Дендрарій ЗОЕНЦ закладений в 1978 році.
(асортимент рослин – туя колоновидна, шаровидна, кипарисовик горіхоплідний золотисто-перистий, ялина канадська, оцтове дерево та інші).

Пізніше, в 1982 -1984 роках дендрарій поповнився новими видами – кипарисовики Лаусона, сосна кедрова європейська, ялівець козачий, криптометрія (форма елегантна), туя західна (ф. Ельвангера золотиста та ін.).

Створення дендрарію – це складне мистецтво, в якому поєднуються знання по ландшафтній архітектурі, ботаніці. Іноді дендрарії називають „Живим живописом”. Якщо об’єктами в парку є тільки дерева й кущі, то такий парк називають дендрарієм
Вивчення рослин в дендраріях носить прикладний характер. Це можуть бути дендрарій лісоутворюючих порід, декоративних паркових форм, селекційних колекцій тощо.

В дендрарії ЗОЕНЦ є і лісоутворюючі породи (ялина звичайна, сосна кедрова, ялиця звичайна) і паркові форми (різні форми туї, кипарисовиків).

Дендрарій

Дендрарій ЗОЕНЦ закладений по принципу довільного розміщення окремих дерев, кущів та їх груп. Не дивлячись на невелику площу в дендрарії можна зустріти представників з різних континентів земної кулі (екзоти). В основному переважають північно - американські, східно - азіатські.

Дендрарій є хорошим об'єктом дослідницької та навчально-пізнавальної роботи, по ознайомленню учнів з великою кількістю видів та форм деревно-чагарникових рослин, є базою (генофондом) цінних акліматизованих рослин, сприяє екологічному вихованню підростаючого покоління.

При садінні окремих дерев потрібно враховувати фенологічні та екологічні особливості, високорослі дерева висаджувати одне від одного на відстані 5 м.(саджанцями віком не менше 3-4 роки) з послідуючим доглядом за ними та забезпеченням їх охорони.

Створення дендропарку – це складне мистецтво, в якому поєднуються зусилля ландшафтних архітекторів, дендрологів та будівельників.

Наступна, дуже важлива особливість при закладанні дендраріїв; висаджування видів та форм, які представляють наукову, естетичну цінність та мають пізнавальне значення. Виходячи з цього був складений список рослин, які рекомендується використовувати при закладанні дендраріїв при навчальних закладах. Ці види були визначені в результаті багаторічних спостережень та практичних дослідів над акліматизованими деревно-чагарниковими породами і вибір їх є науково обґрунтованим.

Кiлькiсть переглядiв: 1348