• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Творчі лабораторії

Матеріали на Всеукраїнський конкурс на кращу НДЗД

Навчально-дослідна земельна ділянка Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді є базою для проведення лабораторних та практичних занять, організації дослідницької та природоохоронної роботи.

Дослідницька робота є традиційним і завжди новим засобом розвитку пошуково-пізнавальної активності вихованців, поглиблення знань, удосконалення умінь і навичок, що сприяє трудовому вихованню, розширенню кругозору, формуванню екологічного світогляду.

Дослідництво дає змогу комбінувати різноманітні операції, підходи, спрямовані на організацію пошукової діяльності юннатів, допомагає педагогу краще пізнати своїх вихованців, розкрити їхню різнобічність інтересів та уподобань, спрямувати їхню професійну орієнтацію.

Практична робота на навчально-дослідній земельній ділянці допомагає юннатам ґрунтовніше засвоїти теоретичні знання з ботаніки, природознавства та сільськогосподарської праці, озброює їх певними практичними уміннями і навичками, пробуджує у них інтерес до вивчення рослин і тварин, бажання самим вирощувати високі врожаї сільськогосподарських рослин. Дослідницька робота також дає додаткові знання, які сприяють професійній орієнтації, формуванню екологічної свідомості та творчого мислення гуртківців. Під час проведення дослідів юннати спостерігають, досліджують та творчо вирішують поставлені перед ними завдання.

Навчально-дослідна діяльність передбачає в першу чергу виконання робіт, що відрізняються різними методиками виконання, способами збирання, обробки і аналізу одержаного матеріалу. Вона направлена на вироблення уміння узагальнювати дані й формулювати результати (висновки).

Використання результатів дослідів, спостережень, практичних робіт значно підвищує інтерес юннатів до навчального матеріалу, заохочує їх до дослідницької роботи. Спілкування з природою, вирощування рослин на навчально-дослідній ділянці створює умови для розвитку у вихованців почуття прекрасного, любові до рідної землі, сприяє формуванню в них відповідального ставлення до природи.

Найефективнішим способом зв'язку юннатів із природою є постійне й систематичне вивчення її шляхом проведення фенологічних спостережень: саме вони дають знання, спрямовані на раціональне використання природних ресурсів та збереження тваринного й рослинного світу.

П А С П О Р Т

навчально-дослідної земельної ділянки

Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру

учнівської молоді

1. Повна назва освітнього закладу Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центру учнівської молоді

2. Адреса Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Загорська 126. Телефон 64-12-33, 64-18-78

3. Число гуртківців, які навчаються у позашкільному закладі 306

4. Загальна площа землі позашкільного закладу (у гектарах) 1,2128 га

5. Площа навчально-дослідної земельної ділянки (у га) 0,8573 га

6. Наявні відділки, їх площа Рілля (4100 м2); виноградник (80 м2); ягідник (170 м2); парники (54 м2); квітково-декоративний (1908 м2); дендрарій (1188 м2); зоолого-тваринницький комплекс (168,5м2); юннатівська пасіка (525 м2); навчально-декоративна водойма (площа водного дзеркала 380 м2).

7. Сівозміни, їх відповідність кліматично-грунтовим умовам Овочева сівозміна. Грунтово-кліматичним умовам відповідає

8. Тематика дослідів: 1. „Вирощування помідорів сортів: „Кечкемет”, „Мобіл” - угорської селекції”, „Кобзар Тарасенко”; 2. „Сортовивчення квасолі спаржевої кущової”; 3. „Фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин родини Бобові”; 4. „Вирощування кормових буряків та гарбузів у сумісних посівах”; 5. Вирощування однорічних квітів; 6. „Вирощування рослин-радіопротекторів”; 7.Вирощування рослин-медоносів; 8. Вирощування кормових трав (еспарцет)

9. Наявність у школі, позашкільному закладі закритого ґрунту, його площа парники (54 м2)

10. Наявність тваринницької або зоотваринницької бази, кількість видів та порід, що утримуються (крільчатник, віварій, пташники, пасіка, куточок живої природи) 54 види тварин, 14 порід птахів (усього близько 450 особин)

11. Відповідність НДЗД “Положенню” (повністю відповідає вимогам “Положення”, не повністю, не відповідає) не повністю

12. Наявність акту землекористування Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою (серія ЯЯ № 091336), виданий на підставі Рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 18.07.1994 за № 20.

13. Відповідальний за дослідну роботу на НДЗД (прізвище, ім’я, по-батькові вчителя) Величканич Ольга Михайлівна, завідувач відділу біології та дослідницько-експериментальної роботи

Дата складання паспорта 29.08.2014

Загальна характеристика навчально-дослідної ділянки

Загальна площа території ЗОЕНЦ складає 1,2128 га, площа навчально-дослідної земельної ділянки – 0,8573 га.

Навчально-дослідна земельна ділянка екоцентру має наступні відділки:

- Рілля (4100 м2);

- Виноградник (80 м2);

- Ягідник (170 м2);

- Парники (3 парники загальною площею 54 м2);

- Квітково-декоративний відділ (1908 м2) – квітники, рабатки, клумби, рокарій, живопліт;

- Дендрарій (1188 м2);

- Зоолого-тваринницький комплекс (куток живої природи, крільчатник, віварій, пташник) 168,5 м2.

- Юннатівська пасіка (525 м2);

- Навчально-декоративна водойма (площа водного дзеркала 380 м2).

Рельєф ділянки рівнинний. Ґрунт дерново-буроземно-підзолистий, формувався спочатку по типу буроземно-підзолистих під пологом лісу. В результаті вирубування лісів на зміну деревній рослинності прийшли трави, що обумовило проходження в цих ґрунтах дернового процесу, протилежного опідзоленою.

Орний перегнійний горизонт досить однорідний до глибини 30 см, має бурий колір, грудочкувато-розпилену структуру і містить в собі до 3% гумусу. Ґрунт характеризується хорошою забезпеченістю азотом.

Реакція ґрунту навчально-дослідної ділянки слабо кисла.

Має джерело водопостачання.

Зміст дослідницької роботи на НДЗД ЗОЕНЦ

Робота юннатів на НДЗД спрямована на ознайомлення з основами сучасного сільськогосподарського виробництва, набуття практичних умінь і навичок з агротехніки вирощування овочевих культур.

Основними напрямами діяльності юннатів на навчально-дослідній земельній ділянці є: вирощування рослин, спостереження за їх ростом і розвитком, проведення сільськогосподарських дослідів згідно з програмами гурткових занять.

У процесі практичної роботи і спостережень вихованці гуртків безпосередньо пізнають живі організми, їх біологічні особливості і зв'язок з умовами існування.

Основними завданнями роботи на навчально-дослідній земельній ділянці є:

1. Засвоєння учнями техніки закладання польових дослідів;

2. Оволодіння навичками проведення фенологічних спостережень за рослинами;

3. Ознайомлення з біологією та агротехнікою вирощування рослин;

4. Спостереження за рослинами на дослідних полях;

5. В процесі роботи на шкільній навчально-дослідній земельній ділянці виховувати в учнів любов до біології, живої природи, с/г праці.

Організація дослідницької роботи включає планування досліду, його закладку, проведення спостережень та отримання результатів із наступною їх обробкою.

На навчально-дослідній земельній ділянці ЗОЕНЦ впроваджуються принципи органічного сільського господарства. Така система максимально базується на сівозмінах, використанні рослинних решток, гною та компостів, бобових рослин, рослинних добрив, на механічному обробітку ґрунту і біологічних засобах боротьби з шкідниками для підвищення родючості та покращення структури ґрунтів, забезпечення повноцінного живлення рослин та боротьби з бур’янами й різноманітними шкідниками. На дослідних ділянках використовувався механічний обробіток ґрунту – просапування міжрядь, розпушування, мульчування. Восени проводиться оранка ділянки, навесні – дискування, розмітка дослідних полів та закріплення відповідальних керівників гуртків.

Тематика дослідницької роботи планується таким чином, щоб вона була пов’язана із змістом навчальної програми і спрямована на підвищення врожайності с/г культур.

Дослідницька робота та спостереження на НДЗД проводяться за наступною тематикою:

• Фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин основних родин;

• Сортовивчення помідорів, квасолі, перцю;

• Вплив позакореневого підживлення на врожай помідорів;

• Вплив комбінованого вирощування с/г культур на врожайність;

• Вплив прищеплення основного пагона над 3-м справжнім листком на врожай огірків;

• Вплив підживлення на врожай с/г культур;

• Вирощування рослин-радіопротекторів;

• Вирощування однорічних квітів;

• Вирощування кормових трав та рослин-медоносів;

• Розмноження ягідних кущів живцюванням.

На кожному дослідному полі також вирощуються корми для тварин кутка живої природи. Вирощена продукція є кормовою базою для мешканців кутка живої природи. Так, на потреби кутка живої природи цього року було вирощено: кормового буряку (коренеплодів) – 368 кг, гички буряків – 97,5 кг, гарбузів – 30 кг, кабачків – 265 кг, кукурудзи – 26 кг, кольрабі – 4 кг, огірків – 4 кг, помідорів – 40 кг, столового буряку – 11 кг.

План-схема розподілу полів та тематика дослідницької роботи

на НДЗД у 2014 році

Кормові трави

„Вирощування рослин-радіопротекторів”

(відділ екології)

„Вирощування рослин-радіопротекторів”

(відділ екології)

„Фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин родини Бобові”

(відділ біології)

„Вирощування кормових буряків та гарбузів у сумісних посівах”

(відділ біології)

„Вирощування рослин-радіопротекторів”

(відділ екології)

„Вирощування рослин-радіопротекторів”

(відділ екології)

„Сортовивчення квасолі спаржевоїкущової”.

(відділ біології)

„Вирощування рослин-радіопротекторів”

(відділ екології)

„Вирощування рослин-радіопротекторів”

(відділ екології)

„Вирощування помідорів сортів: „Кечкемет”, „Мобіл” - угорської селекції”, „Кобзар Тарасенко”.

(відділ біології)

Вирощування однорічних квітів (відділ біології)

Вирощування кормів для тварин кутка живої природи

Вирощування рослин-медоносів.

Гречка, фацелія, гірчиця

(відділ біології)

За результатами проведених дослідів вихованці гуртків оформляють звіти для участі у Всеукраїнських науково-освітніх проектах і конкурсах: „Дослідницький марафон”, „Парад квітів біля школи”,„Юний дослідник”, „Посади сад”, „Юннатівський зеленбуд”, „Оптимізація озеленення території навчальних закладів”.

Однією з форм роботи з дітьми на НДЗД є організація і проведення навчально-польової практики для вихованців гуртків відділу біології та дослідницько-експериментальної роботи.

Під час роботи на навчально-дослідній ділянці юннати закріплюють знання, здобуті протягом року, ознайомлюються з методикою польових досліджень, проводять фенологічні спостереження за піддослідними культурами, здійснюють комплекс агротехнічних заходів по догляду за ними, доглядають за мешканцями кутка живої природи.

Восени після збору врожаю сільськогосподарських культур підводяться підсумки роботи юннатів на НДЗД. В рамках відзначення Дня юного натураліста організовується виставка „Щедрість рідної землі”, на якій юннати різних гуртків представляють вирощену продукцію та результати дослідницької роботи.

У виробничому відділку НДЗД вирощуються кукурудза, буряк кормовий, гарбузи, кабачки, кормові трави (еспарцет) та трави-медоноси (гречка, фацелія).

На ділянці систематики НДЗД вирощуються типові представники основних систематичних груп рослин: бобові, гарбузові, пасльонові, злакові, хрестоцвіті. Юннати ознайомлюються з біологічними особливостями вирощуваних рослин, проводять фенологічні спостереження за їх ростом і розвитком.

Квітково-декоративний відділок складається із колекційної ділянки однорічних квітів, клумб однорічних та багаторічних квіткових рослин, малих архітектурних форм, рокаріїв. На клумбах юннати вирощують чорнобривці, жоржини однорічні, цинії, ротики садові та багато інших квітково-декоративних рослин, за якими проводять фенологічні спостереження. Восени збирають насіння для поповнення банку насіннєвого матеріалу.

Закритий грунт представлений парниками, які використовуються для вирощування розсади овочевих культур, однорічних квітів, живцювання плодово-ягідних та декоративних кущів, дорощування сіянців гінкго дволопатевого, яблуні Шейдекера, павловнії тощо.

У відділку плодово-ягідних культур вирощуються місцеві сорти плодово-ягідних культур: яблуні, вишні, сливи, айва, персик, виноград, смородина чорна, йошта, аронія чорноплідна, обліпиха. Під час практичних занять юннати опановують техніку щеплення, обрізання та формування крони, підживлення та методи боротьби із шкідниками.

Зоолого-тваринницький відділок включає куток живої природи, крільчатник, віварій, пташники, пасіку. У внутрішньому приміщенні кутка живої природи розміщені демонстраційні акваріуми об’ємом близько 3000 л, тераріуми, акватераріуми, клітки з декоративними птахами і гризунами, інсектарні коробки. Всього налічується близько 450 особин тварин 54 видів: 6 видів ссавців, 8 видів декоративних та свійських птахів, 6 видів плазунів, 21 вид акваріумних рибок, 13 видів місцевих річкових риб. У пташниках вольєрного типу утримуються 5 порід курей, 7 порід голубів, 2 породи цесарок, павичі з виводком тощо.

Основними напрямками діяльності юннатів в кутку живої природи є вирощування тварин, спостереження за їх ростом та розвитком, проведення дослідів по розмноженню птахів (павичі, мускусні качки, цесарки, голуби), гризунів, акваріумних рибок тощо.

Кормова база для тварин забезпечується продукцією сільсько-господарських рослин, що вирощуються на виробничих полях.

Юннатівська пасіка створена і діє з метою підготовки майбутніх спеціалістів з бджільництва. Пасіка нараховує 10 бджолородин. Юннати проводять досліди із впровадження на пасіці вулика „Роже де Лона”, використання препарату „Ізатизон”, виведенню племінних бджоломаток. На виробничому полі НДЗД юннати вирощують рослини-медоноси (фацелія, гречка).

У дендрологічному відділку створена та продовжує поповнюватися колекція рідкісних, реліктових та екзотичних деревних та кущових порід. Зокрема, метасеквойя, кипарис болотний, гінкго дволопатеве, секвоядендрон, ясен білоцвітий, кипарисовик Лавсона, магнолія Суланжа та Кобус, тис ягідний, вишня дрібнопильчаста (сакура) тощо.

Вихованці гуртків активно залучаються до суспільно-корисної праці на земельній ділянці з відпрацюванням агротехнічних заходів обробки ґрунту та догляду за рослинами. В рамках Місячника саду і лісу юннати беруть участь у впорядкуванні території екоцентру – квітників, газонів, ягідника та виноградника, дендропарку.

Безперечно, така творча практична робота гуртківців на НДЗД розвиває інтерес до дослідництва, відповідальність за його проведення, прищеплює їм культуру праці. Вони намагаються якісно виконувати довірену роботу, розуміють значущість праці і виявляють при цьому творчість, здійснюють аналіз, самоконтроль.

Дослідницька робота на НДЗД сприяє розвитку пізнавального інтересу вихованців, активізує їх розумову діяльність, сприяє розвитку самостійності, творчих здібностей. Вирішуючи поставлені завдання і заглиблюючись у процес пізнання, юннати відчувають задоволення і радість.

Отже, дослідницька робота є ефективним шляхом поєднання навчання з практикою.

Кiлькiсть переглядiв: 2302