Юннатівське самоврядування

Юннатівське самоврядування передбачає самостійну організацію учнями власної колективної життєдіяльності. Цінність юннатівського самоврядування полягає у створенні широких можливостей для самореалізації учнів, орієнтації їх на досягнення соціально корисної мети, забезпеченні захисту прав учнів, профілактиці асоціальних форм поведінки.

Організація юннатівського самоврядування

Сьогодні кожен навчальний заклад сам визначає, якими мають бути органи самоврядування. Головне, щоб вони були гнучкими, рухливими й при цьому не зводилися до певної єдиної для всіх моделі юннатівського самоврядування.

Вищим органом юннатівського самоврядування є загальні збори його членів або юннатівська конференція.

Виконавчий орган підзвітний загальним зборам. Збори бажано проводити не менше двох разів на рік: у вересні визначають завдання на новий навчальний рік, у травні відбувається звіт виконавчого органу юннатівського самоврядування (ради юннатів, юннатівського парламенту) та його перевибори.

Напередодні проведення звітно-виборних зборів доцільним є проведення з керівниками гуртків та юннатами дебатів, дискусій,ділових ігор із проблем учнівського самоврядування; необхідно допомогти учням у визначенні структури самоврядування, основних напрямків діяльності та змісту роботи, прав і обов’язків членів виконавчого органу.

Кількість членів виконавчого органу юннатівського самоврядування визначається довільно юннатівським колективом і залежить від різновиду діяльності та кількості утворених комісій.

Ефективність юннатівського самоврядування залежить від суб’єктивних чинників:

- розуміння юннатами й активом завдань, змісту і суті самоврядування;

- вміння визначити мету власної діяльності;

- здатність самостійно планувати, організовувати роботу, координувати зусилля різних ланок самоврядування, постійно здійснювати самоконтроль;

- здатність враховувати, регулювати, аналізувати свою діяльність, об’єктивно її оцінювати;

- вміння знаходити ефективні форми і методи діяльності органів самоврядування, творчо використовувати досвід інших.

Основними завданнями органів самоврядування є:

- забезпечення і захист прав та інтересів учнів;

- забезпечення виконання юннатами статуту позашкільного закладу, Правил внутрішнього розпорядку;

- сприяння створенню відповідних умов для навчально-виховного процесу, режиму навчання, спрямованого на збереження здоров’я його учасників;

- сприяння профорієнтації юннатів;

- сприяння становленню іміджу навчального закладу;

- організація співробітництва з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, учнями шкіл;

- створення різноманітних гуртків, товариств, об’єднань, клубів.

Структура юннатівського самоврядування

Парламент ЗОЕНЦ

(законодавчий та виконавчий орган самоврядування):

- голова Парламенту;

- заступник голови Парламенту;

- радник інтелектуального центру;

- радник центру дисципліни і порядку;

- радник центру здорового способу життя;

- радник інформаційного центру;

- радник центру молодіжного дозвілля.

Перелік обов’язків членів Парламенту ЗОЕНЦ:

- Голова організовує діяльність відповідно до плану роботи, організовує навчання радників, систематично проводить збір Парламенту, представляє інтереси юннатів на рівні педколективу та батьківської ради;

- Заступник голови Парламенту ЗОЕНЦ у відсутність голови Парламенту виконує його обов’язки, відповідає за ведення документації, організовує навчання членів Парламенту;

- Радник інтелектуального центру у взаємодії з головою Парламенту та методистом організаційно-масового відділу планує роботу, бере участь у організації і проведенні масово-виховних заходів;

- Радник центру дисципліни і порядку у взаємодії з методистом організаційно-масової роботи планує роботу центру, сприяє підвищенню рівня культури поведінки юннатів ЗОЕНЦ;

- Радник центру здорового способу життя планує роботу, сприяє підготовці та проведенню оздоровчих заходів, екскурсій, звітує про участь юннатів у роботі центру;

- Радник інформаційного центру планує роботу, збирає та узагальнює інформацію про життя закладу, відповідає за юннатівську стінну газету, звітує про участь юннатів у роботі центру;

- Радник центру юннатівського дозвілля планує роботу, контролює, відповідає за залучення учнів до гурткової роботи.

Основні напрями діяльності центрів

Центр інтелектуальний

Мета: забезпечення простору для ініціативи, творчості, самодіяльності юннатів у навчально-пізнавальній діяльності.

Завдання: оптимізація методів навчальної діяльності юннатів, сприяння їх самоосвіті, організація участі у роботі творчих об’єднань.

Центр дисципліни і порядку

Мета: контроль за дисципліною, підтримання порядку в навчальному закладі.

Завдання: допомога в організації навчального процесу, організація чергування по начальному закладу; нагляд за дисципліною; пропаганда норм культурної поведінки, правил етикету; піклування про вироблення і підтримку певних традицій навчального закладу; проведення масово-виховних заходів.

Центр здорового способу життя

Мета: організація оздоровчо-просвітницької діяльності, залучення юннатів до активної діяльності в сфері спорту та туризму, організація психологічної взаємодопомоги.

Завдання: організація екскурсій, походів, спортивних змагань, вікторин, літнього оздоровлення юннатів.

Центр інформаційний

Мета: створення інформаційного банку про життєдіяльність навчального закладу, рекламування діяльності центрів, створення власної стінгазети.

Завдання: підготовка інформації про різні події у закладі, створення портфоліо кожного творчого об’єднання, висвітлення їх у стінгазеті.

Центр юннатівського дозвілля

Мета: організація змістовного дозвілля юннатів, залучення юннатів до підготовки та проведення масово-виховних заходів.

Завдання: піклування про естетичне виховання юннатів; проведення конкурсів, вікторин, зустрічей, виставок дитячої художньої творчості, проведення походів до театрів, на виставки тощо; участь у художньому оформленні навчального закладу, організація і проведення дискотек.

Регламент юннатівського самоврядування

Юннатівське самоврядування має свій регламент. Це може бути статут, положення, конституція та інші документи. Регламент визначає загальні положення, мету та завдання, принципи діяльності, структуру, засади виборів, права, обов’язки, межі влади органів самоврядування

( Парламент ЗОЕНЦ).

Виконавчий орган юннатівського самоврядування планує свою роботу на рік або півріччя орієнтовно за такими розділами:

1. Вступ (короткий аналіз роботи виконавчого органу юннатівського самоврядування за минулий навчальний рік, завдання на новий).

2. Організаційна робота (визначення тематики конференцій, зборів, масово-виховних заходів, планування навчання активу, випуск стінгазет, відеофільмів та інше).

3. Засідання виконавчого органу юннатівського самоврядування

( тематика засідань на кожний місяць).

4. Робота Центрів ( плани кожного центру).

Основні напрями діяльності центрів

Завдання: оптимізація методів навчальної діяльності юннатів, сприяння їх самоосвіті, організація участі у роботі творчих об’єднань.

План

роботи юннатівського самоврядування

у 2013-2014 навчальному році

№ за/п

Заходи

Термін проведення

Хто відповідальний

1.

Взяти участь у масово-виховному заході ”День юного натураліста”

Вересень

Чижевський А.

2.

Взяти участь у масово-виховному заході ”4 жовтня – День захисту тварин”

жовтень

Мисарош Ольга

3.

Взяти участь у Місячнику лісу і саду. Осінній етап.

Жовтень-листопад

Гутник Яна

Субота В.

4.

Щомісячно брати участь у навчанні юннатівського парламенту.

Щомісячно

5.

Взяти участь у масово-виховному заході ”Веселі юннатівські старти”

6 грудня

Трускавецька Валерія

6.

Взяти участь у виготовленні експонатів на виставку ”Замість ялинки – новорічна композиція”

До 7 грудня

Сирко Крістіна

7.

Взяти участь у масово-виховному заході ”Новорічний вогник”

грудень

Гутник Яна

Субота В.

8.

Взяти участь у масово-виховному заході до Дня водно-болотних угідь.

лютий

Гангур Ю.

9.

Взяти участь у масово-виховному заході до Міжнародного дня жінок

березень

Гришина І.

10.

Взяти участь у масово-виховному заході до Дня збереження водних ресурсів.

березень

Мисарош Ольга

11.

Взяти участь у масово-виховному заході ”День здоров’я”

7 квітня

Трускавецька Валерія

12.

Взяти участь у масово-виховному заході до 28 річниці аварії на ЧАЕС.

квітень

Сирко Крістіна

13.

Взяти участь у Святі зустрічі птахів.

квітень

Гришина Інна

14.

Взяти участь у масово-виховному заході ”День матері”

11 травня

Гутник Яна

Субота В.

15.

Взяти участь у трудових акціях ”Турбота молоді тобі, Україно”, ”Плекаємо сад”, ”Дослідницький марафон”, ”Юннатівський зеленбуд”, ”Парад квітів біля школи”, ”Кролик”.

Протягом року

Чижевський А.

16.

Взяти участь у масово-виховному заході До Міжнародного дня захисту дітей

1 червня

Сирко Крістіна

17.

Взяти участь у масово-виховному заході до Всесвітнього дня захисту навколишнього середовища.

5 червня

Мисарош Ольга

18.

Взяти участь у Місячнику саду і лісу . Весняний сезон.

весна

19.

Взяти участь у посівних роботах на НДЗД, догляді за рослинами.

весна, літо

Трускавецька Валерія

20.

Взяти участь у Великому зимовому обліку птахів.

січень

Гришина І.

21.

Взяти участь у виступах екологічного театру ”Екознайки”.

Протягом року

Гутник Яна

Субота В.

Кiлькiсть переглядiв: 462