П А М ‘Я Т К А

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДРУКОВАНИХ РОБІТ

1. Шрифт Times New Roman розмір 14

2. Розташування: відступ від краю сторінки зліва – 3см., з права – 1см., зверху і знизу – 2см.

3. Інтервал – 1; на конкурсні роботи – за умовами конкурсу.

4. Лапки – „ ”.

5. Титульна сторінка: З верху ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ; нижче відступити – 7см. ТЕМА:„ НАЗВА ТЕМИ”; знову відступити нижче – 7см. – посада, на 1 інтервал нижче – прізвище та ініціали

6. 3 см. Від нижнього краю аркуша напис: - УЖГОРОД -; на1 інтервал нижче – 2014 рік –

7. Зміст може бути або після титульної сторінки, або в самому кінці роботи, з обов’язковою нумерацією сторінок.

8. Починається робота із слова ВСТУП.

9. Після викладення вступу, основна частина (може мати розділи, що відображені у змісті);обов’язковим є дотримання абзаців; завершується робота ВИСНОВКАМИ, або РЕКОМЕНДАЦІЯМИ.

10. Обов’язковим є СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ в якому література розміщується або по рокам видання (починаючи від старшої), або за прізвищем авторів у алфавітному порядку.

11. Перед виконанням роботи – звернутися у відділ інформаційно-методичної роботи ЗОЕНЦ.

12. Роботи подаються у друкованій та електронній версіях.

13. Фото подаються в кінці тексту з підписами, або під номерами (фото №) при зносках в тексті.

Відділ інформаційно-методичної роботи ЗОЕНЦ.

Кiлькiсть переглядiв: 447