, вікторини, казки, легенди, загадки. Це допомагало дітям з’ясовувати, усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки у природі.

Отож, всі ці засоби навчання та виховання у своїй сукупності дають юннатам можливість не тільки отримати знання, закласти фундамент духовності, а й зрозуміти такі поняття та їхню сутність, як „екологічна свідомість”, „екологічна культура”.

Ці поняття по - особливому виховуються також під час виїзних форм роботи, таких, як наметові табори. Тому є потреба у їхньому відновленні.

Крім того, необхідно і надалі забезпечувати якість надання освітніх послуг в позашкільній освіті шляхом впровадження в навчально-виховний процес сучасних інформаційно- комунікативних технологій. Залучати до процесу діяльності закладу громадських діячів та відомих природоохоронців.

Для більш широкого проведення природоохоронних акцій та просвітницької роботи більше активізувати роботу юнацької секції при Товаристві охорони природи.

Покращити діяльність дитячого екологічного парламенту, в районах- органів дитячого самоврядування з метою більш широкого охоплення контингенту учнівської молоді району позашкільною освітою еколого-натуралістичного профілю на засадах національно-патріотичного виховання.

Докладати всіх зусиль для збереження мережі гуртків натуралістичного профілю в нашій області. Для цього в Тячівському райЕНЦ необхідно:

- закріпити приміщення корпусу №2 на базі Буштинської гімназії-інтернату за Тячівським рай ЕНЦ.

- зберегти мережу гуртків натуралістичного профілю основного рівня у 2018-2019 навчальному році з компоненту годин райЕНЦ.

- розширити мережу учнівських „Шкільних лісництв” на базі Вонігівської ЗОШ І-ІІІ ст, Малоугольківської ЗОШ І-ІІ ст.№1,

- закріпити за Тячівським райЕНЦ для проведення планових виїздів за межі району для участі в обласних виставках, конкурсах та зльотах автотранспорт ОЗ „Берізка” .

Виноградівський райЕНЦ для розвитку позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму також пропонує:

- більш активно залучати батьків, громадськість до співпраці у справі всебічного розвитку творчих, обдарованих дітей та підлітків;

- забезпечувати змістовне дозвілля вихованців екоцентру, учнів шкіл району;

- - надалі сприяти підвищенню педагогічної майстерності керівників гуртків; широко впроваджуваджуючи у свою діяльність сучасні технології навчання та виховання;

- зміцнювати матеріально-технічної базу, покращувати фінансово-господарський стану екоцентру.

Хустська райСЮН пропонує:

- надалі впроваджувати інноваційні форми роботи для проведення засідання творчих груп, школи молодого вчителя, проблемних семінарів та шкіл ППД .

- вивчати досвід кращих педагогів.

- плідно співпрацювати з Карпатським біосферним заповідником з метою проведення природоохоронних акцій, облаштування екологічних стежок району та відновлення профільного табору юннатівського передового досвіду, який діяв на базі філії ЗОЕНЦ. „Нарцис”,

Протягом року всім екоцентрам широко проводити просвітницьку роботу, популяризуючи свою еколого-натуралістичну діяльність, щоб вона постійно була на вустах у населення краю.

Директор ЗОЕНЦ О. Геревич

Виконавці:

Кузьма В Ю., заступник директора

Бокій Л.І., завідувач відділу інформаційно-методичної роботи

Кремінь О.І., методист відділу інформаційно-методичної роботи

Самойлова А.В., завідувач відділу екології

Копча М.М., методист відділу екології

Величканич О.М., завідувач відділу біології

Токарєва О.І., методист відділу біології

Яхимець І.М., завідувач відділу оргмасової роботи

Кiлькiсть переглядiв: 554